• Does donating to political parties pay off? Evidence from the Czech Republic 

   Navrátilová, Alice (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   According to the existing literature, political connections can lead to favouritism towards the connected companies. This thesis approximates connections through donations to political parties and analyses their effect on ...
  • EU and State Grants Distribution in the Czech Republic: The Effect of Political Connections 

   Kopeček, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část zkoumá data z Centrálního dotačního registru (CEDR) o rozdělování dotací v České republice od roku 1999 do současnosti. V druhé části dávám tato data do souvislosti s ...
  • The Role of Offshore Companies in Public Procurement in the EU 

   Do, Thao Trang (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Daň z příjmů právnických osob tvoří významný podíl vládních příjmů, na něž značně spoléhají státní rozpočty. Nadnárodní korporace nezřídka optimalizují výši daňového základu strategickým rozmístěním svých dceřiných společností ...
  • Who wins and who loses due to financial secrecy? The Net Bilateral Financial Secrecy Index. 

   Kamenická, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   A bstr a kt V p osle d ní d o b ě s vět o ví lí dři v ýz n a m ně usil ují o zís k a ní k o ntr ol y n a d d a ň o v ý mi r áji. Dí k y o p atře ní m přij at ý m pr oti fi n a nč ní m u t aje mst ví, je p ost u p ně d os ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV