Show simple item record

Assets in the Insolvency Proceedings
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorMánek, Václav
dc.date.accessioned2018-10-19T09:55:34Z
dc.date.available2018-10-19T09:55:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103068
dc.description.abstractTato diplomová práce měla za cíl analyzovat ty části insolvenčního zákona zabývající se majetkovou podstatou a zároveň definovat všechny pojmy s tím související. Dílčím cílem práce bylo identifikovat ta ustanovení insolvenčního zákona související s majetkovou podstatou, která se jeví jako nedostatečná a de lege ferenda navrhnout možné legislativní změny. Cíl práce se podařilo zcela naplnit. Byla provedena analýza stěžejních ustanovení insolvenčního zákona zabývajících se majetkovou podstatou a byl definovány všechny důležité pojmy. Jelikož autor práce došel k závěru, že současná právní úprava je zdařilá, navrhuje de lege ferenda pouze některé dílčí změny, jako např. prodloužení lhůty, během jejíhož trvání mají bývalí členové vedení dlužníka - právnické osoby povinnost součinnosti. Pokud jde o systematiku, diplomová práce se člení do celkem sedmi kapitol, z nichž většina je dále rozdělena na podkapitoly. První kapitola se zabývá historickým vývojem insolvenčního práva na území dnešní České republiky. Mapuje právní úpravu od 18. století až do současnosti s tím, že největší pozornost je věnována současnému insolvenčnímu zákonu, přičemž práce vysvětluje především jeho nejvýznamnější novelizace. Představena je i definice majetkové podstaty v českém právním řádu a nechybí ani její zasazení do práva...cs_CZ
dc.description.abstractv anglickém jazyce This diploma thesis main objective is to analyse those parts of the Czech insolvency law dealing with the assets and at the same time to define all related terms. The partial objective of the thesis is to identify the 2006 Insolvency Act provisions relating to the assets which appear to be inadequate and to propose possible legislative changes. The objective of the thesis was fulfilled. An analysis of the key provisions of the Insolvency Act dealing with the assets was carried out and all of the important terms were defined. As the author of the thesis concludes that the current legislation is rather efficient, he suggests only some partial changes, such as the extension of the time limit, during which the former members of the management of the debtor - legal entity are obliged to cooperate with the insolvency trustee. Regarding its systematics, the thesis is divided into seven chapters, most of which are subdivided into subchapters. The first chapter deals with the historical development of insolvency law in the territory of today's Czech Republic. It maps the legal regulations from the 18th century to the present, with the greatest attention being paid to the current insolvencylaw and explaining its most significant recent amendments. The definition of assets in the Czech and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectInsolvenční řízenícs_CZ
dc.subjectmajetková podstatacs_CZ
dc.subjectinsolvenční zákoncs_CZ
dc.subjectInsolvency Proceedingsen_US
dc.subjectAssetsen_US
dc.subjectCzech Insolvency Acten_US
dc.titleMajetková podstata v insolvenčním řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-12
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId195773
dc.title.translatedAssets in the Insolvency Proceedingsen_US
dc.contributor.refereeMacková, Alena
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce měla za cíl analyzovat ty části insolvenčního zákona zabývající se majetkovou podstatou a zároveň definovat všechny pojmy s tím související. Dílčím cílem práce bylo identifikovat ta ustanovení insolvenčního zákona související s majetkovou podstatou, která se jeví jako nedostatečná a de lege ferenda navrhnout možné legislativní změny. Cíl práce se podařilo zcela naplnit. Byla provedena analýza stěžejních ustanovení insolvenčního zákona zabývajících se majetkovou podstatou a byl definovány všechny důležité pojmy. Jelikož autor práce došel k závěru, že současná právní úprava je zdařilá, navrhuje de lege ferenda pouze některé dílčí změny, jako např. prodloužení lhůty, během jejíhož trvání mají bývalí členové vedení dlužníka - právnické osoby povinnost součinnosti. Pokud jde o systematiku, diplomová práce se člení do celkem sedmi kapitol, z nichž většina je dále rozdělena na podkapitoly. První kapitola se zabývá historickým vývojem insolvenčního práva na území dnešní České republiky. Mapuje právní úpravu od 18. století až do současnosti s tím, že největší pozornost je věnována současnému insolvenčnímu zákonu, přičemž práce vysvětluje především jeho nejvýznamnější novelizace. Představena je i definice majetkové podstaty v českém právním řádu a nechybí ani její zasazení do práva...cs_CZ
uk.abstract.env anglickém jazyce This diploma thesis main objective is to analyse those parts of the Czech insolvency law dealing with the assets and at the same time to define all related terms. The partial objective of the thesis is to identify the 2006 Insolvency Act provisions relating to the assets which appear to be inadequate and to propose possible legislative changes. The objective of the thesis was fulfilled. An analysis of the key provisions of the Insolvency Act dealing with the assets was carried out and all of the important terms were defined. As the author of the thesis concludes that the current legislation is rather efficient, he suggests only some partial changes, such as the extension of the time limit, during which the former members of the management of the debtor - legal entity are obliged to cooperate with the insolvency trustee. Regarding its systematics, the thesis is divided into seven chapters, most of which are subdivided into subchapters. The first chapter deals with the historical development of insolvency law in the territory of today's Czech Republic. It maps the legal regulations from the 18th century to the present, with the greatest attention being paid to the current insolvencylaw and explaining its most significant recent amendments. The definition of assets in the Czech and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV