Show simple item record

Perspectives of out-of-court settlement of family (civil) disputes in the Czech Republic
dc.contributor.advisorElischer, David
dc.creatorVaňková, Eva
dc.date.accessioned2018-10-18T08:41:06Z
dc.date.available2018-10-18T08:41:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103012
dc.description.abstractPerspektivy mimosoudního řešení rodinných (civilních) sporů v České republice Abstrakt Disertační práci zaměřuji na nejnovější nástroje mimosoudního řešení sporů v České republice. Vysvětluji pojem ADR zahrnující tradičně smír, mediaci a rozhodčí řízení a nastiňuji další možné způsoby vyplývající z inovativních přístupů při práci s rodinami. Disertační práci zaměřuji na právo spolupráce (metoda CL/CP) a komplementární a integrativní praxi ve sféře soukromého práva. Rozebírám přístupy německého tvz. Cochemského modelu propagovaného Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a uvádím příklad dobré praxe u Okresního soudu v Novém Jičíně. Analyzuji tyto metody mimosoudního řešení sporů z pohledu aktuální právní úpravy v České republice a všímám si vlivu mezinárodních dokumentů na jejich existenci a uplatňování v praxi. Zamýšlím se nad rolí práva a právníků při řešení rodinných sporů a zejména nad významem nové právní úpravy soukromého práva při mimosoudním řešení sporů. Nastoluji otázku nezbytnosti zásahů veřejné moci do rodinného života v případech dětí ohrožených konfliktem rodičů a úlohy orgánů sociálně-právní ochrany dětí při zastupování jejich zájmů v opatrovnických řízeních. Zdůrazňuji roli vzdělaného soudce jako osoby, která může využít všech právních nástrojů včetně své mocenské autority k tomu, aby...cs_CZ
dc.description.abstractPerspectives of out-of-court settlement of family (civil) disputes in the Czech Republic Abstract The dissertation thesis focuses on the latest instruments of out-of-court dispute resolution in the Czech Republic. I explain the concept of ADR, which traditionally involves reconciliation, mediation, and arbitration, and I outline other possible methods emerging from innovative approaches to working with families. The dissertation thesis focuses on the right of collaboration (CL/CP method) and complementary and integrative practice in the sphere of private law. I analyze the approaches of the German "Cochem model" promoted by the Office for International Legal Protection of Children, and I present an example of good practice at the District Court in Nový Jičín. I analyze these methods of out-of-court dispute resolution from the point of view of current legislation in the Czech Republic, and I note the influence of international documents on their existence and application in practice. I consider the role of law and lawyers in solving family disputes and, above all, the importance of new legislation of private law in out-of-court dispute resolution. I address the issue of the need for public power to intervene into family life in cases of children at risk due to parental conflict as well as the role of bodies...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectmediacecs_CZ
dc.subjectprávo spoluprácecs_CZ
dc.subjectkomplementární praxecs_CZ
dc.subjectmediationen_US
dc.subjectcollaborative lawen_US
dc.subjectcomplementary practiceen_US
dc.titlePerspektivy mimosoudního řešení rodinných (civilních) sporů v České republicecs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-27
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId118375
dc.title.translatedPerspectives of out-of-court settlement of family (civil) disputes in the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeHendrychová, Michaela
dc.contributor.refereeSpoustová, Ivana
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCivil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law)en_US
thesis.degree.disciplineObčanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům)cs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObčanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům)cs_CZ
uk.degree-discipline.enCivil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law)en_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPerspektivy mimosoudního řešení rodinných (civilních) sporů v České republice Abstrakt Disertační práci zaměřuji na nejnovější nástroje mimosoudního řešení sporů v České republice. Vysvětluji pojem ADR zahrnující tradičně smír, mediaci a rozhodčí řízení a nastiňuji další možné způsoby vyplývající z inovativních přístupů při práci s rodinami. Disertační práci zaměřuji na právo spolupráce (metoda CL/CP) a komplementární a integrativní praxi ve sféře soukromého práva. Rozebírám přístupy německého tvz. Cochemského modelu propagovaného Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a uvádím příklad dobré praxe u Okresního soudu v Novém Jičíně. Analyzuji tyto metody mimosoudního řešení sporů z pohledu aktuální právní úpravy v České republice a všímám si vlivu mezinárodních dokumentů na jejich existenci a uplatňování v praxi. Zamýšlím se nad rolí práva a právníků při řešení rodinných sporů a zejména nad významem nové právní úpravy soukromého práva při mimosoudním řešení sporů. Nastoluji otázku nezbytnosti zásahů veřejné moci do rodinného života v případech dětí ohrožených konfliktem rodičů a úlohy orgánů sociálně-právní ochrany dětí při zastupování jejich zájmů v opatrovnických řízeních. Zdůrazňuji roli vzdělaného soudce jako osoby, která může využít všech právních nástrojů včetně své mocenské autority k tomu, aby...cs_CZ
uk.abstract.enPerspectives of out-of-court settlement of family (civil) disputes in the Czech Republic Abstract The dissertation thesis focuses on the latest instruments of out-of-court dispute resolution in the Czech Republic. I explain the concept of ADR, which traditionally involves reconciliation, mediation, and arbitration, and I outline other possible methods emerging from innovative approaches to working with families. The dissertation thesis focuses on the right of collaboration (CL/CP method) and complementary and integrative practice in the sphere of private law. I analyze the approaches of the German "Cochem model" promoted by the Office for International Legal Protection of Children, and I present an example of good practice at the District Court in Nový Jičín. I analyze these methods of out-of-court dispute resolution from the point of view of current legislation in the Czech Republic, and I note the influence of international documents on their existence and application in practice. I consider the role of law and lawyers in solving family disputes and, above all, the importance of new legislation of private law in out-of-court dispute resolution. I address the issue of the need for public power to intervene into family life in cases of children at risk due to parental conflict as well as the role of bodies...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV