Show simple item record

Working hours, their duration and work schedule
dc.contributor.advisorŠtefko, Martin
dc.creatorHalušková, Martina
dc.date.accessioned2019-05-02T21:27:09Z
dc.date.available2019-05-02T21:27:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/100068
dc.description.abstractPracovní doba, její délka a rozložení Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu pracovní doby a souvisejících institutů v českém pracovním právu s cílem poskytnout ucelený přehled platné právní úpravy. Vedle toho se práce zabývá i problematikou přestávek v práci a dob odpočinku, které s pracovní dobou nerozlučně souvisí. Práce je rozdělena na šest kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola obsahuje historický exkurz do dějin právní úpravy pracovní doby v českých zemích od středověku až po současnost. Dále se v ní zmiňuji o platné právní úpravě pracovní doby na mezinárodní a vnitrostátní úrovni. Ve druhé, stěžejní kapitole je nejprve vymezen pojem pracovní doby, na který pak navazuji podrobným popisem jednotlivých souvisejících institutů - její délky, rozvržení, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovosti a evidence pracovní doby. V následujících kapitolách je rozebrána úprava pracovní doby pro zaměstnance pečující o dítě nebo jiné fyzické osoby, pedagogické pracovníky, zaměstnance v dopravě a zaměstnance pracující v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pro tyto zaměstnance platí určité odchylky od obecné úpravy pracovní doby, popřípadě zvláštní podmínky, na které zde poukazuji. Poslední kapitola se zabývá flexibilními formami pracovní doby. Snažím se blíže postihnout...cs_CZ
dc.description.abstractWorking hours, their duration and work schedule Abstract The diploma thesis deals with the topic of working hours and related institutes in Czech labor law in order to provide a comprehensive overview of the valid legal regulation. In addition, the work deals with the issues of breaks and rest periods, which are inseparably related to working hours. The thesis is divided into six chapters, which are subdivided into subchapters. The first chapter contains a historical excursion into the history of working hours regulation in the Czech lands from the Middle Ages to the present. I also mention the valid legal regulation of working hours at international and national level. The second chapter defines the concept of working hours, followed by a detailed description of each of the related institutes - its length, scheduling of work, work overtime, night work, on-call duty and working hours register. The following chapters discuss the organization of working hours for employees who look after children or other natural persons, pedagogical workers, workers in transportation and employees working under agreements to work outside the scope of employment. For these employees, there are some deviations from the general legal regulation of working hours or special conditions, as I refer here. The last chapter deals with...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpracovní dobacs_CZ
dc.subjectdoba odpočinkucs_CZ
dc.subjectflexibilitacs_CZ
dc.subjectworking hoursen_US
dc.subjectrest perioden_US
dc.subjectflexibilityen_US
dc.titlePracovní doba, její délka a rozloženícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-27
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId195173
dc.title.translatedWorking hours, their duration and work scheduleen_US
dc.contributor.refereeLang, Roman
dc.identifier.aleph002193447
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPracovní doba, její délka a rozložení Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu pracovní doby a souvisejících institutů v českém pracovním právu s cílem poskytnout ucelený přehled platné právní úpravy. Vedle toho se práce zabývá i problematikou přestávek v práci a dob odpočinku, které s pracovní dobou nerozlučně souvisí. Práce je rozdělena na šest kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola obsahuje historický exkurz do dějin právní úpravy pracovní doby v českých zemích od středověku až po současnost. Dále se v ní zmiňuji o platné právní úpravě pracovní doby na mezinárodní a vnitrostátní úrovni. Ve druhé, stěžejní kapitole je nejprve vymezen pojem pracovní doby, na který pak navazuji podrobným popisem jednotlivých souvisejících institutů - její délky, rozvržení, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovosti a evidence pracovní doby. V následujících kapitolách je rozebrána úprava pracovní doby pro zaměstnance pečující o dítě nebo jiné fyzické osoby, pedagogické pracovníky, zaměstnance v dopravě a zaměstnance pracující v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pro tyto zaměstnance platí určité odchylky od obecné úpravy pracovní doby, popřípadě zvláštní podmínky, na které zde poukazuji. Poslední kapitola se zabývá flexibilními formami pracovní doby. Snažím se blíže postihnout...cs_CZ
uk.abstract.enWorking hours, their duration and work schedule Abstract The diploma thesis deals with the topic of working hours and related institutes in Czech labor law in order to provide a comprehensive overview of the valid legal regulation. In addition, the work deals with the issues of breaks and rest periods, which are inseparably related to working hours. The thesis is divided into six chapters, which are subdivided into subchapters. The first chapter contains a historical excursion into the history of working hours regulation in the Czech lands from the Middle Ages to the present. I also mention the valid legal regulation of working hours at international and national level. The second chapter defines the concept of working hours, followed by a detailed description of each of the related institutes - its length, scheduling of work, work overtime, night work, on-call duty and working hours register. The following chapters discuss the organization of working hours for employees who look after children or other natural persons, pedagogical workers, workers in transportation and employees working under agreements to work outside the scope of employment. For these employees, there are some deviations from the general legal regulation of working hours or special conditions, as I refer here. The last chapter deals with...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
thesis.grade.code1
dc.identifier.lisID990021934470106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV