• Dynamika duchovní žízně u Terezie z Lisieux a Matky Terezy z Kalkaty 

   Lachmanová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Dynamika duchovní žízně vyjadřuje tajemství výměny lásky mezi Bohem a člověkem, která je nejzákladnější motivací jakékoli křesťanské služby. Když se člověk setká s Ježíšovou žízní po spáse člověka, rozněcuje se jeho touha ...
  • Komplementarita povolání v církvi podle učení svaté Terezie z Lisieux 

   Čančarová, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   RESUMÉ KOMPLEMENTARITA POVOLÁNÍ V CÍRKVI PODLE UČENÍ SVATÉ TEREZIE Z LISIEUX Cílem této bakalářské práce je na základě života a učení sv. Terezie z Lisieux ukázat, jak je možné prožívat a chápat komplementaritu různých ...
  • Madeleine Delbrêlová - inspirace pro spiritualitu laiků 

   Bílková, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Bibliografická citace BÍLKOVÁ, Pavlína. Madeleine Delbrêlová - inspirace pro spiritualitu laiků. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Katedra pastorálních oborů a právních ...
  • Modlitba u Edity Steinové 

   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Edita Steinová, filosofka židovského původu, řeholním jménem Terezie Benedikta od Kříže, světice a patronka Evropy, patří k významným postavám dvacátého století. Během svého pohnutého života procházela různými fázemi vztahu ...
  • Porovnání pastorační a charitativní péče o seniory v pražské arcidiecézi 

   Zídek, Daniel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Diplomová práce "Porovnání pastorační a charitativní péče o seniory v pražské arcidiecézi" zkoumá vzájemný vztah pastorační a charitativní péče o seniory a úroveň nabízených služeb v pražské arcidiecézi. Klade si otázku, ...
  • Problematika hranic ve vztazích v křesťanském prostředí 

   Bartáková, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   PROBLEMATIKA HRANIC VE VZTAZÍCH V KŘESŤANSKÉM PROSTŘEDÍ Anotace V křesťanském prostředí platí stejné sociologicko-psychologické zákonitosti jako kdekoliv jinde. Cílem práce bude zpřehlednit existující poznatky problematiky ...
  • Psychologické a duchovní aspekty krize stárnutí 

   Tupá, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Bakalářská práce se věnuje psychologickým a duchovním aspektům krize stárnutí. Cílem práce je zjistit, jaká jsou úskalí krize stárnutí a jaký potenciál v sobě krize jako šance na změnu skrývá. První část práce tvoří rešerše ...
  • Psychologický a duchovní průvodce krizí středního věku 

   Klimeš, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Předložená práce v první části podává syntézu poznatků o krizi středního věku z mezioborového pohledu psychologie a spirituální teologie. Jejím základním stanoviskem je, že krize středního věku není něco, co se musí přetrpět, ...
  • Spiritualita manželství 

   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá manželstvím, a to zejména křesťanským. Manželství je nahlíženo z pohledu spirituality, jako cesta Bohem chtěná, cesta setkávání se s Bohem a cesta směřující k Bohu. Práce nejprve vymezuje, co je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV