Show simple item record

Jewish identity and its development in reflexion of Slovak literature
Židovská identita a její vývoj v reflexi slovenské literatury
dc.contributor.advisorPátková, Jana
dc.creatorBabúsová, Julianna
dc.date.accessioned2018-10-02T18:22:09Z
dc.date.available2018-10-02T18:22:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/101656
dc.description.abstractŽidovská tematika a jej rôzne aspekty sú v slovenskej literatúre málo spracované. Cieľom diplomovej práce bol poukázať na dôležitosť tejto tematiky. Naším hlavným vodidlom pri jednotlivých interpretáciách bol pracovný pojem identity, ktorý je zároveň aj relevantným aspektom pri prezentovaní širších súvislostí. Identita je totiž javom, ktorý sa dá najlepšie uchopiť v konfliktných situáciách opozícií "my" verzus "oni", keď sa význam a obsah pojmu (kto a čo som ja, kto a čo si ty) sa premieta najzreteľnejším spôsobom. Slovensko-židovské vzťahy sú reprezentatívnym príkladom takejto binárnej opozície. Východiskom našej práce bola hypotéza, že zobrazovacie tendencie ohľadom židovskej tematiky môžu súvisieť s neliterárnym kontextom prejavujúcom sa v reprezentačnej praxi slovenskej literatúry. V stredobode nášho účelového bádania bolo skúmanie konštrukcií židovských identít prejavujúcich sa v rôznych interpretačných a kompozičných rovinách diel slovenskej krásnej literatúry, pričom diela nežidovských autorov sme považovali za heterointerpretáciu a diela židovských autorov za autointerpretáciu toho istého javu, čiže židovskej identity. Pomocou pojmu tradícia sme zohľadnili aj diachrónny aspekt skúmaného javu. V práci boli konfrontované dve patričné definície: Gadamerovská stála a apriórna tradícia, ktorá je...cs_CZ
dc.description.abstractThe Jewish theme and its various aspects are slightly processed in the Slovak literature. The aim of this thesis is to point out the importance of the topic. The main guideline of each interpretation is the term of identity, which is also a relevant aspect when presenting a broader range of contexts. Identity, in this case, is a phenomenon that can be best seized in the opposition of "we" versus "them", when its meaning and content (who and what am I, who and what are you?) are reflected in the most accurate way. The Slovak-Jewish relations are a representative example of such a binary opposition. The hypothesis of the work is that the representation practice of Slovak literature regarding the Jewish topic may be related to the non-literary context. The focus of the research is the examination of the constructions of Jewish identities that appeared in various interpretative and compositional layers of works of Slovakian high literature. The works of non-Jewish authors are considered to be hetero-interpretations, while the works of Jewish authors are self-interpretations of the same phenomenon, Jewish identity. Using the notion of tradition, the diachronic aspect of the phenomenon is taken into account. In the thesis two relevant definitions are confronted: Gadamer's rather positive steady and a...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectidentityen_US
dc.subjectcollective identityen_US
dc.subjectJewryen_US
dc.subjectheterointerpretationen_US
dc.subjectautointerpretationen_US
dc.subjectbinary opossitionen_US
dc.subjectcontextual narratologyen_US
dc.subjectre-readingen_US
dc.subjectidentitacs_CZ
dc.subjectkolektívna identitacs_CZ
dc.subjectŽidovstvocs_CZ
dc.subjectheterointerpretáciacs_CZ
dc.subjectautointerpretáciacs_CZ
dc.subjectbinárna opozíciacs_CZ
dc.subjectkontextuálna naratológiacs_CZ
dc.subjectre-readingcs_CZ
dc.titleŽidovská identita a jej vývin v reflexii slovenskej literatúrysk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-04
dc.description.departmentKatedra středoevropských studiícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Central European Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId150616
dc.title.translatedJewish identity and its development in reflexion of Slovak literatureen_US
dc.title.translatedŽidovská identita a její vývoj v reflexi slovenské literaturycs_CZ
dc.contributor.refereeBenešová, Michala
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineCentral European Studiesen_US
thesis.degree.disciplineStředoevropská studiacs_CZ
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csStředoevropská studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enCentral European Studiesen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csŽidovská tematika a jej rôzne aspekty sú v slovenskej literatúre málo spracované. Cieľom diplomovej práce bol poukázať na dôležitosť tejto tematiky. Naším hlavným vodidlom pri jednotlivých interpretáciách bol pracovný pojem identity, ktorý je zároveň aj relevantným aspektom pri prezentovaní širších súvislostí. Identita je totiž javom, ktorý sa dá najlepšie uchopiť v konfliktných situáciách opozícií "my" verzus "oni", keď sa význam a obsah pojmu (kto a čo som ja, kto a čo si ty) sa premieta najzreteľnejším spôsobom. Slovensko-židovské vzťahy sú reprezentatívnym príkladom takejto binárnej opozície. Východiskom našej práce bola hypotéza, že zobrazovacie tendencie ohľadom židovskej tematiky môžu súvisieť s neliterárnym kontextom prejavujúcom sa v reprezentačnej praxi slovenskej literatúry. V stredobode nášho účelového bádania bolo skúmanie konštrukcií židovských identít prejavujúcich sa v rôznych interpretačných a kompozičných rovinách diel slovenskej krásnej literatúry, pričom diela nežidovských autorov sme považovali za heterointerpretáciu a diela židovských autorov za autointerpretáciu toho istého javu, čiže židovskej identity. Pomocou pojmu tradícia sme zohľadnili aj diachrónny aspekt skúmaného javu. V práci boli konfrontované dve patričné definície: Gadamerovská stála a apriórna tradícia, ktorá je...cs_CZ
uk.abstract.enThe Jewish theme and its various aspects are slightly processed in the Slovak literature. The aim of this thesis is to point out the importance of the topic. The main guideline of each interpretation is the term of identity, which is also a relevant aspect when presenting a broader range of contexts. Identity, in this case, is a phenomenon that can be best seized in the opposition of "we" versus "them", when its meaning and content (who and what am I, who and what are you?) are reflected in the most accurate way. The Slovak-Jewish relations are a representative example of such a binary opposition. The hypothesis of the work is that the representation practice of Slovak literature regarding the Jewish topic may be related to the non-literary context. The focus of the research is the examination of the constructions of Jewish identities that appeared in various interpretative and compositional layers of works of Slovakian high literature. The works of non-Jewish authors are considered to be hetero-interpretations, while the works of Jewish authors are self-interpretations of the same phenomenon, Jewish identity. Using the notion of tradition, the diachronic aspect of the phenomenon is taken into account. In the thesis two relevant definitions are confronted: Gadamer's rather positive steady and a...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra středoevropských studiícs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV