Show simple item record

The spas and sanatoria in Silesia (Czech part) from the 2nd half of the 19th century until the end of the 1930s.
dc.contributor.advisorMášová, Hana
dc.creatorPavelková, Ilona
dc.date.accessioned2018-10-12T12:40:51Z
dc.date.available2018-10-12T12:40:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/102377
dc.description.abstractLázn a sanatoria ve Slezsku ( eská ást) od 2. pol. 19. století do konce 30. let 20. století Abstrakt Práce je zam ena na vznik a historický vývoj lázní, láze ských míst a sanatorií ve Slezsku v jeho eské ásti, které p i svém provozu využívaly p írodní lé ivé zdroje, p íznivé klimatické pom ry, koupele, láze skou lé bu a klidový režim. P edm tem zájmu jsou Lázn Gräfenberg, pozd ji Gräfenberg-Frývaldov (dnešní Lázn Jeseník), lázn v Dolní Lipové, sanatorium ve Zlatých Horách, Lázn Karlova Studánka, Jánské Koupele (Mel ské lázn u Opavy), lázn v Darkov , lázni ky v Komorní Lhotce a plicní sanatorium v Jablunkov , jež bylo od svého po átku sanatoriem ur eným pro lé bu plicní tuberkulózy. P i lé ení byla v nována výrazná pozornost využití klidového režimu a p íznivého klimatického prost edí. Na daném teritoriu m žeme vysledovat odlišné podmínky vzniku jednotlivých lázní a sanatorií. Jmenovit na základ ú ink p írodních zdroj byly budovány Lázn Karlova Studánka, Jánské Koupele, Lázn Darkov - jež využívaly p írodních minerálních vod. Na ú incích vhodného klimatu byly provozovány sanatorium ve Zlatých Horách, láze ské místo Komorní Lhotka a plicní sanatorium v Jablunkov , na lé itelské tradici vyrostly lázn v Gräfenbergu a Dolní Lipové. asov je práce vymezena obdobím od 2. poloviny 19. století do konce 30. let 20....cs_CZ
dc.description.abstractThe spas and sanatoria in Silesia (Czech part) from the 2nd half of the 19th century until the end of the 1930s Abstract The work is focused on the development and historical development of spas, spa resorts and sanatoria in Silesia in its Czech part, which used natural healing resources, favourable climatic conditions, baths, balneal treatment and resting mode. The object of interest is Gräfenberg Spa, later Gräfenberg-Frývaldov (today's Spa Jeseník), spa in Dolní Lipová, Sanatorium in Zlaté Hory, Spa Karlova Studánka, Jánské koupele (Mel ské koupele near Opava), spa in Darkov, small spa in Komorní Lhotka and pulmonary sanatorium in Jablunkov, which was right from the beginning a sanatorium for the treatment of pulmonary tuberculosis. During the treatment, a considerable attention was paid to the use of the resting mode and of the favourable climatic environment. On this territory, we can see different conditions of the creation of individual spas and sanatoria. Namely, on the basis of the effects of natural resources, the Spa of Karlova Studánka, Jánské koupele and Darkov Spa was built, which used natural mineral waters. The sanatorium in Zlaté Hory, a spa resort in Komorní Lhotka and the pulmonary sanatorium in Jablunkov were established thanks to the effects of a favourable climate. The origin of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectspasen_US
dc.subjectsanatoriumen_US
dc.subjectspaen_US
dc.subjectbalneologyen_US
dc.subjectGräfenbergen_US
dc.subjectJeseníken_US
dc.subjectDolní Lipováen_US
dc.subjectSanatorium in Zlaté Horyen_US
dc.subjectspas in Karlova Studánkaen_US
dc.subjectJánské koupeleen_US
dc.subjectDarkoven_US
dc.subjectKomorní Lhotkaen_US
dc.subjectPulmonary sanatorium Jablunkoven_US
dc.subjectlázněcs_CZ
dc.subjectsanatoriumcs_CZ
dc.subjectlázeňstvícs_CZ
dc.subjectbalneologiecs_CZ
dc.subjectGräfenbergcs_CZ
dc.subjectJeseníkcs_CZ
dc.subjectDolní Lipovács_CZ
dc.subjectSanatorium ve Zlatých Horáchcs_CZ
dc.subjectLázně Karlova Studánkacs_CZ
dc.subjectJánské Koupelecs_CZ
dc.subjectDarkovcs_CZ
dc.subjectKomorní Lhotkacs_CZ
dc.subjectPlicní sanatorium Jablunkovcs_CZ
dc.titleLázně a sanatoria ve Slezsku (česká část) od 2. pol. 19. století do konce 30. let 20. století.cs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-10
dc.description.departmentÚstav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.departmentInstitute of History of Medicine and Foreign Languages First Faculty of Medicine Charles Universityen_US
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId153321
dc.title.translatedThe spas and sanatoria in Silesia (Czech part) from the 2nd half of the 19th century until the end of the 1930s.en_US
dc.contributor.refereeJandová, Dobroslava
dc.contributor.refereeMališ, Jiří
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programHistory of Medicineen_US
thesis.degree.programDějiny lékařstvícs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of History of Medicine and Foreign Languages First Faculty of Medicine Charles Universityen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csDějiny lékařstvícs_CZ
uk.degree-program.enHistory of Medicineen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csLázn a sanatoria ve Slezsku ( eská ást) od 2. pol. 19. století do konce 30. let 20. století Abstrakt Práce je zam ena na vznik a historický vývoj lázní, láze ských míst a sanatorií ve Slezsku v jeho eské ásti, které p i svém provozu využívaly p írodní lé ivé zdroje, p íznivé klimatické pom ry, koupele, láze skou lé bu a klidový režim. P edm tem zájmu jsou Lázn Gräfenberg, pozd ji Gräfenberg-Frývaldov (dnešní Lázn Jeseník), lázn v Dolní Lipové, sanatorium ve Zlatých Horách, Lázn Karlova Studánka, Jánské Koupele (Mel ské lázn u Opavy), lázn v Darkov , lázni ky v Komorní Lhotce a plicní sanatorium v Jablunkov , jež bylo od svého po átku sanatoriem ur eným pro lé bu plicní tuberkulózy. P i lé ení byla v nována výrazná pozornost využití klidového režimu a p íznivého klimatického prost edí. Na daném teritoriu m žeme vysledovat odlišné podmínky vzniku jednotlivých lázní a sanatorií. Jmenovit na základ ú ink p írodních zdroj byly budovány Lázn Karlova Studánka, Jánské Koupele, Lázn Darkov - jež využívaly p írodních minerálních vod. Na ú incích vhodného klimatu byly provozovány sanatorium ve Zlatých Horách, láze ské místo Komorní Lhotka a plicní sanatorium v Jablunkov , na lé itelské tradici vyrostly lázn v Gräfenbergu a Dolní Lipové. asov je práce vymezena obdobím od 2. poloviny 19. století do konce 30. let 20....cs_CZ
uk.abstract.enThe spas and sanatoria in Silesia (Czech part) from the 2nd half of the 19th century until the end of the 1930s Abstract The work is focused on the development and historical development of spas, spa resorts and sanatoria in Silesia in its Czech part, which used natural healing resources, favourable climatic conditions, baths, balneal treatment and resting mode. The object of interest is Gräfenberg Spa, later Gräfenberg-Frývaldov (today's Spa Jeseník), spa in Dolní Lipová, Sanatorium in Zlaté Hory, Spa Karlova Studánka, Jánské koupele (Mel ské koupele near Opava), spa in Darkov, small spa in Komorní Lhotka and pulmonary sanatorium in Jablunkov, which was right from the beginning a sanatorium for the treatment of pulmonary tuberculosis. During the treatment, a considerable attention was paid to the use of the resting mode and of the favourable climatic environment. On this territory, we can see different conditions of the creation of individual spas and sanatoria. Namely, on the basis of the effects of natural resources, the Spa of Karlova Studánka, Jánské koupele and Darkov Spa was built, which used natural mineral waters. The sanatorium in Zlaté Hory, a spa resort in Komorní Lhotka and the pulmonary sanatorium in Jablunkov were established thanks to the effects of a favourable climate. The origin of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Prazecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV