• Aktuální problematika nájmu bytu 

   Bludská, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Asistovaná reprodukce 

   Draslarová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Asistovaná reprodukce je fenoménem současné společnosti. S ohledem na rostoucí možnosti medicínské vědy a vliv asistované reprodukce na životy jedinců je velmi důležité zvažovat pečlivě její právní úpravu. Cílem práce je ...
  • Bezdůvodné obohacení 

   Kozlerová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Bezdůvodné obohacení 

   Balcarová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 3. 2009
  • Bytové náhrady 

   Hladík, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Bytové spoluvlastnictví 

   Tlapák, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Bytové spoluvlastnictví Rigorózní práce se zabývá právní úpravou bytového spoluvlastnictví obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy důraz je především kladen na popis změn a novinek v nové právní úpravě ...
  • Bytové spoluvlastnictví - správa společných částí domu a pozemku 

   Machová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Resumé Diplomová práce se zabývá současnou právní úpravou bytového spoluvlastnictví, a to především správou společných částí domu a pozemku. Její obsah je rozdělen do dvou částí. Cílem první části práce je podat základní ...
  • Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku 

   Sýkorová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 12. 2015
   Rigorózní práce se zabývá úpravou bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, které bylo do konce roku 2013 upraveno ve speciálním zákoně o vlastnictví bytů. Zákonodárce tak následoval nizozemský, belgický, ...
  • Bytové vlastnictví v České republice 

   Sekaninová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 6. 2006
  • Civilní spory mezi lékařem a pacientem 

   Saidamová, Suzan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 3. 2019
   Rigorosa title: Civil disputes between the doctor and the patient Medical law is a progressive interdisciplinary law linking both public and private law. Health is one of the most important attributes of human life. The ...
  • Dedenie 

   Prevužňáková, Tatiana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 2. 2016
   Práca sa zaoberá problematikou dedenia, zásad dedičského práva i europeizáciou dedičského práva hmotného. Pre hlbšie poznanie matérie dedičského práva sa práca zameriava na základné body historického vývoja ovplyvňujúce ...
  • Dispozice s nemovitostmi v porovnání českého a finského právního řádu 

   Kolban, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   7 Abstract Disposition with real estate falls within the scope of present diploma thesis. The main goal of the thesis is the comparison of two legal orders which are, in many ways, similar; nevertheless, there might be ...
  • Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů mezi manželi při rozvodu 

   Bokorová, Kristína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Družstevní a nedružstevní vlastnictví bytu 

   Nováček, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Cílem této práce je analyzovat právní prostředí jednotlivých forem vlastnictví bytů. Snahou je poskytnout čtenáři možné klady a zápory při rozhodování, kterou formu vlastnictví bytu zvolit. Práce se skládá z pěti hlavních ...
  • Držba 

   Tryznová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 9. 2007
  • Formy péče o nezletilé děti v době po rozchodu či rozvodu rodičů 

   Kudrfalcová, Adriana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   1 Shrnutí Diplomová práce s názvem "Formy péče o nezletilé děti v době po rozchodu či rozvodu rodičů" se zabývá možnými způsoby uspořádání péče o dítě po rozpadu vztahu jeho rodičů. Toto téma je velmi aktuální, neboť ...
  • Historický vývoj právní úpravy institutu vlastnictví bytu 

   Čejková, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 3. 2012
   13. Resumé Rigorózní práce se svém souhrnu zabývá zhodnocením české právní úpravy institutu vlastnictví bytu. Rozhodujícím podnětem pro její vypracování bylo mé aktivní působení ve funkci místopředsedkyně společenství ...
  • Historický vývoj právní úpravy institutu vlastnictví bytu 

   Čejková, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   51 Záv r Institut vlastnictví bytu p edstavuje ideální zp sob, jak realizovat jednu ze základních lidských pot eb. Ve srovnání s ostatními zp soby má privilegované postavení, p edstavuje ur itý spole enský status a je ...
  • Homosexualita a rodičovství 

   Brojáč, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou týkající se vztahů párů párů stejného pohlaví a jejich možnosti založit rodinu dle platného českého práva. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit platnou právní úpravu a zasadit ...
  • Informovaný souhlas nezletilých osob a osob s omezenou svéprávností 

   Vráblová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Institut informovaného souhlasu byl v české i zahraniční odborné literatuře diskutován již nesčetněkrát. Významná část literatury je věnována vztahu mezi lékařem a pacientem a jeho historickému vývoji nebo principu autonomie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV