Show simple item record

Mistake in civil law
dc.contributor.advisorDvořák, Jan
dc.creatorHavlín, Tomáš
dc.date.accessioned2018-10-19T09:11:02Z
dc.date.available2018-10-19T09:11:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103038
dc.description.abstractResumé Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice omylu v občanském právu coby vady vůle jednajícího. Cílem práce je poskytnout přehled jednotlivých druhů omylů v platné právní úpravě vhledem k nedávné rekodifikace občanského zákoníku. Stěžejní ustanovení jsou obsažena v § 583-585 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práce se nejprve věnuje obecné problematice náležitostí právního jednání, s podrobnější úpravou vůle, její charakteristiky, projevu vůle a vztahu mezi nimi, jelikož právě tyto náležitosti právního jednání jsou zcela zásadními pro problematiku omylu. Následuje základní vymezení omylu na vnitřní a vnější, přičemž nejvýznamnější osnovou práce je omyl vnitřní, vnější je zmíněn pouze okrajově. Poté jsou rozebrány jednotlivé typy omylu dle výše uvedených ustanovení, počínaje omylem podstatným. Podrobněji je řešena otázka rozhodující okolnosti, potřebnosti účasti druhé strany na podstatném omylu a omluvitelnosti omylu, zmíněn je rovněž omyl vyvolaný lstí, jakožto zvláštní druh omylu. Následující kapitola je věnována omylu ve vedlejší okolnosti a jak rozlišovat okolnost vedlejší od okolnosti rozhodující. Samostatná kapitola se zabývá omylem vyvolaným třetí osobou jakožto novinkou v současném občanském zákoníku oproti předchozí úpravě. Poté jsou v práci rozebírány další případy omylů nacházející...cs_CZ
dc.description.abstract(Mistake in civil law) The submitted diploma thesis deals with the problematic of mistake in civil law as a form of vitiated consent. Pivotal provisions are present in § 583-585 of the act No. 89/2012 Coll., civil law. In the introduction of the thesis we can find general issues of legal action, with more detailed description of will, its characteristics, manifestation of the will and their relation to each other, as these essentials of legal actions are instrumental for the purpose of this thesis. Next chapter focuses on the main issue, mistake as it defines it in two separate ways, that is discrepancy between the genuine will of the acting person and manifestation of the will, secondly as a defect of the will. Main focus of the thesis lies within the latter case, discrepancy between genuine will of the acting person is only mentioned briefly. Afterwards the thesis focuses on different types of mistake as corresponding to the provisions in the act No. 89/2012 Coll., civil law. Special focus is put on the term decisive circumstance, necessity of participation of other party and excusable mistake, as well as extract about the mistake induced by deception. Following chapter is centred around subsidiary circumstance and how to distinguish it from a decisive one. Afterwards the thesis mentions other...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectprávní jednánícs_CZ
dc.subjectvůlecs_CZ
dc.subjectomylcs_CZ
dc.subjectomyl ve vůli zůstavitelecs_CZ
dc.subjectlegal actionen_US
dc.subjectwillen_US
dc.subjectmistakeen_US
dc.subjectmistake in the will of testatoren_US
dc.titleOmyl v občanském právucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-20
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId183024
dc.title.translatedMistake in civil lawen_US
dc.contributor.refereeElischer, David
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csResumé Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice omylu v občanském právu coby vady vůle jednajícího. Cílem práce je poskytnout přehled jednotlivých druhů omylů v platné právní úpravě vhledem k nedávné rekodifikace občanského zákoníku. Stěžejní ustanovení jsou obsažena v § 583-585 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práce se nejprve věnuje obecné problematice náležitostí právního jednání, s podrobnější úpravou vůle, její charakteristiky, projevu vůle a vztahu mezi nimi, jelikož právě tyto náležitosti právního jednání jsou zcela zásadními pro problematiku omylu. Následuje základní vymezení omylu na vnitřní a vnější, přičemž nejvýznamnější osnovou práce je omyl vnitřní, vnější je zmíněn pouze okrajově. Poté jsou rozebrány jednotlivé typy omylu dle výše uvedených ustanovení, počínaje omylem podstatným. Podrobněji je řešena otázka rozhodující okolnosti, potřebnosti účasti druhé strany na podstatném omylu a omluvitelnosti omylu, zmíněn je rovněž omyl vyvolaný lstí, jakožto zvláštní druh omylu. Následující kapitola je věnována omylu ve vedlejší okolnosti a jak rozlišovat okolnost vedlejší od okolnosti rozhodující. Samostatná kapitola se zabývá omylem vyvolaným třetí osobou jakožto novinkou v současném občanském zákoníku oproti předchozí úpravě. Poté jsou v práci rozebírány další případy omylů nacházející...cs_CZ
uk.abstract.en(Mistake in civil law) The submitted diploma thesis deals with the problematic of mistake in civil law as a form of vitiated consent. Pivotal provisions are present in § 583-585 of the act No. 89/2012 Coll., civil law. In the introduction of the thesis we can find general issues of legal action, with more detailed description of will, its characteristics, manifestation of the will and their relation to each other, as these essentials of legal actions are instrumental for the purpose of this thesis. Next chapter focuses on the main issue, mistake as it defines it in two separate ways, that is discrepancy between the genuine will of the acting person and manifestation of the will, secondly as a defect of the will. Main focus of the thesis lies within the latter case, discrepancy between genuine will of the acting person is only mentioned briefly. Afterwards the thesis focuses on different types of mistake as corresponding to the provisions in the act No. 89/2012 Coll., civil law. Special focus is put on the term decisive circumstance, necessity of participation of other party and excusable mistake, as well as extract about the mistake induced by deception. Following chapter is centred around subsidiary circumstance and how to distinguish it from a decisive one. Afterwards the thesis mentions other...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV