Show simple item record

Appeals in criminal proceedings
dc.contributor.advisorVokoun, Rudolf
dc.creatorKaňa, Jakub
dc.date.accessioned2018-10-16T10:06:45Z
dc.date.available2018-10-16T10:06:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/102761
dc.description.abstractODVOLÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ABSTRAKT Překládaná práce se snaží přiblížit právní úpravu odvolání v trestním řízení na území České republiky. Cílem práce je podat informace o historickém vývoji opravných prostředků v trestním procesu, o základních zásadách trestního řízení, o recentní právní úpravě odvolání v trestím řízení, dále stručné srovnání právní úpravy s Rakouskem a konečně poukázat na některé její nedostatky a navrhnout řešení. V úvodu práce jsou popsány základní informace o samotné práci, její cíle a důvody, které vedly autora k jejímu výběru. První kapitola práce je věnována stručnému popisu právní úpravy opravných prostředků z hlediska historie. Dále jsou rozebrány základní zásady trestního řízení a jejich projevy v opravném řízení. Ve třetí kapitole je pojednáno o základním členění opravných prostředků v České republice. Následuje nejobsáhlejší kapitola práce, a sice samotný rozbor právní úpravy odvolání. Zde je největší část věnována popisu fungování odvolacího řízení a v rámci této kapitoly je zahrnuta i kritika některých institutů. Postupně jsou rozebrány lhůty, oprávněné osoby, náležitosti obsahu odvolání, řízení před soudem prvního stupně, řízení před odvolacím soudem a konečně řízení před soudem prvního stupně po vrácení věci. Kapitoly obsahují též klíčovou judikaturu vztahující se k dané...cs_CZ
dc.description.abstractAPPEALS IN CRIMINAL PROCEEDINGS ABSTRACT This thesis tries to describe the legislation of appeals in criminal proceeding in the Czech Republic. The aim is to present information on the historical development of remedies in criminal proceedings, on the basic principles of criminal proceedings, on the recent legislation of appeals in criminal proceedings, then a short comparison of the legislation in Austria and finally to point out to some of its deficiencies and suggest their solutions. The introduction of the thesis gives the basic information on the work itself, its aims and reasons which convinced the author to choose this topic. The first chapter of it is devoted to a short description of the legislation of remedies in history. Then, the basic principles of criminal proceedings and their effects on remedial proceedings are described. The third chapter focuses on the basic classification of remedies in the Czech Republic. The most exhaustive chapter with the analysis of the legislation of appeals follows. The biggest part in it is devoted to the description of remedial proceedings and several institutes are criticized here. Time periods, entitled person, the requirements for the content of an appeal, proceedings before the Court of First Instance, proceedings before Appeal Court and finally proceedings...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectodvolánícs_CZ
dc.subjecttrestní řízenícs_CZ
dc.subjectzákladní principycs_CZ
dc.subjectappealsen_US
dc.subjectcriminal proceedingsen_US
dc.subjectbasic principlesen_US
dc.titleOdvolání v trestním řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-24
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId195934
dc.title.translatedAppeals in criminal proceedingsen_US
dc.contributor.refereeBohuslav, Lukáš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csODVOLÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ABSTRAKT Překládaná práce se snaží přiblížit právní úpravu odvolání v trestním řízení na území České republiky. Cílem práce je podat informace o historickém vývoji opravných prostředků v trestním procesu, o základních zásadách trestního řízení, o recentní právní úpravě odvolání v trestím řízení, dále stručné srovnání právní úpravy s Rakouskem a konečně poukázat na některé její nedostatky a navrhnout řešení. V úvodu práce jsou popsány základní informace o samotné práci, její cíle a důvody, které vedly autora k jejímu výběru. První kapitola práce je věnována stručnému popisu právní úpravy opravných prostředků z hlediska historie. Dále jsou rozebrány základní zásady trestního řízení a jejich projevy v opravném řízení. Ve třetí kapitole je pojednáno o základním členění opravných prostředků v České republice. Následuje nejobsáhlejší kapitola práce, a sice samotný rozbor právní úpravy odvolání. Zde je největší část věnována popisu fungování odvolacího řízení a v rámci této kapitoly je zahrnuta i kritika některých institutů. Postupně jsou rozebrány lhůty, oprávněné osoby, náležitosti obsahu odvolání, řízení před soudem prvního stupně, řízení před odvolacím soudem a konečně řízení před soudem prvního stupně po vrácení věci. Kapitoly obsahují též klíčovou judikaturu vztahující se k dané...cs_CZ
uk.abstract.enAPPEALS IN CRIMINAL PROCEEDINGS ABSTRACT This thesis tries to describe the legislation of appeals in criminal proceeding in the Czech Republic. The aim is to present information on the historical development of remedies in criminal proceedings, on the basic principles of criminal proceedings, on the recent legislation of appeals in criminal proceedings, then a short comparison of the legislation in Austria and finally to point out to some of its deficiencies and suggest their solutions. The introduction of the thesis gives the basic information on the work itself, its aims and reasons which convinced the author to choose this topic. The first chapter of it is devoted to a short description of the legislation of remedies in history. Then, the basic principles of criminal proceedings and their effects on remedial proceedings are described. The third chapter focuses on the basic classification of remedies in the Czech Republic. The most exhaustive chapter with the analysis of the legislation of appeals follows. The biggest part in it is devoted to the description of remedial proceedings and several institutes are criticized here. Time periods, entitled person, the requirements for the content of an appeal, proceedings before the Court of First Instance, proceedings before Appeal Court and finally proceedings...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV