Show simple item record

Molecular mechanisms of apoptosis induction by taxanes in breast cancer cells
dc.contributor.advisorKovář, Jan
dc.creatorJelínek, Michael
dc.date.accessioned2021-09-06T17:34:48Z
dc.date.available2021-09-06T17:34:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103374
dc.description.abstractTaxanes are cytostatic routinely used for the treatment of solid breast, ovarian, prostate, head and neck tumors and other types of tumors. Resistance of tumor cells to the effect of taxanes represents serious obstacle for the employment of taxanes in the treatment of tumors. This resistance can be associated, among other things, with lower rate of apoptosis induction in cancer cells or also with increased level of transporters transporting taxanes out of the cell. In this PhD thesis we tried: (1) to contribute to elucidation of the role of molecular mechanisms of apoptosis induction by taxanes in cells of human breast cancer. Specifically, it meant to contribute to elucidation of the role of initiator caspase -8 a - 9 and mainly of initiator caspase-2. Next, to contribute to elucidation of the role of executioner caspase -3 - 6, and -7 and selected proteins of the Bcl-2 family. (2) To contribute to elucidation of molecular mechanisms of resistance of human breast cancer cells to taxanes. Specifically, it meant to describe the role of selected functional groups in taxane structure in bringing about and overcoming resistance to taxane and next to contribute to elucidation of the role of P-glycoprotein (ABCB1 transporter) in the resistance to individual taxanes. 1) We found that caspase-2 represents...en_US
dc.description.abstractTaxany jsou cytostatika rutinně používaná k léčbě solidních nádorů prsu, vaječníků, prostaty, hlavy a krku a dalších typů nádorů. Rezistence nádorových buněk k účinkům taxanů představuje vážnou komplikaci v použití taxanů k léčbě nádorů. Tato rezistence může být mimo jiné spojena se sníženou mírou indukce apoptózy v nádorových buňkách a nebo také se zvýšenou hladinou transportérů, které transportují taxany ven z buňky. V této disertační práci jsme se pokusili: (1) Přispět k objasnění úlohy molekulárních mechanismů indukce apoptózy taxany v buňkách lidských nádorů prsu. Konkrétně to znamenalo přispět k objasnění úlohy iniciačních kaspáz 8, 9, a hlavně potom iniciační kaspázy 2. Dále přispět k objasnění úlohy exekučních kaspáz 3, 6 a 7 a vybraných proteinů rodiny Bcl-2. (2) Přispět k objasnění molekulárních mechanismů rezistence buněk lidských nádorů prsu k taxanům. Konkrétně to znamenalo popsat úlohu vybraných funkčních skupin struktury taxanů v navození a překonávání rezistence k taxanům a dále přispět k objasnění úlohy P-glykoproteinu (ABCB1 transportér) v rezistenci k jednotlivým taxanům. (1) Zjistili jsme, že apikální kaspázou v indukci apoptózy taxany v buňkách nádorů prsu s původem v mléčné žláze je kaspáza 2. V aktivaci kaspázy 2 v těchto buňkách nehraje zásadní úlohu protein p53 ani komplex...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 3. lékařská fakultacs_CZ
dc.titleMolekulární mechanismy indukce apoptózy taxany u buněk nádoru prsucs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-20
dc.description.departmentDepartment of Biochemistry, Cell and Molecular Biology 3FM CUen_US
dc.description.departmentÚstav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UKcs_CZ
dc.description.faculty3. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyThird Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId94243
dc.title.translatedMolecular mechanisms of apoptosis induction by taxanes in breast cancer cellsen_US
dc.contributor.refereeBrábek, Jan
dc.contributor.refereeReiniš, Milan
dc.identifier.aleph002207856
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programMolecular and Cell Biology, Genetics and Virologyen_US
thesis.degree.programMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs3. lékařská fakulta::Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UKcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enThird Faculty of Medicine::Department of Biochemistry, Cell and Molecular Biology 3FM CUen_US
uk.faculty-name.cs3. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enThird Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs3.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologiecs_CZ
uk.degree-program.enMolecular and Cell Biology, Genetics and Virologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTaxany jsou cytostatika rutinně používaná k léčbě solidních nádorů prsu, vaječníků, prostaty, hlavy a krku a dalších typů nádorů. Rezistence nádorových buněk k účinkům taxanů představuje vážnou komplikaci v použití taxanů k léčbě nádorů. Tato rezistence může být mimo jiné spojena se sníženou mírou indukce apoptózy v nádorových buňkách a nebo také se zvýšenou hladinou transportérů, které transportují taxany ven z buňky. V této disertační práci jsme se pokusili: (1) Přispět k objasnění úlohy molekulárních mechanismů indukce apoptózy taxany v buňkách lidských nádorů prsu. Konkrétně to znamenalo přispět k objasnění úlohy iniciačních kaspáz 8, 9, a hlavně potom iniciační kaspázy 2. Dále přispět k objasnění úlohy exekučních kaspáz 3, 6 a 7 a vybraných proteinů rodiny Bcl-2. (2) Přispět k objasnění molekulárních mechanismů rezistence buněk lidských nádorů prsu k taxanům. Konkrétně to znamenalo popsat úlohu vybraných funkčních skupin struktury taxanů v navození a překonávání rezistence k taxanům a dále přispět k objasnění úlohy P-glykoproteinu (ABCB1 transportér) v rezistenci k jednotlivým taxanům. (1) Zjistili jsme, že apikální kaspázou v indukci apoptózy taxany v buňkách nádorů prsu s původem v mléčné žláze je kaspáza 2. V aktivaci kaspázy 2 v těchto buňkách nehraje zásadní úlohu protein p53 ani komplex...cs_CZ
uk.abstract.enTaxanes are cytostatic routinely used for the treatment of solid breast, ovarian, prostate, head and neck tumors and other types of tumors. Resistance of tumor cells to the effect of taxanes represents serious obstacle for the employment of taxanes in the treatment of tumors. This resistance can be associated, among other things, with lower rate of apoptosis induction in cancer cells or also with increased level of transporters transporting taxanes out of the cell. In this PhD thesis we tried: (1) to contribute to elucidation of the role of molecular mechanisms of apoptosis induction by taxanes in cells of human breast cancer. Specifically, it meant to contribute to elucidation of the role of initiator caspase -8 a - 9 and mainly of initiator caspase-2. Next, to contribute to elucidation of the role of executioner caspase -3 - 6, and -7 and selected proteins of the Bcl-2 family. (2) To contribute to elucidation of molecular mechanisms of resistance of human breast cancer cells to taxanes. Specifically, it meant to describe the role of selected functional groups in taxane structure in bringing about and overcoming resistance to taxane and next to contribute to elucidation of the role of P-glycoprotein (ABCB1 transporter) in the resistance to individual taxanes. 1) We found that caspase-2 represents...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UKcs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990022078560106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV