Show simple item record

New approaches in metodology of French as a foreign language.
Nové přístupy v metodologiivýuky francouzštiny jako cizího jazyka.
dc.contributor.advisorKlinka, Tomáš
dc.creatorŠiroká, Pavlína
dc.date.accessioned2018-11-26T10:00:27Z
dc.date.available2018-11-26T10:00:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103688
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem La phonétique dans l'enseignement du FLE selon l'approche actionnelle se zabývá pojetím fonetiky ve výuce FLE dle nového akčního přístupu. Práce je v úvodní části zaměřena na diachronní vývoj výukových metod ve výuce fonetiky francouzštiny jako cizího jazyka (FLE). Dále se práce soustředí na teoretické vymezení základních fonetických jevů, se kterými pracujeme v praktické část práce. Jevy jsou stručně charakterizovány z hlediska teoretického, dále z hlediska didaktického a následně práce definuje obsahy, které by měli být zahrnuty ve výuce FLE na úrovni A1 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jsou zde vymezeny fonetická cvičení a doporučené postupy ve výuce fonetiky FLE. V následující části práce je věnována pozornost diachronnímu vývoji v oblasti evaluace fonetiky FLE, vymezení kritérií pro hodnocení a stanovení hlavních typů hodnocení. Praktická část práce analyzuje pojetí fonetiky v novodobých učebnicích FLE, které jsou pojaty dle akčního přístupu. Na základě teoretických poznatků v teoretické části práce jsou stanovena kritéria pro analýzu učebnicových souborů. Následně práce analyzuje pět učebnicových souborů dle stanovených kritérií a cílů práce. Diplomová práce si klade za cíl vymezit pojetí fonetiky dle nového akčního přístupu ve výuce FLE...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis entitled Phonetics in the teaching of FLE according to the action- oriented approach deals with the concept of phonetics in teaching French as a foreign language according to the new action-oriented approach. The thesis is focused on the diachronic development of teaching methods in the teaching of French as a foreign language (FLE). Further, the thesis focuses on the theoretical definition of basic phonetic terms, which we work in the practical part of the thesis with. The terms are briefly characterized from the theoretical point of view, from the point of view of the didactic, and subsequently the work defines the contents that should be included in the FLE teaching on level A1 according to the Common European Framework of Reference for Languages. There are defined phonetic exercises and recommended practices in the teaching of phonetics of FLE. The following part is devoted to the diachronic development in the field of FLE phonetics evaluation, the definition of criteria for evaluation and the determination of the main types of evaluation. The practical part analyses the concept of phonetics in modern textbooks of FLE, which are conceived according to the action-oriented approach. Based on the theoretical knowledge in the theoretical part of the thesis, the criteria for...en_US
dc.languageFrenchcs_CZ
dc.language.isofr_FR
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectPhoneticsen_US
dc.subjectmethodsen_US
dc.subjecttextbooksen_US
dc.subjectaction-oriented approachen_US
dc.subjectFrench as a foreign languageen_US
dc.subjectbeginneren_US
dc.subjectFonetikacs_CZ
dc.subjectmetodycs_CZ
dc.subjectučebnicecs_CZ
dc.subjectakční přístupcs_CZ
dc.subjectfrancouzština jako cizí jazykcs_CZ
dc.subjectzačátečníkcs_CZ
dc.titleLes nouvelles approches dans la métodologie didaktique de FLEfr_FR
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-12
dc.description.departmentKatedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId192957
dc.title.translatedNew approaches in metodology of French as a foreign language.en_US
dc.title.translatedNové přístupy v metodologiivýuky francouzštiny jako cizího jazyka.cs_CZ
dc.contributor.refereeBořek - Dohalská, Marie
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - francouzský jazykcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - French Languageen_US
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - francouzský jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - French Languageen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce s názvem La phonétique dans l'enseignement du FLE selon l'approche actionnelle se zabývá pojetím fonetiky ve výuce FLE dle nového akčního přístupu. Práce je v úvodní části zaměřena na diachronní vývoj výukových metod ve výuce fonetiky francouzštiny jako cizího jazyka (FLE). Dále se práce soustředí na teoretické vymezení základních fonetických jevů, se kterými pracujeme v praktické část práce. Jevy jsou stručně charakterizovány z hlediska teoretického, dále z hlediska didaktického a následně práce definuje obsahy, které by měli být zahrnuty ve výuce FLE na úrovni A1 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jsou zde vymezeny fonetická cvičení a doporučené postupy ve výuce fonetiky FLE. V následující části práce je věnována pozornost diachronnímu vývoji v oblasti evaluace fonetiky FLE, vymezení kritérií pro hodnocení a stanovení hlavních typů hodnocení. Praktická část práce analyzuje pojetí fonetiky v novodobých učebnicích FLE, které jsou pojaty dle akčního přístupu. Na základě teoretických poznatků v teoretické části práce jsou stanovena kritéria pro analýzu učebnicových souborů. Následně práce analyzuje pět učebnicových souborů dle stanovených kritérií a cílů práce. Diplomová práce si klade za cíl vymezit pojetí fonetiky dle nového akčního přístupu ve výuce FLE...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis entitled Phonetics in the teaching of FLE according to the action- oriented approach deals with the concept of phonetics in teaching French as a foreign language according to the new action-oriented approach. The thesis is focused on the diachronic development of teaching methods in the teaching of French as a foreign language (FLE). Further, the thesis focuses on the theoretical definition of basic phonetic terms, which we work in the practical part of the thesis with. The terms are briefly characterized from the theoretical point of view, from the point of view of the didactic, and subsequently the work defines the contents that should be included in the FLE teaching on level A1 according to the Common European Framework of Reference for Languages. There are defined phonetic exercises and recommended practices in the teaching of phonetics of FLE. The following part is devoted to the diachronic development in the field of FLE phonetics evaluation, the definition of criteria for evaluation and the determination of the main types of evaluation. The practical part analyses the concept of phonetics in modern textbooks of FLE, which are conceived according to the action-oriented approach. Based on the theoretical knowledge in the theoretical part of the thesis, the criteria for...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV