Show simple item record

Hussite tradition in South Bohemia
dc.contributor.advisorHrdlička, Jaroslav
dc.creatorPekárik, Vojtech
dc.date.accessioned2018-10-16T10:08:47Z
dc.date.available2018-10-16T10:08:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/102772
dc.description.abstractPEKÁRIK, Vojtech. Husovská tradice v jižních Čechách. Praha 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Husitská teologická fakulta. Katedra historické teologie a církevních dějin. Vedoucí práce Jaroslav Hrdlička. Klíčová slova: Jan Hus, Husovská tradice, Památník Mistra Jana Husa, Husinec, expozice, rodný dům, Husova světnička, Husovy oslavy, úcta, Prachatice, Kozí Hrádek, Husova lípa Práce se mapuje vývoj Husovské tradice v jižních Čechách z pohledu historického. V první části shrnuje vývoj Husovské tradice v průběhu staletí od doby poděbradské a jagellonské, přes dobu pobělohorskou, období českého obrozenectví, první republiky, protektorátní, socialistickou až do současnosti. Ve druhé části popisuje místa v jižních Čechách, která jsou spjatá s pobytem Mistra Jana Husa. Jde především o jeho rodný dům v Husinci, Literátskou školu v Prachaticích, kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích, Husovu skálu poblíž Husince a Kozí Hrádek u Sezimova Ústí. Třetí část se stručně zabývá ikonografií Mistra Jana Husa na sledovaném území. Ve čtvrté části je detailně popsaná historie Husových oslav v rodišti Jana Husa v různých dějinných obdobích. V dalších částích jsou zmíněny Husovy kaple a Husovy lípy. O Lidického soše Mistra Jana Husa na husineckém náměstí pojednává předposlední kapitola. Poslední kapitola...cs_CZ
dc.description.abstractPEKÁRIK, Vojtech. Hussite tradition in South Bohemia. Prague 2018. Thesis. Charles University. Hussite Theological Faculty. Department of Historical Theology and Church History. Leader Jaroslav Hrdlička. Keywords: Jan Hus, Hussite Tradition, Památník Mistra Jana Husa, Husinec, exposition, birth house, Hus` birth room, Hus` Celebrations, Respect, Prachatice, Kozí Hrádek, Hus` linden The work maps the development of the Hussite tradition in South Bohemia from the historical point of view. The first part summarizes the development of the Hussian tradition during the centuries from the Poděbrady and Jagellon periods, through the period after Bílá Hora battle, the 19th century, the First Republic, the Protectorate, the Socialist period up to the present. In the second part there are places in southern Bohemia, which are connected with the stay of Master Jan Hus. It is primarily his birth house in Husinec, the Literary School in Prachatice, the Church of St. Jacob Mayor in Prachatice, Hus` Rock near Husinec and Kozí Hrádek near Sezimovo Usti. The third part deals briefly with the iconography of Master Jan Hus in the monitored area. In the fourth part is a detailed history of Hus' celebrations at the birthplace of Jan Hus thru various historical periods. In the other parts there are mentioned Hus's Chapels...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Husitská teologická fakultacs_CZ
dc.subjectJan Huscs_CZ
dc.subjectHusovská tradicecs_CZ
dc.subjectPamátník Mistra Jana Husacs_CZ
dc.subjectHusineccs_CZ
dc.subjectexpozicecs_CZ
dc.subjectrodný důmcs_CZ
dc.subjectHusova světničkacs_CZ
dc.subjectHusovy oslavycs_CZ
dc.subjectúctacs_CZ
dc.subjectPrachaticecs_CZ
dc.subjectKozí Hrádekcs_CZ
dc.subjectHusova lípacs_CZ
dc.subjectJan Husen_US
dc.subjectHussite Traditionen_US
dc.subjectPamátník Mistra Jana Husaen_US
dc.subjectHusinecen_US
dc.subjectexpositionen_US
dc.subjectbirth houseen_US
dc.subjectHus` birth roomen_US
dc.subjectHus` Celebrationsen_US
dc.subjectRespecten_US
dc.subjectPrachaticeen_US
dc.subjectKozí Hrádeken_US
dc.subjectHus` lindenen_US
dc.titleHusovská tradice v Jižních Čecháchcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-24
dc.description.departmentHTF - Katedra historické teologie a církevních dějincs_CZ
dc.description.facultyHussite Theological Facultyen_US
dc.description.facultyHusitská teologická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId200142
dc.title.translatedHussite tradition in South Bohemiaen_US
dc.contributor.refereeLášek, Jan Blahoslav
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineHussite Theologyen_US
thesis.degree.disciplineHusitská teologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
uk.faculty-name.csHusitská teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enHussite Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csHTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csHusitská teologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enHussite Theologyen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPEKÁRIK, Vojtech. Husovská tradice v jižních Čechách. Praha 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Husitská teologická fakulta. Katedra historické teologie a církevních dějin. Vedoucí práce Jaroslav Hrdlička. Klíčová slova: Jan Hus, Husovská tradice, Památník Mistra Jana Husa, Husinec, expozice, rodný dům, Husova světnička, Husovy oslavy, úcta, Prachatice, Kozí Hrádek, Husova lípa Práce se mapuje vývoj Husovské tradice v jižních Čechách z pohledu historického. V první části shrnuje vývoj Husovské tradice v průběhu staletí od doby poděbradské a jagellonské, přes dobu pobělohorskou, období českého obrozenectví, první republiky, protektorátní, socialistickou až do současnosti. Ve druhé části popisuje místa v jižních Čechách, která jsou spjatá s pobytem Mistra Jana Husa. Jde především o jeho rodný dům v Husinci, Literátskou školu v Prachaticích, kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích, Husovu skálu poblíž Husince a Kozí Hrádek u Sezimova Ústí. Třetí část se stručně zabývá ikonografií Mistra Jana Husa na sledovaném území. Ve čtvrté části je detailně popsaná historie Husových oslav v rodišti Jana Husa v různých dějinných obdobích. V dalších částích jsou zmíněny Husovy kaple a Husovy lípy. O Lidického soše Mistra Jana Husa na husineckém náměstí pojednává předposlední kapitola. Poslední kapitola...cs_CZ
uk.abstract.enPEKÁRIK, Vojtech. Hussite tradition in South Bohemia. Prague 2018. Thesis. Charles University. Hussite Theological Faculty. Department of Historical Theology and Church History. Leader Jaroslav Hrdlička. Keywords: Jan Hus, Hussite Tradition, Památník Mistra Jana Husa, Husinec, exposition, birth house, Hus` birth room, Hus` Celebrations, Respect, Prachatice, Kozí Hrádek, Hus` linden The work maps the development of the Hussite tradition in South Bohemia from the historical point of view. The first part summarizes the development of the Hussian tradition during the centuries from the Poděbrady and Jagellon periods, through the period after Bílá Hora battle, the 19th century, the First Republic, the Protectorate, the Socialist period up to the present. In the second part there are places in southern Bohemia, which are connected with the stay of Master Jan Hus. It is primarily his birth house in Husinec, the Literary School in Prachatice, the Church of St. Jacob Mayor in Prachatice, Hus` Rock near Husinec and Kozí Hrádek near Sezimovo Usti. The third part deals briefly with the iconography of Master Jan Hus in the monitored area. In the fourth part is a detailed history of Hus' celebrations at the birthplace of Jan Hus thru various historical periods. In the other parts there are mentioned Hus's Chapels...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Husitská teologická fakulta, HTF - Katedra historické teologie a církevních dějincs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV