Show simple item record

Social competencies and personality
dc.contributor.advisorHoráková Hoskovcová, Simona
dc.creatorMouchová, Denisa
dc.date.accessioned2018-07-20T09:50:42Z
dc.date.available2018-07-20T09:50:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/100219
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje tématu sociálních kompetencí a jejich vztahu k rysům osobnosti. Vymezení sociálních kompetencí se v podání různých autorů liší a tato práce na ně nahlíží jako na celé spektrum schopností a dovedností, které umožňují sociální fungování jedince a souvisejí s ním. Provázanost rysů osobnosti a sociálními dovednostmi byla prokázána různými výzkumy, hlubší náhled však stále chybí. Tato studie zkoumá vztah mezi osobnostními rysy a sociálními kompetencemi prostřednictvím Inventáře sociálních kompetencí (ISK) a osobnostního dotazníku NEO-PI-3. Výsledky potvrzují zjištění dřívějších validizačních studií ISK. Dále se ukázalo, že míra vztahu mezi těmito koncepty se liší v závislosti na konkrétních sociálních kompetencích a dílčích rysech osobnosti. Procento vysvětlené variance sociálních kompetencí pomocí osobnostních rysů se pohybovalo od 28,9% až po 86,3%. Nejvíce byly na osobnostní rysy navázány kompetence emocionální stabilita, extraverze a schopnost prosadit se. Naopak nejméně sebeprezentace, nepřímá pozornost k sobě a vnímání osob. Ukázalo se také, že stejný osobnostní rys může jednu sociální kompetenci ovlivňovat pozitivně a jinou negativně. Klíčová slova: Sociální kompetence, osobnost, Big Five, ISK, NEO-PI-3cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the topic of social competences and their relation to the personality traits. The definition of social competences differs by different authors. This work understands them as the whole spectrum of skills and abilities that allow the social functioning of an individual and are related to it. The linkage of personality traits and social skills has been proven by various research, but a deeper insight is still lacking. This study examines the relationship between personality traits and social competences through the Social Competence Inventory (ISK) and the NEO-PI-3 Personality Questionnaire. The results confirm the findings of previous ISK validation studies. Furthermore, it has been shown that the degree of relationship between these concepts varies according to the specific social competences and personality traits. The percentage of explained variance of social competences through personality traits ranged from 28.9% to 86.3%. The most linked to personality traits have been emotional stability, extraversion, and ability to assert. Conversely, the least linked have been self-reflection, indirect attention to oneself and perception of people. It has also been shown that the same personality trait can influence one social competence positively and another negatively. Keywords:...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectSocial competencies|personality|Big Five|ISK|NEO-PI-3en_US
dc.subjectSociální kompetence|osobnost|Big Five|ISK|NEO-PI-3cs_CZ
dc.titleSociální kompetence a osobnostcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-05-21
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Psychologyen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId179038
dc.title.translatedSocial competencies and personalityen_US
dc.contributor.refereeNiederlová, Markéta
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Psychologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se věnuje tématu sociálních kompetencí a jejich vztahu k rysům osobnosti. Vymezení sociálních kompetencí se v podání různých autorů liší a tato práce na ně nahlíží jako na celé spektrum schopností a dovedností, které umožňují sociální fungování jedince a souvisejí s ním. Provázanost rysů osobnosti a sociálními dovednostmi byla prokázána různými výzkumy, hlubší náhled však stále chybí. Tato studie zkoumá vztah mezi osobnostními rysy a sociálními kompetencemi prostřednictvím Inventáře sociálních kompetencí (ISK) a osobnostního dotazníku NEO-PI-3. Výsledky potvrzují zjištění dřívějších validizačních studií ISK. Dále se ukázalo, že míra vztahu mezi těmito koncepty se liší v závislosti na konkrétních sociálních kompetencích a dílčích rysech osobnosti. Procento vysvětlené variance sociálních kompetencí pomocí osobnostních rysů se pohybovalo od 28,9% až po 86,3%. Nejvíce byly na osobnostní rysy navázány kompetence emocionální stabilita, extraverze a schopnost prosadit se. Naopak nejméně sebeprezentace, nepřímá pozornost k sobě a vnímání osob. Ukázalo se také, že stejný osobnostní rys může jednu sociální kompetenci ovlivňovat pozitivně a jinou negativně. Klíčová slova: Sociální kompetence, osobnost, Big Five, ISK, NEO-PI-3cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the topic of social competences and their relation to the personality traits. The definition of social competences differs by different authors. This work understands them as the whole spectrum of skills and abilities that allow the social functioning of an individual and are related to it. The linkage of personality traits and social skills has been proven by various research, but a deeper insight is still lacking. This study examines the relationship between personality traits and social competences through the Social Competence Inventory (ISK) and the NEO-PI-3 Personality Questionnaire. The results confirm the findings of previous ISK validation studies. Furthermore, it has been shown that the degree of relationship between these concepts varies according to the specific social competences and personality traits. The percentage of explained variance of social competences through personality traits ranged from 28.9% to 86.3%. The most linked to personality traits have been emotional stability, extraversion, and ability to assert. Conversely, the least linked have been self-reflection, indirect attention to oneself and perception of people. It has also been shown that the same personality trait can influence one social competence positively and another negatively. Keywords:...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV