Show simple item record

Reflection of the Framework Educational Program for Basic Schools of Art in Czech Elementary Art Education
dc.contributor.advisorNedělka, Michal
dc.creatorLojdová, Jaroslava
dc.date.accessioned2018-10-18T08:40:44Z
dc.date.available2018-10-18T08:40:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103010
dc.description.abstractDisertační práce Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV) v českém základním uměleckém vzdělávání se zabývá vývojem současné pedagogické reformy a její aplikací v hodinách hudební nauky v základních uměleckých školách. Prostřednictvím dostupných zdrojů jsem vystihla její historický vývoj a proměny vzdělávacího obsahu, metod a organizačních forem výuky. Z výzkumu, který jsem provedla, pak vyplývá, že současná pedagogická reforma pomohla přesněji pojmenovat náplň a rozsah práce v hodinách hudební nauky. Umožnila přizpůsobit obsah hudební nauky specifickým podmínkám a profilaci jednotlivých škol, dala nový pohled na cíle výuky a posílila pozice pedagoga v tvorbě strategických dokumentů školy. Z obsahového hlediska došlo k provázanosti interpretačních dovedností s porozuměním zákonitostem hudby s dostatečným prostorem pro budování žebříčku hodnot žáků a pro formování jejich postojů. Zjistila jsem, že mezi metodami výuky se uplatňuje zejména kritické myšlení, vrstevnické učení, spolupráce ve skupinkách a činnostní výuka, to vše s důrazem na názornost. Z progresivních metod je nejčastěji zastoupena simulační metoda. Z těchto zjištění vyplývá to, co uvádím v závěru práce, že totiž hudební nauka v základních uměleckých školách stále podléhá snahám o zlepšování a...cs_CZ
dc.description.abstractThe Ph.D. thesis Reflection of the Framework Educational Program for Basic Schools of Art in Czech Elementary Art Education deals with current development of pedagogical reform and its implication in lessons of music theory at basic schools of art. It traces its historic development and changes in educational content, methods and organizational forms of education, according to resources that are at disposal. Based on the research, current pedagogical reform helped to define content and scope of work in lessons of music theory. It enabled to adjust its educational content to specific conditions and profile of individual schools, it gave new view of teaching goals and strengthened teacher's position in creation of strategic school documents. Content based, interpretation skills are complemented with understanding of music core; pupils'values and attitudes are built. Among popular teaching methods feature critical thinking, peer learning and group work, learning through demonstration and actions. The most frequently used progressive method, according to the research, is the simulation method. Based on research findings, music theory at basic schools of art is a subject to continual improvements. Currently, according to accessible resources, there is no complex teaching material that involves modern...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectrámcový vzdělávací programcs_CZ
dc.subjectvšeobecné hudební vzdělávánícs_CZ
dc.subjectumělecké vzdělávánícs_CZ
dc.subjectobsah vzdělávánícs_CZ
dc.subjecthudební naukacs_CZ
dc.subjecthudební činnostics_CZ
dc.subjectmetody výukycs_CZ
dc.subjectdidaktické pomůckycs_CZ
dc.subjectsoudobá pedagogická reformacs_CZ
dc.subjectsystém hudebního vzdělávánícs_CZ
dc.subjectframework educational programmeen_US
dc.subjectgeneral music educationen_US
dc.subjectarts educationen_US
dc.subjecteducational contenten_US
dc.subjectmusic theory lessonsen_US
dc.subjectmusic activitiesen_US
dc.subjectmethods of educationen_US
dc.subjectteaching aidsen_US
dc.subjectcurrent pedagogical reformen_US
dc.subjectsystem of music educationen_US
dc.titleOdraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání v českém základním uměleckém vzdělávánícs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-27
dc.description.departmentOddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId120205
dc.title.translatedReflection of the Framework Educational Program for Basic Schools of Art in Czech Elementary Art Educationen_US
dc.contributor.refereeAšenbrenerová, Ivana
dc.contributor.refereeSlavíková, Marie
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMusical Theory and Educationen_US
thesis.degree.disciplineHudební teorie a pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHudební teorie a pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enMusical Theory and Educationen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csDisertační práce Odraz Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV) v českém základním uměleckém vzdělávání se zabývá vývojem současné pedagogické reformy a její aplikací v hodinách hudební nauky v základních uměleckých školách. Prostřednictvím dostupných zdrojů jsem vystihla její historický vývoj a proměny vzdělávacího obsahu, metod a organizačních forem výuky. Z výzkumu, který jsem provedla, pak vyplývá, že současná pedagogická reforma pomohla přesněji pojmenovat náplň a rozsah práce v hodinách hudební nauky. Umožnila přizpůsobit obsah hudební nauky specifickým podmínkám a profilaci jednotlivých škol, dala nový pohled na cíle výuky a posílila pozice pedagoga v tvorbě strategických dokumentů školy. Z obsahového hlediska došlo k provázanosti interpretačních dovedností s porozuměním zákonitostem hudby s dostatečným prostorem pro budování žebříčku hodnot žáků a pro formování jejich postojů. Zjistila jsem, že mezi metodami výuky se uplatňuje zejména kritické myšlení, vrstevnické učení, spolupráce ve skupinkách a činnostní výuka, to vše s důrazem na názornost. Z progresivních metod je nejčastěji zastoupena simulační metoda. Z těchto zjištění vyplývá to, co uvádím v závěru práce, že totiž hudební nauka v základních uměleckých školách stále podléhá snahám o zlepšování a...cs_CZ
uk.abstract.enThe Ph.D. thesis Reflection of the Framework Educational Program for Basic Schools of Art in Czech Elementary Art Education deals with current development of pedagogical reform and its implication in lessons of music theory at basic schools of art. It traces its historic development and changes in educational content, methods and organizational forms of education, according to resources that are at disposal. Based on the research, current pedagogical reform helped to define content and scope of work in lessons of music theory. It enabled to adjust its educational content to specific conditions and profile of individual schools, it gave new view of teaching goals and strengthened teacher's position in creation of strategic school documents. Content based, interpretation skills are complemented with understanding of music core; pupils'values and attitudes are built. Among popular teaching methods feature critical thinking, peer learning and group work, learning through demonstration and actions. The most frequently used progressive method, according to the research, is the simulation method. Based on research findings, music theory at basic schools of art is a subject to continual improvements. Currently, according to accessible resources, there is no complex teaching material that involves modern...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV