• Čas a prostor v psaných dětských projevech 

   Švarcová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá tím, jak žáci pátých a devátých tříd ztvárňují v psaném vyprávění čas a prostor. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první z nich jsou shrnuty poznatky z oblasti naratologie, ...
  • Čeština jako cizí jazyk u mluvčích s mateřským jazykem španělština 

   Halanová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This Master's thesis is focused on selected factors in fluencing the learning of Czech language as a foreign language for speakers whose mother tongue is Spanish. It focuses on adult respondents aged between 25 and ...
  • Diagnostikování verbálních schopností dětí pohledem lingvistiky 

   Benešová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá analýzou verbálních subtestů vybraných inteligenčních testů (Analytický inteligenční test, Kaufmanova hodnotící baterie pro děti, Váňův inteligenční test a Wechslerova inteligenční škála pro děti) ...
  • Gesta a mimika v různých kulturách 

   Puldová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 2. 2015
   Následující práce se zabývá problematikou neverbální komunikace v různých kulturách a to především jejími dvěma druhy - gestikou a mimikou. Největší pozornost je soustředěna na analýzu toho, jak je v česky publikované, ...
  • Gesta a mimika v různých kulturách 

   Puldová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Následující práce se zabývá problematikou neverbální komunikace v různých kulturách a to především jejími dvěma druhy - gestikou a mimikou. Největší pozornost je soustředěna na analýzu toho, jak je v česky publikované, ...
  • Gramatické kategorie "jmen" v učebnicích pro cizince - k metodologii výuky češtiny jako cizího jazyka 

   Zajíčková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   The thesi s intends to contribute to the methodology of teaching of Czech as a foreign language, name1y to focus on the way dec1ension is presented in textbooks of Czech for Foreigners. The first chapter of the paper ...
  • Internacionální prefixoidy s kvantifikačně-intenzifikačním významem v dnešní češtině 

   Podruhová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   V naší diplomové práci jsme se zabývali otázkou internacionálních prefixoidních komponentu s kvantifikacne-intenzifikacním významem. V teoretické cásti se jednalo predevším o klasifikaci vybraných prefixoidu, výklad jejich ...
  • Jazyk a styl časopisů pro předškolní děti 

   Valná, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
  • Jazyková stránka projevů moderátorů pořadu Klub Rádia Junior 

   Machurová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The following diploma thesis addresses linguistic speech in the children's program at the Radio Junior Club. The first section describes verbal expressions, defines basic theoretical concepts related to the stratification ...
  • Koktavost u dospělých 

   Janů, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Bakalářská práce se věnuje problematice koktavosti u dospělých. První část práce shrnuje základní poznatky o této narušené komunikační schopnosti dostupné v odborné literatuře. Podrobněji se věnuje terapii koktavosti. Druhá ...
  • Komunikace a postoj k jazyku u vícejazyčných dětí 

   Šoltésová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The thesis "Communication and approach to language in multilingual children" is focused on language production of bilingual children, 7 to 13 years old, living permanently in Brussels, the capital of Belgium, who attend ...
  • Komunikace bilingvních dětí mladšího školního věku žijících v Severním Porýní-Vestfálsku 

   Boháčová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Tématem diplomové práce je komunikace dvojjazyčných česko-německých rodin v oblasti Severního Porýní-Vestfálska. Zaměřili jsme se zejména na jazyk dětí mladšího školního věku. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a ...
  • Komunikace dětí s Tourettovým syndromem 

   Jurková, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá komunikací dětí s Tourettovým syndromem. První část práce, část teoretická, definuje základní pojmy týkající se zejména projevů Tourettova syndromu. Nedílnou součást Tourettova syndromu tvoří ...
  • Komunikace dítěte s poruchou autistického spektra 

   Mokrá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké jevy se objevují v komunikaci dítěte s poruchou autistického spekta a jaké změny nastanou v jeho komunikačním projevu v průběhu jednoho roku, během něhož byl chlapec třikrát ...
  • Komunikace dvojčat v různých komunikačních situacích 

   Šullová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   V této práci představujeme pragmatickou analýzu, která je zaměřená na komunikaci dvojčat ve věku mezi 35. a 37. měsícem v různých komunikačních situacích. Základem práce je případová studie vybraných dvojčat. V teoretické ...
  • Komunikace logopeda s dítětem 

   Laiblová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 2. 2015
   Text se zabývá problematikou komunikace logopeda s dítětem předškolního věku. Text teoretické části práce řeší vědní obor logopedie, termín narušená komunikační schopnost a dyslalie, její diagnostiku, řečový vývoj dítěte ...
  • Komunikace otce s dětmi 

   Mráčková, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá komunikací mezi otcem a dítětem. První část práce definuje základní teoretické pojmy a shrnuje výsledky dosavadních výzkumů, jež se snaží objasnit principy osvojování jazyka dítětem a vymezit ...
  • Komunikace v edukačních televizních pořadech pro děti 

   Cajthamlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá vybranými aspekty verbální komunikace v televizních edukačních pořadech pro děti ve věku od 4 do 8 let. Cílem práce je analyzovat jednotlivé pořady a zhodnotit jejich přizpůsobení dětskému ...
  • Komunikace v mateřské škole: vybrané komunikační situace 

   Josífková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This diploma thesis deals with communication in kindergarten in selected communicative situations. The first part defines basic theoretical terms and, based on previous research, summarizes findings about pre-school education ...
  • Komunikační strategie tištěných reklam zaměřených na rodiče 

   Traubová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá komunikační strategií, kterou využívají tvůrci reklam v tiskovinách pro rodiče malých dětí. V první části jsou představena teoretická východiska týkající se reklamy obecně, nejen z hlediska ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV