Show simple item record

The position of the data protection officer in the light of labour law
dc.contributor.advisorTomšej, Jakub
dc.creatorMojzíková, Kateřina
dc.date.accessioned2018-10-17T10:00:06Z
dc.date.available2018-10-17T10:00:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/102954
dc.description.abstractPostavení pověřence pro ochranu osobních údajů ve světle pracovního práva Abstrakt Pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem na právo a praxi v oblasti ochrany osobních údajů. Jeho úkolem je pomáhat správci a zpracovateli plnit jeho povinnosti související se zpracováním osobních údajů. Svou funkci může vykonávat jako zaměstnanec správce či zpracovatele nebo na základě smlouvy o poskytování služeb. Jeho postavení vykazuje jistá specifika, se kterými zvláštní charakter některých ustanovení pracovního práva nepočítá. Ačkoliv nejasnosti týkající se možnosti dát mu výpověď či žádat po něm povinnost nahradit majetkovou újmu zatím nečiní vzhledem k teprve nedávné změně právní úpravy problémy, lze do budoucna očekávat spory, které se budou objevovat nejen před českými soudy. Klíčovým problémem tématu je to, zda lze pracovněprávní úpravu vztáhnout bez dalšího i na zaměstnaného pověřence pro ochranu osobních údajů, a to s ohledem na jeho specifické nezávislé postavení, které je mu právem na ochranu osobních údajů garantováno. Cílem práce je pokusit se řešit problematické aspekty zakotvení institutu pověřence pro ochranu osobních údajů se zřetelem k institutům českého pracovního práva. Hlavním záměrem této diplomové práce je posoudit, jakým způsobem se promítá zákaz sankcionovat pověřence pro ochranu osobních...cs_CZ
dc.description.abstractThe position of the data protection officer in the light of labour law Abstract The data protection officer is a specialist in law and practices in the area of data protection. His task is to help to controller and processor to fulfil their obligations associated with data processing. He can perform his function as an employee of a controller or a processor or on the basis of a service contract. His status has certain specifications that the character of some labour law provisions doesn't count with. Although uncertainty about the possibility to give him a dismissal or ask him for damages does not cause problems due to only recent changes of legal regulation yet, disputes that may arise in the future will be expected not only before the Czech courts. The main problem of the issue is, whether the labour law regulation can be extended without further delay to the employed data protection officer in the light of his specific independent position, which is guaranteed him by data protection law. The aim of the thesis is to try to solve problematic aspects of the establishment of the data protection officer in the light of Czech labour law institutes. The main purpose of the thesis is to assess the way in which the prohibition of penalizing the data protection officer is projected in the form of the employment...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpověřenec pro ochranu osobních údajůcs_CZ
dc.subjectochrana osobních údajůcs_CZ
dc.subjectObecné nařízení o ochraně osobních údajůcs_CZ
dc.subjectdata protection officeren_US
dc.subjectpersonal data protectionen_US
dc.subjectGeneral Data Protection Regulationen_US
dc.titlePostavení pověřence pro ochranu osobních údajů ve světle pracovního právacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-26
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId199622
dc.title.translatedThe position of the data protection officer in the light of labour lawen_US
dc.contributor.refereeMorávek, Jakub
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPostavení pověřence pro ochranu osobních údajů ve světle pracovního práva Abstrakt Pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem na právo a praxi v oblasti ochrany osobních údajů. Jeho úkolem je pomáhat správci a zpracovateli plnit jeho povinnosti související se zpracováním osobních údajů. Svou funkci může vykonávat jako zaměstnanec správce či zpracovatele nebo na základě smlouvy o poskytování služeb. Jeho postavení vykazuje jistá specifika, se kterými zvláštní charakter některých ustanovení pracovního práva nepočítá. Ačkoliv nejasnosti týkající se možnosti dát mu výpověď či žádat po něm povinnost nahradit majetkovou újmu zatím nečiní vzhledem k teprve nedávné změně právní úpravy problémy, lze do budoucna očekávat spory, které se budou objevovat nejen před českými soudy. Klíčovým problémem tématu je to, zda lze pracovněprávní úpravu vztáhnout bez dalšího i na zaměstnaného pověřence pro ochranu osobních údajů, a to s ohledem na jeho specifické nezávislé postavení, které je mu právem na ochranu osobních údajů garantováno. Cílem práce je pokusit se řešit problematické aspekty zakotvení institutu pověřence pro ochranu osobních údajů se zřetelem k institutům českého pracovního práva. Hlavním záměrem této diplomové práce je posoudit, jakým způsobem se promítá zákaz sankcionovat pověřence pro ochranu osobních...cs_CZ
uk.abstract.enThe position of the data protection officer in the light of labour law Abstract The data protection officer is a specialist in law and practices in the area of data protection. His task is to help to controller and processor to fulfil their obligations associated with data processing. He can perform his function as an employee of a controller or a processor or on the basis of a service contract. His status has certain specifications that the character of some labour law provisions doesn't count with. Although uncertainty about the possibility to give him a dismissal or ask him for damages does not cause problems due to only recent changes of legal regulation yet, disputes that may arise in the future will be expected not only before the Czech courts. The main problem of the issue is, whether the labour law regulation can be extended without further delay to the employed data protection officer in the light of his specific independent position, which is guaranteed him by data protection law. The aim of the thesis is to try to solve problematic aspects of the establishment of the data protection officer in the light of Czech labour law institutes. The main purpose of the thesis is to assess the way in which the prohibition of penalizing the data protection officer is projected in the form of the employment...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV