Show simple item record

An Analysis of Tertullian's Apologeticum in Contemporary Context
dc.contributor.advisorVogel, Jiří
dc.creatorRoček, Daniel
dc.date.accessioned2018-10-17T10:03:23Z
dc.date.available2018-10-17T10:03:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/102972
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá Tertuliánovým Apologeticem v kontextu dnešní doby. Práce je dělena na čtyři části. První část je věnována stručnému popisu autorova života a jeho doby s důrazem na rozdíl mezi Apologeticem a jeho ostatními díly. Ve druhé části se soustředím na interpretaci textu, ve kterém Tertulián obhajuje křesťanskou víru, polemizuje s pohanskými nařčeními a naznačuje místo křesťanů v římské společnosti. Tato část zároveň ukazuje, jaký vztah existuje mezi křesťanstvím a pohanstvím a nabízí cestu, ve které by obě skupiny mohly žít v klidu vedle sebe. Třetí část se soustředí na práce současných historiků a teologů, kteří se věnují jednotlivým aspektům Tertuliánovy práce jako jsou nevinnost, milost, či podstata pravého náboženství. V neposlední řadě je zde řešena otázka křesťanského Boha, jeho role pro římského panovníka, pohany, ale i křesťany, kteří svůj způsob života obhajují právě na základě k němu chované víry. V poslední části práce se věnuji významu Apologetica pro dnešní dobu. Soustředím se na to, jak jej lze z hlediska současnosti správně chápat a jak úspěšně můžeme přenést jeho dědictví do běžného života. Mým hlavním zjištěním při hodnocení Tertuliánova díla v kontextu dnešní doby je požadavek věcné argumentace, respektu vůči druhým a neustálému boji za pravdu, což jsou...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with Tertullian's Apologeticum in contemporary context. The work is divided into four parts. The first part is dedicated to a brief description of author's time and life with emphasis on the difference between Apologeticum and his other works. The second part is about a complete interpretation of the text in which Tertullian defends Christian faith, argues with pagan accusations and suggests the role of Christians in a Roman society. This part also shows author's understanding of Christianity in relationship to paganism with an outcome that both groups are able to live together in peace. The third part is focused on current works of theologians and historians in which various aspects of Tertullian's work like innocence, grace or nature of true religion are depicted and discussed. Last but not least there are mentioned here the topics like question of God, his role for Roman emperors, pagans, but also for Christians who defend their way of life on principle of their belief. In the last part of the thesis I deal with the importance of Apologeticum for today's time. I concentrate mostly on the meaning we can derive from this work and how exactly we can transform his legacy into our daily life. My main findings in the evaluation of Tertullian's work in the context of today's times are...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Husitská teologická fakultacs_CZ
dc.subjectTertuliáncs_CZ
dc.subjectApologeticumcs_CZ
dc.subjectapologetikacs_CZ
dc.subjectteologiecs_CZ
dc.subjectTertullianen_US
dc.subjectApologeticumen_US
dc.subjectApologyen_US
dc.subjectTheologyen_US
dc.titleRozbor Tertuliánova Apologetica s ohledem na dnešní dobucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-26
dc.description.departmentHTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofiecs_CZ
dc.description.facultyHussite Theological Facultyen_US
dc.description.facultyHusitská teologická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId203617
dc.title.translatedAn Analysis of Tertullian's Apologeticum in Contemporary Contexten_US
dc.contributor.refereeKučera, Zdeněk
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTeaching of Religion, Ethics and Philosophyen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství náboženství, etiky a filozofiecs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csHusitská teologická fakulta::HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofiecs_CZ
uk.faculty-name.csHusitská teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enHussite Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csHTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství náboženství, etiky a filozofiecs_CZ
uk.degree-discipline.enTeaching of Religion, Ethics and Philosophyen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá Tertuliánovým Apologeticem v kontextu dnešní doby. Práce je dělena na čtyři části. První část je věnována stručnému popisu autorova života a jeho doby s důrazem na rozdíl mezi Apologeticem a jeho ostatními díly. Ve druhé části se soustředím na interpretaci textu, ve kterém Tertulián obhajuje křesťanskou víru, polemizuje s pohanskými nařčeními a naznačuje místo křesťanů v římské společnosti. Tato část zároveň ukazuje, jaký vztah existuje mezi křesťanstvím a pohanstvím a nabízí cestu, ve které by obě skupiny mohly žít v klidu vedle sebe. Třetí část se soustředí na práce současných historiků a teologů, kteří se věnují jednotlivým aspektům Tertuliánovy práce jako jsou nevinnost, milost, či podstata pravého náboženství. V neposlední řadě je zde řešena otázka křesťanského Boha, jeho role pro římského panovníka, pohany, ale i křesťany, kteří svůj způsob života obhajují právě na základě k němu chované víry. V poslední části práce se věnuji významu Apologetica pro dnešní dobu. Soustředím se na to, jak jej lze z hlediska současnosti správně chápat a jak úspěšně můžeme přenést jeho dědictví do běžného života. Mým hlavním zjištěním při hodnocení Tertuliánova díla v kontextu dnešní doby je požadavek věcné argumentace, respektu vůči druhým a neustálému boji za pravdu, což jsou...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with Tertullian's Apologeticum in contemporary context. The work is divided into four parts. The first part is dedicated to a brief description of author's time and life with emphasis on the difference between Apologeticum and his other works. The second part is about a complete interpretation of the text in which Tertullian defends Christian faith, argues with pagan accusations and suggests the role of Christians in a Roman society. This part also shows author's understanding of Christianity in relationship to paganism with an outcome that both groups are able to live together in peace. The third part is focused on current works of theologians and historians in which various aspects of Tertullian's work like innocence, grace or nature of true religion are depicted and discussed. Last but not least there are mentioned here the topics like question of God, his role for Roman emperors, pagans, but also for Christians who defend their way of life on principle of their belief. In the last part of the thesis I deal with the importance of Apologeticum for today's time. I concentrate mostly on the meaning we can derive from this work and how exactly we can transform his legacy into our daily life. My main findings in the evaluation of Tertullian's work in the context of today's times are...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Husitská teologická fakulta, HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofiecs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV