Show simple item record

Developement of work on structure in kindergarten
dc.contributor.advisorKaslová, Michaela
dc.creatorHoráková, Vendula
dc.date.accessioned2018-11-26T09:54:40Z
dc.date.available2018-11-26T09:54:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103659
dc.description.abstractDiplomová práce Rozvoj práce se strukturou v mateřské škole má za cíl zjistit, které vybrané struktury vnímá české dítě v posledním roce předškolního vzdělávání relativně snadno a u kterých typů se vyskytují obtíže, a tyto obtíže charakterizovat. K naplnění cíle bylo použito kvalitativního výzkumu. V rámci zkoumání struktur se práce věnuje dvěma typům struktur, a to rozvíjených v jednom směru nebo současně ve dvou směrech. Dílčím cílem je popsat (na základě získaných dat a zkušeností) doporučení a nabídnout v praxi ověřené - vhodné aktivity pro poslední rok dítěte v mateřské škole. Vytvořená série úkolů nabízí prostředí, ve kterém lze sledovat, jak dítě pracuje s pravidelnou rytmickou strukturou v jednom a ve dvou směrech. Zároveň jsem pozorovala, jestli je pro dítě jednodušší v těchto směrech doplňovat graficky do pracovních listů nebo pracovat s drobným 3D materiálem. Vedle metody pozorování byl zařazen rozhovor s dětmi, evidence dat a jejich analýza. Ze získaných podkladů vyplynulo, že předškolní dítě v posledním roce mateřské školy chápe snadněji strukturu v rámci jednoho směru a lépe se orientuje v horizontální poloze než ve směru vertikálním nebo obou směrech současně. Ukazuje se, že v mateřské škole chybí systematická práce s podmínkou a jednoduššími rytmickými strukturami.cs_CZ
dc.description.abstractAbstract The Master thesis "Developement of work on structure in kindergarten" aims to find out which structures are percieved well by the Czech child of the last year of pre-school and in which types of percieved structures there are difficulties and to characterize these difficulties. Qualitative research was used to achieve the goal. The thesis deals with two types of structures, one direction or simultaneusly two directions structure. The partial aim is to describe (on the basis of acquired data and experience) recommendations and offer in practice proven appropriate activities that would precede the activities in last year of pre- school eductaion. A series of tasks has been created to test how the child works with a regular rhythm structure in one and two directions. At the same time, I watched if it is easier for the child to fill in these worksheets or work with small 3D material in given directions. In addition to the observation method, interviews with children were conducted and data recordings were added to the analysis. The evidence obtained showed that the preschool children in the last year of the kindergarten understands the structure more easily in one direction and is better oriented in the horizontal position than in the vertical or both directions simultaneously. This may be due...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectstructureen_US
dc.subjectstructured wholeen_US
dc.subjectpre-mathematics literacyen_US
dc.subjectpre-school childen_US
dc.subjecthorizontalen_US
dc.subjectverticalen_US
dc.subjectstrukturacs_CZ
dc.subjectstrukturovaný celekcs_CZ
dc.subjectpředmatematická gramotnostcs_CZ
dc.subjectdítě předškolního věkucs_CZ
dc.subjectvertikální směrcs_CZ
dc.subjecthorizontální směrcs_CZ
dc.titleRozvoj práce se strukturou v mateřské školecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-17
dc.description.departmentKatedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId183633
dc.title.translatedDevelopement of work on structure in kindergartenen_US
dc.contributor.refereeSlezáková, Jana
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogika předškolního věkucs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogy of Pre-School Ageen_US
thesis.degree.programPedagogyen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogika předškolního věkucs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogy of Pre-School Ageen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce Rozvoj práce se strukturou v mateřské škole má za cíl zjistit, které vybrané struktury vnímá české dítě v posledním roce předškolního vzdělávání relativně snadno a u kterých typů se vyskytují obtíže, a tyto obtíže charakterizovat. K naplnění cíle bylo použito kvalitativního výzkumu. V rámci zkoumání struktur se práce věnuje dvěma typům struktur, a to rozvíjených v jednom směru nebo současně ve dvou směrech. Dílčím cílem je popsat (na základě získaných dat a zkušeností) doporučení a nabídnout v praxi ověřené - vhodné aktivity pro poslední rok dítěte v mateřské škole. Vytvořená série úkolů nabízí prostředí, ve kterém lze sledovat, jak dítě pracuje s pravidelnou rytmickou strukturou v jednom a ve dvou směrech. Zároveň jsem pozorovala, jestli je pro dítě jednodušší v těchto směrech doplňovat graficky do pracovních listů nebo pracovat s drobným 3D materiálem. Vedle metody pozorování byl zařazen rozhovor s dětmi, evidence dat a jejich analýza. Ze získaných podkladů vyplynulo, že předškolní dítě v posledním roce mateřské školy chápe snadněji strukturu v rámci jednoho směru a lépe se orientuje v horizontální poloze než ve směru vertikálním nebo obou směrech současně. Ukazuje se, že v mateřské škole chybí systematická práce s podmínkou a jednoduššími rytmickými strukturami.cs_CZ
uk.abstract.enAbstract The Master thesis "Developement of work on structure in kindergarten" aims to find out which structures are percieved well by the Czech child of the last year of pre-school and in which types of percieved structures there are difficulties and to characterize these difficulties. Qualitative research was used to achieve the goal. The thesis deals with two types of structures, one direction or simultaneusly two directions structure. The partial aim is to describe (on the basis of acquired data and experience) recommendations and offer in practice proven appropriate activities that would precede the activities in last year of pre- school eductaion. A series of tasks has been created to test how the child works with a regular rhythm structure in one and two directions. At the same time, I watched if it is easier for the child to fill in these worksheets or work with small 3D material in given directions. In addition to the observation method, interviews with children were conducted and data recordings were added to the analysis. The evidence obtained showed that the preschool children in the last year of the kindergarten understands the structure more easily in one direction and is better oriented in the horizontal position than in the vertical or both directions simultaneously. This may be due...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV