Show simple item record

Studium struktury a dynamiky proteinů pomocí optické spektroskopie
dc.contributor.advisorKopecký, Vladimír
dc.creatorPazderka, Tomáš
dc.date.accessioned2018-11-26T09:36:46Z
dc.date.available2018-11-26T09:36:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103643
dc.description.abstractNázev: Studium struktury a dynamiky proteinů pomocí optické spektroskopie Autor: Tomáš Pazderka Ústav: Fyzikální ústav UK Vedoucí doktorské práce: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D., Fyzikální ústav UK Abstrakt: Cílem práce je zdokonalit experimentální techniky vibrační spektrosko- pie (především vibrační optické aktivity - VOA) a metodiky pro zpracování dat, vedoucí k lepšímu pochopení struktury a dynamiky proteinů. Byla vypracována metodika pro intenzitní kalibraci spekter Ramanovy optické aktivity. Užitečnost metody byla demonstrována na ROA spektrech změřených na různých přístrojích a/nebo za použití více přístrojových konfigurací. Modifikací konvenčního přístro- je pro měření spekter vibračního cirkulárního dichroismu (VCD) byl sestaven spektrometr umožňující mikroskopická měření VCD spekter s prostorovým roz- lišením 1 mm. S využitím této techniky byly nalezeny prostorové nehomogenity ve vzorku proteinových fibril. Pomocí metod optické spektroskopie byly zkou- mány modelové molekuly pro neplanaritu amidové vazby a byly identifikovány klíčové spektrální znaky pro určování neplanarity amidové vazby a její absolut- ní konfigurace. Byla změřena úplná sada Ramanových spekter proteinogenních aminokyselin. Byly identifikovány a následně diskutovány závislosti spekter na koncentraci a formě vzorku. Rozhodovací...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Study of protein structure and dynamics by means of optical spectroscopy Author: Tomáš Pazderka Institute: Institute of Physics of Charles University Supervisor: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D., Institute of Physics of Charles University Abstract: The aim of this thesis is to improve understanding of protein structure and dynamics and extend experimental setup and data processing for such stud- ies. We focus on the extension of experimental feasability of vibrational optical activity (VOA). We have demonstrated a usability of intensity calibration in the field of Raman optical activity. Advantages for measurements on multiple instru- ments and/or using different configurations have been shown. A new instrumental setup has been developed for microsampling measurements of vibrational circular dichroism spectra with a spatial resolution of 1 mm. Using this technique, spatial inhomogeneities in a sample of protein fibrils have been observed. Model com- pounds for amide nonplanarity have been investigated utilizing several methods of optical spectroscopy and key spectral features for determination of amide non- planarity and the absolute configuration have been identified. A comprehensive set of Raman spectra of proteinogenic amino acids has been measured. Sample concentration dependencies and consequent...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjecttwo-dimensional correlation spectroscopyen_US
dc.subjectpeptides and proteinsen_US
dc.subjectvibrational optical activityen_US
dc.subjectstructure and dynamicsen_US
dc.subjectdvoudimenzionální korelační analýzacs_CZ
dc.subjectpeptidy a proteinycs_CZ
dc.subjectvibrační optická aktivitacs_CZ
dc.subjectstruktura a dynamikacs_CZ
dc.titleStudy of protein structure and dynamics by means of optical spectroscopyen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-26
dc.description.departmentFyzikální ústav UKcs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Physics of Charles Universityen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId76063
dc.title.translatedStudium struktury a dynamiky proteinů pomocí optické spektroskopiecs_CZ
dc.contributor.refereeKaminský, Jakub
dc.contributor.refereeSetnička, Vladimír
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiofyzika, chemická a makromolekulární fyzikacs_CZ
thesis.degree.disciplineBiophysics, Chemical and Macromolecular Physicsen_US
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiofyzika, chemická a makromolekulární fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enBiophysics, Chemical and Macromolecular Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csNázev: Studium struktury a dynamiky proteinů pomocí optické spektroskopie Autor: Tomáš Pazderka Ústav: Fyzikální ústav UK Vedoucí doktorské práce: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D., Fyzikální ústav UK Abstrakt: Cílem práce je zdokonalit experimentální techniky vibrační spektrosko- pie (především vibrační optické aktivity - VOA) a metodiky pro zpracování dat, vedoucí k lepšímu pochopení struktury a dynamiky proteinů. Byla vypracována metodika pro intenzitní kalibraci spekter Ramanovy optické aktivity. Užitečnost metody byla demonstrována na ROA spektrech změřených na různých přístrojích a/nebo za použití více přístrojových konfigurací. Modifikací konvenčního přístro- je pro měření spekter vibračního cirkulárního dichroismu (VCD) byl sestaven spektrometr umožňující mikroskopická měření VCD spekter s prostorovým roz- lišením 1 mm. S využitím této techniky byly nalezeny prostorové nehomogenity ve vzorku proteinových fibril. Pomocí metod optické spektroskopie byly zkou- mány modelové molekuly pro neplanaritu amidové vazby a byly identifikovány klíčové spektrální znaky pro určování neplanarity amidové vazby a její absolut- ní konfigurace. Byla změřena úplná sada Ramanových spekter proteinogenních aminokyselin. Byly identifikovány a následně diskutovány závislosti spekter na koncentraci a formě vzorku. Rozhodovací...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Study of protein structure and dynamics by means of optical spectroscopy Author: Tomáš Pazderka Institute: Institute of Physics of Charles University Supervisor: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D., Institute of Physics of Charles University Abstract: The aim of this thesis is to improve understanding of protein structure and dynamics and extend experimental setup and data processing for such stud- ies. We focus on the extension of experimental feasability of vibrational optical activity (VOA). We have demonstrated a usability of intensity calibration in the field of Raman optical activity. Advantages for measurements on multiple instru- ments and/or using different configurations have been shown. A new instrumental setup has been developed for microsampling measurements of vibrational circular dichroism spectra with a spatial resolution of 1 mm. Using this technique, spatial inhomogeneities in a sample of protein fibrils have been observed. Model com- pounds for amide nonplanarity have been investigated utilizing several methods of optical spectroscopy and key spectral features for determination of amide non- planarity and the absolute configuration have been identified. A comprehensive set of Raman spectra of proteinogenic amino acids has been measured. Sample concentration dependencies and consequent...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav UKcs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV