Show simple item record

The offence of dangerous threatening pursuant to Section 353 of the Criminal Code
dc.contributor.advisorBohuslav, Lukáš
dc.creatorKorcová, Aneta
dc.date.accessioned2018-10-16T09:56:11Z
dc.date.available2018-10-16T09:56:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/102706
dc.description.abstractTrestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák. Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá podrobným rozborem a popisem trestného činu nebezpečného vyhrožování s cílem posouzení současné právní úpravy tohoto trestného činu. Za tímto účelem bylo použito českých i zahraničních zdrojů. Diplomová práce je rozdělena do pěti částí. V první části jsou popsány jednotlivé úpravy, kterými trestný čin nebezpečného vyhrožování prošel až do současnosti. V druhé části je přečin nebezpečného vyhrožování kategorizován z hlediska jeho závažnosti a systematiky trestního zákoníku. Dále jsou podrobně popsány jednotlivé znaky skutkové podstaty se zaměřením na způsobilost výhrůžky vzbudit důvodnou obavu. V neposlední řadě jsou popsány jednotlivé pojmy obsažené v základní a kvalifikované skutkové podstatě. Třetí část je věnována popisu jednotlivých druhů trestních sankcí, které je možné za přečin nebezpečného vyhrožování uložit dospělým fyzickým osobám, mladistvým a právnickým osobám. Hlavní zaměření této části je na zhodnocení účinnosti ukládání jednotlivých sankcí. Dále jsou v rámci této části popsány i jednotlivé způsoby zániku trestní odpovědnosti. Čtvrtá část je zaměřena na možnosti jednočinného souběhu trestného činu nebezpečného vyhrožování s jinými trestnými činy. V páté části je popsána francouzská právní úprava...cs_CZ
dc.description.abstractThe offence of dangerous threatening pursuant to Section 353 of the Criminal Code Abstract This master thesis focuses on the detailed analysis and description of the criminal offence of dangerous threatening with the goal to evaluate the current legal regulation of this criminal offence. For this purpose, Czech and foreign sources were used. This master thesis is divided into five parts. The first part describes individual regulations which amended the criminal offence of dangerous threatening up to the present. In the second part, the misdemeanour of dangerous threatening is categorised from the point of view of seriousness and systematic nature of the Criminal Code. In addition, the specific features of the merits of the criminal offence are described with the focus on the possibility to raise legitimate concern. Last but not least, the individual terms which are included into the basic and qualified merit of the criminal offence are described. The third part is dedicated to the description of individual types of criminal penalties which can be imposed for the misdemeanour of dangerous threatening on adults, minors and legal entities. The main focus of this part is on the evaluation of the effectiveness of imposing individual penalties. In addition, the specific ways of expiration of the criminal...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectnebezpečné vyhrožovánícs_CZ
dc.subjectdůvodná obavacs_CZ
dc.subjecttrestněprávní sankcecs_CZ
dc.subjectdangerous threateningen_US
dc.subjectlegitimate concernen_US
dc.subjectcriminal penaltyen_US
dc.titleTrestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-24
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId183883
dc.title.translatedThe offence of dangerous threatening pursuant to Section 353 of the Criminal Codeen_US
dc.contributor.refereeVokoun, Rudolf
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTrestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák. Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá podrobným rozborem a popisem trestného činu nebezpečného vyhrožování s cílem posouzení současné právní úpravy tohoto trestného činu. Za tímto účelem bylo použito českých i zahraničních zdrojů. Diplomová práce je rozdělena do pěti částí. V první části jsou popsány jednotlivé úpravy, kterými trestný čin nebezpečného vyhrožování prošel až do současnosti. V druhé části je přečin nebezpečného vyhrožování kategorizován z hlediska jeho závažnosti a systematiky trestního zákoníku. Dále jsou podrobně popsány jednotlivé znaky skutkové podstaty se zaměřením na způsobilost výhrůžky vzbudit důvodnou obavu. V neposlední řadě jsou popsány jednotlivé pojmy obsažené v základní a kvalifikované skutkové podstatě. Třetí část je věnována popisu jednotlivých druhů trestních sankcí, které je možné za přečin nebezpečného vyhrožování uložit dospělým fyzickým osobám, mladistvým a právnickým osobám. Hlavní zaměření této části je na zhodnocení účinnosti ukládání jednotlivých sankcí. Dále jsou v rámci této části popsány i jednotlivé způsoby zániku trestní odpovědnosti. Čtvrtá část je zaměřena na možnosti jednočinného souběhu trestného činu nebezpečného vyhrožování s jinými trestnými činy. V páté části je popsána francouzská právní úprava...cs_CZ
uk.abstract.enThe offence of dangerous threatening pursuant to Section 353 of the Criminal Code Abstract This master thesis focuses on the detailed analysis and description of the criminal offence of dangerous threatening with the goal to evaluate the current legal regulation of this criminal offence. For this purpose, Czech and foreign sources were used. This master thesis is divided into five parts. The first part describes individual regulations which amended the criminal offence of dangerous threatening up to the present. In the second part, the misdemeanour of dangerous threatening is categorised from the point of view of seriousness and systematic nature of the Criminal Code. In addition, the specific features of the merits of the criminal offence are described with the focus on the possibility to raise legitimate concern. Last but not least, the individual terms which are included into the basic and qualified merit of the criminal offence are described. The third part is dedicated to the description of individual types of criminal penalties which can be imposed for the misdemeanour of dangerous threatening on adults, minors and legal entities. The main focus of this part is on the evaluation of the effectiveness of imposing individual penalties. In addition, the specific ways of expiration of the criminal...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV