Show simple item record

Supervision in the Social Work
dc.contributor.advisorKrahulcová, Beáta
dc.creatorNagyová, Nicole
dc.date.accessioned2018-11-02T08:55:19Z
dc.date.available2018-11-02T08:55:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/100015
dc.description.abstractv českém jazyce Supervize je jednou z možností profesní opory, která pomáhá při řešení nelehkých pracovních situací. Ty v sobě obnášejí výzvy, osobní omezení i etické otázky. Nejasnosti mohou být jak na straně sociálního pracovníka, tak jeho klienta. Supervize by se neměla stát kontrolou nesprávných rozhodnutí či dozorem nad volbou pracovních východisek. Naopak by supervizor měl být podporou pro své klienty a poskytovat jim odborné a správné vedení, které zajistí kvalitu jejich práce. V diplomové práci dochází k propojení supervize se syndromem vyhoření. Teoretická část tak upozorňuje na preventivní charakter supervizního procesu a na rizika, která v případě absence supervize hrozí. Oba pojmy, supervize i syndrom vyhoření, jsou v diplomové práci podrobně popsány a vysvětleny. Teoretický oddíl práce obsahuje základní terminologii, dělení a důležité účastníky v rámci takové spolupráce. Druhý úsek popisuje situaci v oblasti využívání supervize a míry ohrožení syndromem vyhoření u vybraných sociálních pracovníků. Výsledky tohoto šetření jsou znázorněny v grafech. Práce je zakončena Diskuzí, která obsahuje vyjádření k zákonnému ukotvení supervize v České republice a porovnání postavení supervize v ČR, s jinou zemí. Každý čtenář pak může posoudit, zda je supervize potřebnou složkou v pomáhajících profesích.cs_CZ
dc.description.abstractv anglickém jazyce Supervision is one of the possibilities of professional support, which helps in solving difficult working situations. They imply challenges, personal constraints and ethical issues. Uncertainties can be on the both sides of the social worker and his client. Supervision should not be a check of incorrect decisions or supervision of the choice of work outcomes. On the contrary, the supervisor should be supportive of his clients and provide them professional and correct leadership to ensure the quality of their work. The diploma thesis deals with the interconnection of supervision with burnout syndrome. The theoretical part draws attention to the preventive nature of the supervision process and the risks that are threatened in the absence of supervision. Both concepts, supervision and burnout syndrome, are described and explained in the diploma thesis. The theoretical part of the thesis contains basic terminology, division and important participants in such cooperation. The second section describes the situation regarding the use of supervision and the rate of burnout syndrome in selected social workers. The results of this survey are shown in the charts. The thesis is concluded with a discussion which contains comments on the legal anchoring of supervision in the Czech Republic and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Husitská teologická fakultacs_CZ
dc.subjectSupervizecs_CZ
dc.subjectsupervizorcs_CZ
dc.subjectsupervidovanýcs_CZ
dc.subjectsociální prácecs_CZ
dc.subjectsociální pracovníkcs_CZ
dc.subjectpomáhající profesecs_CZ
dc.subjectsyndrom vyhořenícs_CZ
dc.subjectSupervisionen_US
dc.subjectsupervisoren_US
dc.subjectsuperviseeen_US
dc.subjectsocial worken_US
dc.subjectsocial workeren_US
dc.subjecthelping professionsen_US
dc.subjectburn-out syndromen_US
dc.titleSupervize v sociální prácics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-06-27
dc.description.departmentHTF - Katedra psychosociálních věd a etikycs_CZ
dc.description.facultyHusitská teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyHussite Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId183470
dc.title.translatedSupervision in the Social Worken_US
dc.contributor.refereeOndrušová, Jiřina
dc.identifier.aleph002193394
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociální a charitativní prácecs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial and Charity Worken_US
thesis.degree.programSocial Worken_US
thesis.degree.programSociální prácecs_CZ
uk.faculty-name.csHusitská teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enHussite Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csHTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální a charitativní prácecs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial and Charity Worken_US
uk.degree-program.csSociální prácecs_CZ
uk.degree-program.enSocial Worken_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csv českém jazyce Supervize je jednou z možností profesní opory, která pomáhá při řešení nelehkých pracovních situací. Ty v sobě obnášejí výzvy, osobní omezení i etické otázky. Nejasnosti mohou být jak na straně sociálního pracovníka, tak jeho klienta. Supervize by se neměla stát kontrolou nesprávných rozhodnutí či dozorem nad volbou pracovních východisek. Naopak by supervizor měl být podporou pro své klienty a poskytovat jim odborné a správné vedení, které zajistí kvalitu jejich práce. V diplomové práci dochází k propojení supervize se syndromem vyhoření. Teoretická část tak upozorňuje na preventivní charakter supervizního procesu a na rizika, která v případě absence supervize hrozí. Oba pojmy, supervize i syndrom vyhoření, jsou v diplomové práci podrobně popsány a vysvětleny. Teoretický oddíl práce obsahuje základní terminologii, dělení a důležité účastníky v rámci takové spolupráce. Druhý úsek popisuje situaci v oblasti využívání supervize a míry ohrožení syndromem vyhoření u vybraných sociálních pracovníků. Výsledky tohoto šetření jsou znázorněny v grafech. Práce je zakončena Diskuzí, která obsahuje vyjádření k zákonnému ukotvení supervize v České republice a porovnání postavení supervize v ČR, s jinou zemí. Každý čtenář pak může posoudit, zda je supervize potřebnou složkou v pomáhajících profesích.cs_CZ
uk.abstract.env anglickém jazyce Supervision is one of the possibilities of professional support, which helps in solving difficult working situations. They imply challenges, personal constraints and ethical issues. Uncertainties can be on the both sides of the social worker and his client. Supervision should not be a check of incorrect decisions or supervision of the choice of work outcomes. On the contrary, the supervisor should be supportive of his clients and provide them professional and correct leadership to ensure the quality of their work. The diploma thesis deals with the interconnection of supervision with burnout syndrome. The theoretical part draws attention to the preventive nature of the supervision process and the risks that are threatened in the absence of supervision. Both concepts, supervision and burnout syndrome, are described and explained in the diploma thesis. The theoretical part of the thesis contains basic terminology, division and important participants in such cooperation. The second section describes the situation regarding the use of supervision and the rate of burnout syndrome in selected social workers. The results of this survey are shown in the charts. The thesis is concluded with a discussion which contains comments on the legal anchoring of supervision in the Czech Republic and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Husitská teologická fakulta, HTF - Katedra psychosociálních věd a etikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV