Show simple item record

Mediation as a Mean of International Commercial Dispute Resolution
dc.contributor.advisorPauknerová, Monika
dc.creatorVanišová, Veronika
dc.date.accessioned2018-10-17T10:07:01Z
dc.date.available2018-10-17T10:07:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/102989
dc.description.abstract1 ABSTRAKT MEDIACE JAKO METODA ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍCH OBCHODNÍCH SPORŮ Hlavním tématem této práce je fenomén rozporu všeobecně sdílených přesvědčení a očekávání od mezinárodní mediace a její reálnou situací v praxi. Cílem této práce není analyzovat právní předpisy týkající se mediace v jednotlivých vnitrostátních právních řádech či jednotlivé předpisy mezinárodního práva soukromého, jež se potenciálně k otázkám přeshraniční mediace vztahují. Záměrem je poukázat na současné trendy a aktuální otázky v oblasti mezinárodní mediace a podrobit všeobecně přijímaná teoretická přesvědčení o mediaci v mezinárodním kontextu kritickému pohledu jejich porovnáním s empirickými daty dosvědčující skutečný stav mediace jako metody řešení mezinárodních obchodních sporů. První část práce shrnuje základní teoretická východiska související s mediací, jež slouží jako základ pro konstrukci všeobecně uznávaných premis v této oblasti. Přitom tyto premisi vztahuje ke kontextu mezinárodního obchodu. Zaobírá se tedy v základní rovině mediačními principy, modely a těmi významnými aspekty, jež jsou relevantní pro obchodní spory s mezinárodním prvkem. V druhé části se práce snaží poukázat na aktuální trendy a otázky mezinárodní mediace. Konfrontuje přitom teoretická tvrzení, jako je předpoklad o vysoké míře úspěšnosti mediačního řízení či...cs_CZ
dc.description.abstract1 ABSTRACT MEDIATION AS A MEAN OF INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTE RESOLUTION This dissertation deals with the phenomenon of discrepancies between commonly shared perceptions about international mediation and its real and practical situation. The aim of this disertation is not to analyze the legal provisions on mediation in individual national jurisdictions or to analyze individual provisions of the private international law, which potentially apply to issues of cross-border mediation. The intention is to point to current trends and current issues in the field of international mediation. We especially want to conduct generally accepted theoretical concepts of mediation in an international context critical view by comparing it to empirical dates proving the actual state of mediation as a method of resolving international business disputes. The first part of this disertation summarizes the basic theoretical background related to mediation, which serves as a basis for the construction of generally recognized premises in this field. These premises relate to the context of international commerce. Therefore, it deals with the mediation principles, models and important aspects that are relevant to international commercial disputes with an international element. In the second part, the disertation tries to point...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectMezinárodní mediace - mezinárodní obchod - dohody vyplývající z mediace - ironie sporů - MED-ARB - dobrovolné plnění dohod z mediace - kulturní karta - UNCITRALcs_CZ
dc.subjectInternational mediation - international trade - agreements resulting from mediation - irony of disputes - MED-ARB - voluntary fulfillment of mediation agreements - cultural card - UNCITRALen_US
dc.titleMediace jako metoda řešení mezinárodních obchodních sporůcs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-26
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId161509
dc.title.translatedMediation as a Mean of International Commercial Dispute Resolutionen_US
dc.contributor.refereePfeiffer, Magdalena
dc.contributor.refereeFeigerlová, Monika
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrivate International Law and International Trade Lawen_US
thesis.degree.disciplineMezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchoducs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchoducs_CZ
uk.degree-discipline.enPrivate International Law and International Trade Lawen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.cs1 ABSTRAKT MEDIACE JAKO METODA ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍCH OBCHODNÍCH SPORŮ Hlavním tématem této práce je fenomén rozporu všeobecně sdílených přesvědčení a očekávání od mezinárodní mediace a její reálnou situací v praxi. Cílem této práce není analyzovat právní předpisy týkající se mediace v jednotlivých vnitrostátních právních řádech či jednotlivé předpisy mezinárodního práva soukromého, jež se potenciálně k otázkám přeshraniční mediace vztahují. Záměrem je poukázat na současné trendy a aktuální otázky v oblasti mezinárodní mediace a podrobit všeobecně přijímaná teoretická přesvědčení o mediaci v mezinárodním kontextu kritickému pohledu jejich porovnáním s empirickými daty dosvědčující skutečný stav mediace jako metody řešení mezinárodních obchodních sporů. První část práce shrnuje základní teoretická východiska související s mediací, jež slouží jako základ pro konstrukci všeobecně uznávaných premis v této oblasti. Přitom tyto premisi vztahuje ke kontextu mezinárodního obchodu. Zaobírá se tedy v základní rovině mediačními principy, modely a těmi významnými aspekty, jež jsou relevantní pro obchodní spory s mezinárodním prvkem. V druhé části se práce snaží poukázat na aktuální trendy a otázky mezinárodní mediace. Konfrontuje přitom teoretická tvrzení, jako je předpoklad o vysoké míře úspěšnosti mediačního řízení či...cs_CZ
uk.abstract.en1 ABSTRACT MEDIATION AS A MEAN OF INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTE RESOLUTION This dissertation deals with the phenomenon of discrepancies between commonly shared perceptions about international mediation and its real and practical situation. The aim of this disertation is not to analyze the legal provisions on mediation in individual national jurisdictions or to analyze individual provisions of the private international law, which potentially apply to issues of cross-border mediation. The intention is to point to current trends and current issues in the field of international mediation. We especially want to conduct generally accepted theoretical concepts of mediation in an international context critical view by comparing it to empirical dates proving the actual state of mediation as a method of resolving international business disputes. The first part of this disertation summarizes the basic theoretical background related to mediation, which serves as a basis for the construction of generally recognized premises in this field. These premises relate to the context of international commerce. Therefore, it deals with the mediation principles, models and important aspects that are relevant to international commercial disputes with an international element. In the second part, the disertation tries to point...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
thesis.grade.codeN


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV