Show simple item record

Ethnogenesis in the Carpathian Basin in the beginning of the Middle Ages in reflection of Archaeology and narrative sources. To the question of the late Avar population and its relation to Hungarians.
Etnogeneze v karpatské kotlině na počátku středověku v zrcadle archeologie a narativních pramenů. K otázce kontinuity pozdně avarského osídlení a jeho vztahu k Maďarům.
dc.contributor.advisorDrška, Václav
dc.creatorLuby, Viktor
dc.date.accessioned2018-10-16T10:21:47Z
dc.date.available2018-10-16T10:21:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/102841
dc.description.abstractpráce: Geopolitický priestor Karpatskej kotliny bol v 9. storočí situovaný na okraji dosahu gréckej a latinskej vzdelanosti. Z daného obdobia však nedisponujeme písomnou reflexiou spoločenstiev, ktoré toto územie obývali. Preto politickú a spoločenskú situáciu môžeme poznávať iba sprostredkovane, prostredníctvom externých písomných prameňov a metód archeológie. Avarsko-franské vojny a bulharské výboje definitívne vymazali avarský kaganát z pomyselnej politickej mapy Európy 9. storočia. K rýchlemu rozkladu Avarie nepochybne prispela aj vnútropolitická kríza, sporo zachytená v primárnych prameňoch. Výpoveď naratívnych textov a archeológie však nasvedčuje, že tieto procesy nepriniesli dramatické zmeny v "etnickom" zložení populácie Karpatskej kotliny. V úvodných kapitolách tejto práce podávam prehľad o množine prameňov písomnej povahy a smeroch v modernom archeologickom bádaní. V riešení práce skúmam nielen možné východiská kontinuálnej prítomnosti Avarov v strednej Európe 9. storočia, ale aj otázky okolo chronológie obsadzovania Karpatskej kotliny maďarskými kmeňmi. Vo svetle poznatkov pramennej kritiky a záverov archeológie sa zdá, že preživšie spoločenstvá pozdného kaganátu Avarov boli od konca 9. storočia postupne integrované do politicko-spoločenských štruktúr maďarského kmeňového zväzu a stali...cs_CZ
dc.description.abstractThe geopolitical area of the Carpathian Basin was situated on the boundaries of the classical Greek and Latin literacy in the 9th century. There are no internal written sources dating back to the mentioned period characterizing the societies inhabiting the area. That is the reason why the political and social situation can be observed indirectly only via external written sources and archeological methods. The Avar Khaganate was completely annihilated by the wars between the Avars and Franks and the campaigns of the Bulgars from the hypothetical political map of the 9th century Europe. Nevertheless, the internal political crisis undoubtedly contributed to the swift disintegration of Avaria, vaguely described in the primary sources. The evidence of narrative texts and archeology, however, suggest that these processes did not bring dramatic changes in the "ethnic" composition of the Carpathian Basin population. The introductory chapters of this thesis give an overview on a set of written sources and tendencies in modern archaeological research. The research part of the thesis investigates not only the possible concepts of the continuous presence of Avars in the 9th century Central Europe, but also the questions about the chronology of the Carpathian Basin settlement by the Magyar tribes. Taking into...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectAvaři|Maďaři|Frankové|Velká Morava|Bulharskocs_CZ
dc.subjectAvars|Hungarians|Franks|Great Moravia|Bulgariaen_US
dc.titleOsídlenie Karpatskej kotliny v 8-10. storočí v zrkadle hmotných a písomných prameňov. K otázke kontinuity pozdne avarského osídlenia v období príchodu maďarských kmeňov.sk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-06
dc.description.departmentÚstav světových dějincs_CZ
dc.description.departmentInstitute of General Historyen_US
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId197009
dc.title.translatedEthnogenesis in the Carpathian Basin in the beginning of the Middle Ages in reflection of Archaeology and narrative sources. To the question of the late Avar population and its relation to Hungarians.en_US
dc.title.translatedEtnogeneze v karpatské kotlině na počátku středověku v zrcadle archeologie a narativních pramenů. K otázce kontinuity pozdně avarského osídlení a jeho vztahu k Maďarům.cs_CZ
dc.contributor.refereeSuchánek, Drahomír
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHistory - General Historyen_US
thesis.degree.disciplineHistorie - obecné dějinycs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHistorie - obecné dějinycs_CZ
uk.degree-discipline.enHistory - General Historyen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cspráce: Geopolitický priestor Karpatskej kotliny bol v 9. storočí situovaný na okraji dosahu gréckej a latinskej vzdelanosti. Z daného obdobia však nedisponujeme písomnou reflexiou spoločenstiev, ktoré toto územie obývali. Preto politickú a spoločenskú situáciu môžeme poznávať iba sprostredkovane, prostredníctvom externých písomných prameňov a metód archeológie. Avarsko-franské vojny a bulharské výboje definitívne vymazali avarský kaganát z pomyselnej politickej mapy Európy 9. storočia. K rýchlemu rozkladu Avarie nepochybne prispela aj vnútropolitická kríza, sporo zachytená v primárnych prameňoch. Výpoveď naratívnych textov a archeológie však nasvedčuje, že tieto procesy nepriniesli dramatické zmeny v "etnickom" zložení populácie Karpatskej kotliny. V úvodných kapitolách tejto práce podávam prehľad o množine prameňov písomnej povahy a smeroch v modernom archeologickom bádaní. V riešení práce skúmam nielen možné východiská kontinuálnej prítomnosti Avarov v strednej Európe 9. storočia, ale aj otázky okolo chronológie obsadzovania Karpatskej kotliny maďarskými kmeňmi. Vo svetle poznatkov pramennej kritiky a záverov archeológie sa zdá, že preživšie spoločenstvá pozdného kaganátu Avarov boli od konca 9. storočia postupne integrované do politicko-spoločenských štruktúr maďarského kmeňového zväzu a stali...cs_CZ
uk.abstract.enThe geopolitical area of the Carpathian Basin was situated on the boundaries of the classical Greek and Latin literacy in the 9th century. There are no internal written sources dating back to the mentioned period characterizing the societies inhabiting the area. That is the reason why the political and social situation can be observed indirectly only via external written sources and archeological methods. The Avar Khaganate was completely annihilated by the wars between the Avars and Franks and the campaigns of the Bulgars from the hypothetical political map of the 9th century Europe. Nevertheless, the internal political crisis undoubtedly contributed to the swift disintegration of Avaria, vaguely described in the primary sources. The evidence of narrative texts and archeology, however, suggest that these processes did not bring dramatic changes in the "ethnic" composition of the Carpathian Basin population. The introductory chapters of this thesis give an overview on a set of written sources and tendencies in modern archaeological research. The research part of the thesis investigates not only the possible concepts of the continuous presence of Avars in the 9th century Central Europe, but also the questions about the chronology of the Carpathian Basin settlement by the Magyar tribes. Taking into...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějincs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV