Show simple item record

British Women in the War: On the "Home Front". A Contribution to the Study of British Society during World War II.
dc.contributor.advisorSoukup, Jaromír
dc.creatorRolfová, Jana
dc.date.accessioned2018-10-19T09:00:28Z
dc.date.available2018-10-19T09:00:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103035
dc.description.abstract(česky) Práce se zabývá tématem vlivu druhé světové války na osud žen ve Velké Británii. Před druhou světovou válkou se od ženy očekávalo, že buď bude ženou v domácnosti, nebo bude pracovat v zaměstnáních určených výhradně ženské populaci. Válka však změnila pravidla, podle kterých se společnost dosud řídila. Když byli muži povoláni do boje, vyvolalo to celonárodní nedostatek pracovních sil. Ženy byly vyzvány, aby zaujaly jejich místa, a to zahrnovalo mnoho pozic, které pro ně byly dříve považovány za nevhodné. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak dalece byly ženy a společnost ovlivněny touto situací, kterou nastolila válka. V práci jsem analyzovala úlohu britských žen pouze v civilním sektoru na tzv. Home Front neboli na domácí frontě. V první kapitole jsem rozebírala proces, který vedl k povinné konskripci žen, a problémy, jež tento proces doprovázely. Následující kapitola se zabývá zaměstnáním žen v průmyslu, což se ukázalo být jako nejvíce problematické ve vztahu k mužům a domácím povinnostem žen. Třetí kapitola se věnuje civilní obraně a především službám, které v rámci této instituce fungovaly. Předposlední kapitola se zaobírá Ženskou dobrovolnickou organizací, která byla vytvořena k podpoře civilní obrany a k poskytování služeb veřejnosti. Poslední kapitola se zaměřuje na ženy...cs_CZ
dc.description.abstract(english) The thesis deals with the influence of the Second World War on the fate of women in Great Britain. Before the Second World War, the woman was expected to either be a domestic woman or to work in jobs exclusively for the female population. The war, however, changed the rules according to which the society was still managed. When men were called into combat, it caused a nationwide shortage of labor. Women were invited to take their places, and they included many positions that were previously considered inappropriate for them. The aim of this diploma thesis was to find out how far women and society were affected by this situation, which was brought by the war. In my thesis I analyzed the role of British women in the civilian sector on the so-called Home Front. In the first chapter I analyzed the process that led to the forced conscription of women and the problems that accompanied the process. The following chapter deals with the employment of women in industry, which proved to be the most problematic in relation to men and domestic duties of women. The third chapter deals with civilian defense and, above all, services that function within this institution. The penultimate chapter deals with the Women's Voluntary Service, which was created to support civilian defense and to provide services...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectVelká Britániecs_CZ
dc.subjectdruhá světová válkacs_CZ
dc.subjectbritská ženacs_CZ
dc.subjectcivilní sektorcs_CZ
dc.subjectdomácí frontacs_CZ
dc.subjectGreat Britainen_US
dc.subjectWorld War IIen_US
dc.subjectBritish Womanen_US
dc.subjectCivilian Sectoren_US
dc.subjectHome Fronten_US
dc.titleBritské ženy ve válce: na "domácí frontě". Příspěvek ke studiu britské společnosti za druhé světové války.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-10
dc.description.departmentÚstav světových dějincs_CZ
dc.description.departmentInstitute of General Historyen_US
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId177931
dc.title.translatedBritish Women in the War: On the "Home Front". A Contribution to the Study of British Society during World War II.en_US
dc.contributor.refereeKovář, Martin
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistory - General Historyen_US
thesis.degree.disciplineHistorie - obecné dějinycs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHistorie - obecné dějinycs_CZ
uk.degree-discipline.enHistory - General Historyen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.cs(česky) Práce se zabývá tématem vlivu druhé světové války na osud žen ve Velké Británii. Před druhou světovou válkou se od ženy očekávalo, že buď bude ženou v domácnosti, nebo bude pracovat v zaměstnáních určených výhradně ženské populaci. Válka však změnila pravidla, podle kterých se společnost dosud řídila. Když byli muži povoláni do boje, vyvolalo to celonárodní nedostatek pracovních sil. Ženy byly vyzvány, aby zaujaly jejich místa, a to zahrnovalo mnoho pozic, které pro ně byly dříve považovány za nevhodné. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak dalece byly ženy a společnost ovlivněny touto situací, kterou nastolila válka. V práci jsem analyzovala úlohu britských žen pouze v civilním sektoru na tzv. Home Front neboli na domácí frontě. V první kapitole jsem rozebírala proces, který vedl k povinné konskripci žen, a problémy, jež tento proces doprovázely. Následující kapitola se zabývá zaměstnáním žen v průmyslu, což se ukázalo být jako nejvíce problematické ve vztahu k mužům a domácím povinnostem žen. Třetí kapitola se věnuje civilní obraně a především službám, které v rámci této instituce fungovaly. Předposlední kapitola se zaobírá Ženskou dobrovolnickou organizací, která byla vytvořena k podpoře civilní obrany a k poskytování služeb veřejnosti. Poslední kapitola se zaměřuje na ženy...cs_CZ
uk.abstract.en(english) The thesis deals with the influence of the Second World War on the fate of women in Great Britain. Before the Second World War, the woman was expected to either be a domestic woman or to work in jobs exclusively for the female population. The war, however, changed the rules according to which the society was still managed. When men were called into combat, it caused a nationwide shortage of labor. Women were invited to take their places, and they included many positions that were previously considered inappropriate for them. The aim of this diploma thesis was to find out how far women and society were affected by this situation, which was brought by the war. In my thesis I analyzed the role of British women in the civilian sector on the so-called Home Front. In the first chapter I analyzed the process that led to the forced conscription of women and the problems that accompanied the process. The following chapter deals with the employment of women in industry, which proved to be the most problematic in relation to men and domestic duties of women. The third chapter deals with civilian defense and, above all, services that function within this institution. The penultimate chapter deals with the Women's Voluntary Service, which was created to support civilian defense and to provide services...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějincs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV