Show simple item record

Legal principle of superficies solo cedit and its significance in land law
dc.contributor.advisorFranková, Martina
dc.creatorŠvarc, Ondřej
dc.date.accessioned2018-11-26T12:04:51Z
dc.date.available2018-11-26T12:04:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/100130
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je návrat zásady superficies solo cedit do českého právního řádu. Práce má za cíl komplexní náhled a analýzu problematiky této zásady na základě jejího zasazení do historického i soudobého kontextu. Dalším z cílů této práce je pohled na zápis zásady včetně souvisejících institutů do veřejného seznamu - katastru nemovitostí. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část této práce sleduje vývoj superficiální zásady napříč historií, včetně komparace jejího užití v daných právních řádech. Tato část začíná pohledem na římské soukromé právo a jeho vybrané instituty, které byly na základě recepce římského práva přejaty do soudobého českého práva soukromého. Prostor je v této části rovněž věnován právu habsburské monarchie a ustanoveními ABGB, platného na našem území až do roku 1950. Závěr této části je věnován pozemkovému právu v socialistickém Československu a zejména občanskému zákoníku z roku 1964. Následující část je stěžejní kapitolou této práce. Má za cíl nabídnout ucelený pohled na znovuzavedení institutu superficiální zásady v kontextu nejen samotného občanského zákoníku z roku 2012, ale rovněž dalších souvisejících právních předpisů, zejména z hlediska výjimek stanovených v předpisech veřejného práva. Jsou zde vysvětleny vybrané právní pojmy se zásadou...cs_CZ
dc.description.abstractThe topic of this thesis is the return of the legal principle of superficies solo cedit into the Czech legal order. The thesis aims at the comprehensive overview and the analysis of the issue of this principle based on its inclusion both in the historical and contemporary context. Another objective of this thesis is to look at the registration of the principle, including related institutes, into the public register - the cadastre of real estates. This thesis is divided into three parts. The first part of this thesis follows the development of the superficial principle across the history, including the comparison of its use in given legal orders. This section begins with a glance at Roman private law and its selected institutes which have been incorporated into modern Czech private law by the reception of Roman law. The room will be also given to the law of the Habsburg monarchy and the provisions of the ABGB, civil code that has been valid on our territory until the 1950. The last chapters of this part are devoted to land law in the socialist Czechoslovakia and, in particular, to the 1964 Civil Code. The following section is the core chapter of this thesis. It aims to offer a comprehensive view of the re-establishment of the superficial principle in the context of not only the 2012 Civil Code...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectsuperficies solo ceditcs_CZ
dc.subjectstavbacs_CZ
dc.subjectsoučást pozemkucs_CZ
dc.subjectpozemkové právocs_CZ
dc.subjectkatastr nemovitostícs_CZ
dc.subjectsuperficies solo cediten_US
dc.subjectbuildingen_US
dc.subjectcomponent part of the tract of landen_US
dc.subjectland lawen_US
dc.subjectland registryen_US
dc.titleZásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-28
dc.description.departmentKatedra práva životního prostředícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Environmental Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId171481
dc.title.translatedLegal principle of superficies solo cedit and its significance in land lawen_US
dc.contributor.refereeŽákovská, Karolina
dc.identifier.aleph002193574
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra práva životního prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Environmental Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTématem této diplomové práce je návrat zásady superficies solo cedit do českého právního řádu. Práce má za cíl komplexní náhled a analýzu problematiky této zásady na základě jejího zasazení do historického i soudobého kontextu. Dalším z cílů této práce je pohled na zápis zásady včetně souvisejících institutů do veřejného seznamu - katastru nemovitostí. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část této práce sleduje vývoj superficiální zásady napříč historií, včetně komparace jejího užití v daných právních řádech. Tato část začíná pohledem na římské soukromé právo a jeho vybrané instituty, které byly na základě recepce římského práva přejaty do soudobého českého práva soukromého. Prostor je v této části rovněž věnován právu habsburské monarchie a ustanoveními ABGB, platného na našem území až do roku 1950. Závěr této části je věnován pozemkovému právu v socialistickém Československu a zejména občanskému zákoníku z roku 1964. Následující část je stěžejní kapitolou této práce. Má za cíl nabídnout ucelený pohled na znovuzavedení institutu superficiální zásady v kontextu nejen samotného občanského zákoníku z roku 2012, ale rovněž dalších souvisejících právních předpisů, zejména z hlediska výjimek stanovených v předpisech veřejného práva. Jsou zde vysvětleny vybrané právní pojmy se zásadou...cs_CZ
uk.abstract.enThe topic of this thesis is the return of the legal principle of superficies solo cedit into the Czech legal order. The thesis aims at the comprehensive overview and the analysis of the issue of this principle based on its inclusion both in the historical and contemporary context. Another objective of this thesis is to look at the registration of the principle, including related institutes, into the public register - the cadastre of real estates. This thesis is divided into three parts. The first part of this thesis follows the development of the superficial principle across the history, including the comparison of its use in given legal orders. This section begins with a glance at Roman private law and its selected institutes which have been incorporated into modern Czech private law by the reception of Roman law. The room will be also given to the law of the Habsburg monarchy and the provisions of the ABGB, civil code that has been valid on our territory until the 1950. The last chapters of this part are devoted to land law in the socialist Czechoslovakia and, in particular, to the 1964 Civil Code. The following section is the core chapter of this thesis. It aims to offer a comprehensive view of the re-establishment of the superficial principle in the context of not only the 2012 Civil Code...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředícs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV