Show simple item record

Interrogation tactics
dc.contributor.advisorKrupička, Jiří
dc.creatorKotek, Tomáš
dc.date.accessioned2018-10-17T09:49:56Z
dc.date.available2018-10-17T09:49:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/102906
dc.description.abstract75 Abstrakt: Taktika výslechu Tato práce se zabývá taktikou vedení výslechu, tedy ve zkratce tím, jak by měl vyslýchající vést výslech, aby byl legální a zároveň úspěšný. Mým cílem v této práci bylo postihnout základní složitosti vedení výslechu a popsat základní postupy a techniky, jakými může vyslýchající získat pravdivou výpověď od majoritních skupin vyslýchaných. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce jsem do ní nemohl zakomponovat specifické oblasti výslechových situací (výslechy osob mladistvých, nemocných a podobně), tudíž jsem se zaměřil zejména na výslechy základních tří skupin vyslýchaných, kterými jsou výslechy osob, které vypovídat chtějí a mohou, osob, které vypovídat chtějí, ale nemohou, a osob, které vypovídat nechtějí, ačkoliv mohou, a to zejména pro situace, kdy jsou těmito osobami svědci nebo osoby obviněné. V první kapitole této práce se zabývám výslechem z obecného pohledu práva, psychologie a kriminalistiky, kdy většina pohledů a pouček zde zmíněných se dá vztáhnout na téměř všechny specifické výslechové situace. V této kapitole jsem také věnoval psychologické stránce výslechu o něco větší prostor, než jsem měl původně v úmyslu, ale myslím si, že opodstatněně. Psychologická stránka výslechové situace je totiž velice komplikovaná, protože jak na vyslýchajícího, tak na vyslýchaného,...cs_CZ
dc.description.abstract76 Abstract: Interrogation tactics This thesis is focused on the interrogation management tactic, ie, in brief, how interrogator should conduct an interrogation to be both legal and successful. My aim in this work was to address the basic complexity of interrogation management and describe the basic procedures and techniques by which interrogator can obtain true testimony from the majority of interrogated groups. Due to the limited scope of this work, I could not incorporate specific areas of interrogation situations (questioning of juvenile, sick, etc.), so I focused mainly on interviews with the three main groups of people interrogated, which are interviews of people who can testify and want to, who want to, but can not and who do not want to testify, though they can, especially in situations where these persons are witnesses or subjects accused. In the first chapter of this thesis I deal with questioning from a general point of view of law, psychology and criminology, wherein most of the views and theories mentioned can be related to almost all specific interrogation situations. In this chapter I provided the psychological aspect of the interrogation a little more space than I originally intended, but I think it is substantiated. The psychological side of the interrogation situation is very complicated...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectTaktika výslechucs_CZ
dc.subjectTechnika výslechucs_CZ
dc.subjectŘádné vedení výslechucs_CZ
dc.subjectInterrogation tacticsen_US
dc.subjectInterrogation techniqueen_US
dc.subjectProper conduct of interrogationen_US
dc.titleTaktika výslechucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-26
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId171202
dc.title.translatedInterrogation tacticsen_US
dc.contributor.refereeKonrád, Zdeněk
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.cs75 Abstrakt: Taktika výslechu Tato práce se zabývá taktikou vedení výslechu, tedy ve zkratce tím, jak by měl vyslýchající vést výslech, aby byl legální a zároveň úspěšný. Mým cílem v této práci bylo postihnout základní složitosti vedení výslechu a popsat základní postupy a techniky, jakými může vyslýchající získat pravdivou výpověď od majoritních skupin vyslýchaných. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce jsem do ní nemohl zakomponovat specifické oblasti výslechových situací (výslechy osob mladistvých, nemocných a podobně), tudíž jsem se zaměřil zejména na výslechy základních tří skupin vyslýchaných, kterými jsou výslechy osob, které vypovídat chtějí a mohou, osob, které vypovídat chtějí, ale nemohou, a osob, které vypovídat nechtějí, ačkoliv mohou, a to zejména pro situace, kdy jsou těmito osobami svědci nebo osoby obviněné. V první kapitole této práce se zabývám výslechem z obecného pohledu práva, psychologie a kriminalistiky, kdy většina pohledů a pouček zde zmíněných se dá vztáhnout na téměř všechny specifické výslechové situace. V této kapitole jsem také věnoval psychologické stránce výslechu o něco větší prostor, než jsem měl původně v úmyslu, ale myslím si, že opodstatněně. Psychologická stránka výslechové situace je totiž velice komplikovaná, protože jak na vyslýchajícího, tak na vyslýchaného,...cs_CZ
uk.abstract.en76 Abstract: Interrogation tactics This thesis is focused on the interrogation management tactic, ie, in brief, how interrogator should conduct an interrogation to be both legal and successful. My aim in this work was to address the basic complexity of interrogation management and describe the basic procedures and techniques by which interrogator can obtain true testimony from the majority of interrogated groups. Due to the limited scope of this work, I could not incorporate specific areas of interrogation situations (questioning of juvenile, sick, etc.), so I focused mainly on interviews with the three main groups of people interrogated, which are interviews of people who can testify and want to, who want to, but can not and who do not want to testify, though they can, especially in situations where these persons are witnesses or subjects accused. In the first chapter of this thesis I deal with questioning from a general point of view of law, psychology and criminology, wherein most of the views and theories mentioned can be related to almost all specific interrogation situations. In this chapter I provided the psychological aspect of the interrogation a little more space than I originally intended, but I think it is substantiated. The psychological side of the interrogation situation is very complicated...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV