• Studium substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv XII. 

   Mazlová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
  • Studium substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv XIV. 

   Kobosilová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Author: Jana Kobosilová Supervisor: PharmDr. Karel Palát, CSc. Title of bachelor thesis: Study of substitued ...
  • Syntéza a analýza π-konjugovaného kopolymeru obsahujícího karbazolovou strukturní jednotku 

   Skalická, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Ústav makromolekulární chemie AV ČR Oddělení polymerní fotoniky Kandidát: Pavla Skalická Školitel: Doc. PharmDr. Miloš ...
  • Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv IX. 

   Vidrna, Ondřej (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Ondřej Vidrna Školitel: PharmDr. Karel Palát, CSc Název diplomové práce: Syntéza substituovaných arylguanidinů ...
  • Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv V 

   Emelin, Evghenia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 7. 6. 2006
  • Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv VI 

   Korábečný, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   S Y N T É Z A S U B S T I T U O V A N Ý C H A R Y L G U A N I D I N Ů J A K O P O T E N C I Á L N Í C H L É Č I V V I . Autor: Korábečný Jan Konzultant diplomové práce: PharmDr. Karel Palát, CSc. Katedra anorganické a ...
  • Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv X. 

   Jarešová, Dominika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Autor: Dominika Jarešová Školitel: PharmDr. Karel Palát, CSc. Název diplomové práce: Syntéza substituovaných arylguanidinů ...
  • Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv XIII. 

   Straka, Ondřej (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Autor: Ondřej Straka Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Karel Palát, CSc. Název diplomové práce: Syntéza substituovaných ...
  • Syntéza substituovaných arylguanidinů jako potenciálních léčiv XIII. 

   Straka, Ondřej (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 9. 11. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Autor: Ondřej Straka Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Karel Palát, CSc. Název diplomové práce: Syntéza substituovaných ...
  • Synthesis of substituted arylguanidines as potential drugs VII. 

   Bromand, Nasir (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   Patologické plísně jsou vážným medicínským problémem, protože způsobují řadu onemocnění. Léková terapie a nové aktivní sloučeniny proti těmto chorobám jsou stále studovány. Našim dlouhodobým cílem na Farmaceutické fakultě ...
  • Synthesis of substituted arylguanidines as potential drugs XI. 

   Swedi, Firdaus Shaban (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Tato studie se zabývá syntézou nových látek s potenciálem k léčbě mykóz, z nichž byly připraveny následující čtyři: 1-(4-(octylsulfanyl)-3-(trifluormethyl)fenyl)guanidin, 1,1-dimethyl-3-( 4-(octylsulfanyl)-3-(trifluormet ...
  • Výpočty parametrů biologicky aktivních látek pomocí kvantově chemických metod. 

   Horáček, Ondřej (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   7 ABSTRAKT Cílem této práce je vypočítat parametry substituovaných bází fenylguanidinů a vybraných kationtů fenylguanidinia, již dříve syntetizovaných na katedře anorganické a organické chemie na Farmaceutické fakultě ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV