Show simple item record

Efektivita zjednodušené četby při výuce slovní zásoby: Kombinace dvou přístupů
dc.contributor.advisorGráf, Tomáš
dc.creatorSedláček, Martin
dc.date.accessioned2018-10-19T09:54:28Z
dc.date.available2018-10-19T09:54:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103065
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vztahem mezi zjednodušenou četbou a výukou slovní zásoby. V práci se pokoušíme zjistit, zda zjednodušená četba skutečně vede k akvizici slovní zásoby na základě poskytnutého kontextu. Kromě toho se v práci zabýváme četností výskytu jednotlivých neznámých slov a interpretujeme ji jako významný faktor ve výuce slovní zásoby. Tyto dvě proměnné porovnáváme na výsledcích testů dvou skupin. Účastníci první skupiny cílový text pouze četli, zatímco druhá skupina byla mimo četby vystavena i poslechovému vjemu (namluvenému rodilým mluvčím). Dosavadní výzkum v této oblasti vedl k formulaci hypotézy, která motivovala celou práci: skupina, která má možnost text nejenom vidět, ale i slyšet, předčí ve výsledcích testů skupinu, která pouze četla. Po uvedení do tématu práce (první kapitola) se snažíme definovat zjednodušenou četbu v kapitole druhé. Zjednodušená četba je založená na poskytování dostatečného kontextu pro pochopení neznámé slovní zásoby. V této kapitole se pokoušíme doplnit postřehy z praxe a teoretický základ z odborné literatury. Ve třetí kapitole vymezujeme metodologii, kterou ve výzkumu používáme. Jedná se o replikaci studie od Waringa a Takakiho (2003), doplněnou o studie v oblasti čtení doprovázeného poslechem. Zmíněnou metodologií se snažíme změřit, zda je čtení...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the relationship between graded readers and teaching vocabulary. We examine whether extensive reading leads to vocabulary acquisition on the basis of context provided by graded readers. In addition, we focus on the frequency of occurrence of individual lexical items and we interpret it as an important variable in teaching lexis. These two factors are compared using test data from two groups of experiment participants. The first group (the reading group) was asked to read the text at their own pace, while the second group was asked to read the text while listening to it being narrated by an English native speaker. Based on hitherto research, the listening group is expected to outperform the reading group. After introducing the topic in chapter 1, we attempt to define extensive reading in chapter 2. Graded readers are based on providing sufficient amount of context for understanding unknown vocabulary. In this chapter we contrast practical application of extensive reading with theoretical foundation in secondary literature. Chapter 3 delineates the methodology used in the present thesis. It is based on replicating a study by Waring and Takaki (2003), and also on research into audio- assisted reading. This methodology is used to measure the efficiency of reading and...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectzjednodušená četba|četba|slovní zásoba|poslechcs_CZ
dc.subjectextensive reading|graded readers|vocabulary|listeningen_US
dc.titleThe Efficiency of Graded Readers for Teaching Vocabulary: A Combination of Two Approachesen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-10
dc.description.departmentÚstav anglického jazyka a didaktikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of the English Language and ELT Methodologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId196831
dc.title.translatedEfektivita zjednodušené četby při výuce slovní zásoby: Kombinace dvou přístupůcs_CZ
dc.contributor.refereeCilibrasi, Luca
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEnglish Language and Linguisticsen_US
thesis.degree.disciplineAnglický jazykcs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnglický jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enEnglish Language and Linguisticsen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá vztahem mezi zjednodušenou četbou a výukou slovní zásoby. V práci se pokoušíme zjistit, zda zjednodušená četba skutečně vede k akvizici slovní zásoby na základě poskytnutého kontextu. Kromě toho se v práci zabýváme četností výskytu jednotlivých neznámých slov a interpretujeme ji jako významný faktor ve výuce slovní zásoby. Tyto dvě proměnné porovnáváme na výsledcích testů dvou skupin. Účastníci první skupiny cílový text pouze četli, zatímco druhá skupina byla mimo četby vystavena i poslechovému vjemu (namluvenému rodilým mluvčím). Dosavadní výzkum v této oblasti vedl k formulaci hypotézy, která motivovala celou práci: skupina, která má možnost text nejenom vidět, ale i slyšet, předčí ve výsledcích testů skupinu, která pouze četla. Po uvedení do tématu práce (první kapitola) se snažíme definovat zjednodušenou četbu v kapitole druhé. Zjednodušená četba je založená na poskytování dostatečného kontextu pro pochopení neznámé slovní zásoby. V této kapitole se pokoušíme doplnit postřehy z praxe a teoretický základ z odborné literatury. Ve třetí kapitole vymezujeme metodologii, kterou ve výzkumu používáme. Jedná se o replikaci studie od Waringa a Takakiho (2003), doplněnou o studie v oblasti čtení doprovázeného poslechem. Zmíněnou metodologií se snažíme změřit, zda je čtení...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the relationship between graded readers and teaching vocabulary. We examine whether extensive reading leads to vocabulary acquisition on the basis of context provided by graded readers. In addition, we focus on the frequency of occurrence of individual lexical items and we interpret it as an important variable in teaching lexis. These two factors are compared using test data from two groups of experiment participants. The first group (the reading group) was asked to read the text at their own pace, while the second group was asked to read the text while listening to it being narrated by an English native speaker. Based on hitherto research, the listening group is expected to outperform the reading group. After introducing the topic in chapter 1, we attempt to define extensive reading in chapter 2. Graded readers are based on providing sufficient amount of context for understanding unknown vocabulary. In this chapter we contrast practical application of extensive reading with theoretical foundation in secondary literature. Chapter 3 delineates the methodology used in the present thesis. It is based on replicating a study by Waring and Takaki (2003), and also on research into audio- assisted reading. This methodology is used to measure the efficiency of reading and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav anglického jazyka a didaktikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV