Show simple item record

The consequences of the breach of evidence rules for the effectiveness of evidence
dc.contributor.advisorHořák, Jaromír
dc.creatorMaříková, Marie
dc.date.accessioned2018-10-16T10:21:14Z
dc.date.available2018-10-16T10:21:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/102838
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá dopady na použitelnost důkazů, které vyplývají z porušení předpisů upravujících proces dokazování v trestním řízení. Význam dokazování je zásadní, neboť jeho prostřednictvím dochází k rekonstrukci události významné z hlediska trestního práva. Podmínkou naplnění účelu trestního řízení je úplné a správné zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu nezbytném pro vydání rozhodnutí. Přitom je nutné, aby při opatřování, zajišťování, provádění i hodnocení důkazů byla dodržována stanovená pravidla, jež představují záruku spravedlivého procesu, jakožto jednoho z podstatných atributů demokratického právního státu. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části doplněné o úvod a závěr. První část se věnuje vymezení pojmu dokazování v trestním řízení, jeho významu a účelu. Dále se zabývá právní úpravou dokazování včetně ústavních a mezinárodněprávních východisek. Rovněž obsahuje výčet základních pojmů a zásad ovládajících proces dokazování a rozdělení důkazů z různých hledisek. Ve druhé části práce je teoreticky zpracována problematika přípustnosti důkazů, jejichž získávání či provádění bylo stiženo určitou vadou. Současně je zmíněno také téma tzv. opomenutých důkazů a více prostoru je věnováno účinnosti důkazů získaných na základě neúčinných důkazů s...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with impacts on the applicability of evidence which results from violation of directives modifying the process of proofs of trial proceedings. The significance of proofs is crucial as by its means the reconstruction of the event of significance from the criminal law perspective is done. The condition for fulfillment of criminal trial proceedings purpose is a complete and proper determination of fact whereof there is just suspicion in the extent necessary for issue of decision. At the same time it is necessary that the set rules were followed for purveyance, locking, implementation and evaluation of evidence as these rules represents guarantee of just law trial proceedings as the one of fundamental attribute of democratic legally consistent state. This thesis is divided into four main parts and preface and conclusion. First part deals with definition of the term proofs in trial proceedings, its meaning and purpose. Moreover it deals with legal form of proofs including constitutional and international law way out. It contains also listing of fundamental terms and principles controlling process of proofs and division of evidence from different perspectives. In second part of this thesis, the issue of admissibility of evidence is processed with which acquisition and application was...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecttrestní řízenícs_CZ
dc.subjectdokazovánícs_CZ
dc.subjectneúčinnost důkazucs_CZ
dc.subjectcriminal proceedingsen_US
dc.subjectevidenceen_US
dc.subjectnullity of evidenceen_US
dc.titleDůsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-24
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId195917
dc.title.translatedThe consequences of the breach of evidence rules for the effectiveness of evidenceen_US
dc.contributor.refereePelc, Vladimír
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředkládaná práce se zabývá dopady na použitelnost důkazů, které vyplývají z porušení předpisů upravujících proces dokazování v trestním řízení. Význam dokazování je zásadní, neboť jeho prostřednictvím dochází k rekonstrukci události významné z hlediska trestního práva. Podmínkou naplnění účelu trestního řízení je úplné a správné zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu nezbytném pro vydání rozhodnutí. Přitom je nutné, aby při opatřování, zajišťování, provádění i hodnocení důkazů byla dodržována stanovená pravidla, jež představují záruku spravedlivého procesu, jakožto jednoho z podstatných atributů demokratického právního státu. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části doplněné o úvod a závěr. První část se věnuje vymezení pojmu dokazování v trestním řízení, jeho významu a účelu. Dále se zabývá právní úpravou dokazování včetně ústavních a mezinárodněprávních východisek. Rovněž obsahuje výčet základních pojmů a zásad ovládajících proces dokazování a rozdělení důkazů z různých hledisek. Ve druhé části práce je teoreticky zpracována problematika přípustnosti důkazů, jejichž získávání či provádění bylo stiženo určitou vadou. Současně je zmíněno také téma tzv. opomenutých důkazů a více prostoru je věnováno účinnosti důkazů získaných na základě neúčinných důkazů s...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with impacts on the applicability of evidence which results from violation of directives modifying the process of proofs of trial proceedings. The significance of proofs is crucial as by its means the reconstruction of the event of significance from the criminal law perspective is done. The condition for fulfillment of criminal trial proceedings purpose is a complete and proper determination of fact whereof there is just suspicion in the extent necessary for issue of decision. At the same time it is necessary that the set rules were followed for purveyance, locking, implementation and evaluation of evidence as these rules represents guarantee of just law trial proceedings as the one of fundamental attribute of democratic legally consistent state. This thesis is divided into four main parts and preface and conclusion. First part deals with definition of the term proofs in trial proceedings, its meaning and purpose. Moreover it deals with legal form of proofs including constitutional and international law way out. It contains also listing of fundamental terms and principles controlling process of proofs and division of evidence from different perspectives. In second part of this thesis, the issue of admissibility of evidence is processed with which acquisition and application was...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV