Show simple item record

Building law environmentalisation - status quo and perspectives
dc.creatorŽidek, Dominik
dc.date.accessioned2021-05-20T15:59:24Z
dc.date.available2021-05-20T15:59:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103160
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá jevem zvaným environmentalizace veřejného stavebního práva. Jejím cílem je na půdorysu právních předpisů, doktrinálních názorů a velmi obsáhlé judikatury správních soudů analyzovat základní faktory způsobující pronikání vlivů životního prostředí do procesů veřejného stavebního práva. Právě analýza těchto faktorů a následné zobecnění závěrů stran analyzovaného jevu je jejím hlavním obsahem. Práce odpovídá na otázku, do jaké míry je současné veřejné stavební právo ovlivněno "environmentálními akty" - tedy co a v jaké míře ovlivňuje procesy veřejného stavebního práva ze strany práva životního prostředí. Vlastní text práce člení autor do sedmi podrobněji členěných kapitol. První tři z nich lze vnímat jako postupně konkretizovaný obecnější rámec problematiky, od východisek v podobě požadavků unijní právní úpravy a základních charakteristik stavebního práva až po detailní analýzu jednotlivých administrativních nástrojů ("finálních" správních aktů) stavebního práva. Další tři kapitoly jsou věnovány podrobnému zkoumání mechanismů posuzování a zohledňování zájmů ochrany životního prostředí při "rozhodování" v oblasti stavebního práva. V první z nich (kapitola 5.) se autor zabývá právní povahou jednotlivých typů aktů aplikace práva vydávaných orgány ochrany životního prostředí a...cs_CZ
dc.description.abstractThe dissertation deals with a phenomenon called building law environmentalisation. The aim of this thesis is to analyse the basic factors leading to the entry of environmental influences into the processes of public building law on the basis of legal regulations, doctrinal opinions and very extensive case law of the administrative courts. The main content of the thesis is the analysis of these factors and the subsequent generalisation of the conclusions of the analysed phenomenon. The thesis answers the question: what is the extent to which is the current public building law influenced by "environmental acts"? Thus what does specifically influence the processes of public building law by environmental law and what is the extent of this influence? The text of the dissertation is divided into seven chapters. The first three of them can be perceived as a gradually concretized general framework of the problem, from the initial facts about the EU legal requirements, through the basic characteristics of the building law to the detailed analysis of the individual administrative tools ("final" administrative acts) of building law. The next three chapters are devoted to the detailed examination of mechanisms for assessing and taking into consideration the interests of environmental protection in "decision-...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectenvironmentalisationen_US
dc.subjectpublic building lawen_US
dc.subjectenvironmental lawen_US
dc.subjectprocessesen_US
dc.subjectBuilding Acten_US
dc.subjecturban planningen_US
dc.subjectzoning decisionsen_US
dc.subjectBuilding Codeen_US
dc.subjectenvironmental acten_US
dc.subjectenvironmental impact assessmenten_US
dc.subjectconstruction supervisionen_US
dc.subjectenvironmentalizacecs_CZ
dc.subjectveřejné stavební právocs_CZ
dc.subjectprávo životního prostředícs_CZ
dc.subjectprocesycs_CZ
dc.subjectstavební zákoncs_CZ
dc.subjectúzemní plánovánícs_CZ
dc.subjectúzemní rozhodovánícs_CZ
dc.subjectstavební řádcs_CZ
dc.subjectenvironmentální aktcs_CZ
dc.subjectposuzování vlivů na životní prostředícs_CZ
dc.subjectstavební dozorcs_CZ
dc.titleEnvironmentalizace veřejného stavebního práva - současný stav a perspektivycs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-21
dc.description.departmentKatedra práva životního prostředícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Environmental Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId201377
dc.title.translatedBuilding law environmentalisation - status quo and perspectivesen_US
dc.contributor.refereeSobotka, Michal
dc.identifier.aleph002206874
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra práva životního prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Environmental Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csDisertační práce se zabývá jevem zvaným environmentalizace veřejného stavebního práva. Jejím cílem je na půdorysu právních předpisů, doktrinálních názorů a velmi obsáhlé judikatury správních soudů analyzovat základní faktory způsobující pronikání vlivů životního prostředí do procesů veřejného stavebního práva. Právě analýza těchto faktorů a následné zobecnění závěrů stran analyzovaného jevu je jejím hlavním obsahem. Práce odpovídá na otázku, do jaké míry je současné veřejné stavební právo ovlivněno "environmentálními akty" - tedy co a v jaké míře ovlivňuje procesy veřejného stavebního práva ze strany práva životního prostředí. Vlastní text práce člení autor do sedmi podrobněji členěných kapitol. První tři z nich lze vnímat jako postupně konkretizovaný obecnější rámec problematiky, od východisek v podobě požadavků unijní právní úpravy a základních charakteristik stavebního práva až po detailní analýzu jednotlivých administrativních nástrojů ("finálních" správních aktů) stavebního práva. Další tři kapitoly jsou věnovány podrobnému zkoumání mechanismů posuzování a zohledňování zájmů ochrany životního prostředí při "rozhodování" v oblasti stavebního práva. V první z nich (kapitola 5.) se autor zabývá právní povahou jednotlivých typů aktů aplikace práva vydávaných orgány ochrany životního prostředí a...cs_CZ
uk.abstract.enThe dissertation deals with a phenomenon called building law environmentalisation. The aim of this thesis is to analyse the basic factors leading to the entry of environmental influences into the processes of public building law on the basis of legal regulations, doctrinal opinions and very extensive case law of the administrative courts. The main content of the thesis is the analysis of these factors and the subsequent generalisation of the conclusions of the analysed phenomenon. The thesis answers the question: what is the extent to which is the current public building law influenced by "environmental acts"? Thus what does specifically influence the processes of public building law by environmental law and what is the extent of this influence? The text of the dissertation is divided into seven chapters. The first three of them can be perceived as a gradually concretized general framework of the problem, from the initial facts about the EU legal requirements, through the basic characteristics of the building law to the detailed analysis of the individual administrative tools ("final" administrative acts) of building law. The next three chapters are devoted to the detailed examination of mechanisms for assessing and taking into consideration the interests of environmental protection in "decision-...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředícs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990022068740106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV