• Keltská křesťanská spiritualita 

   Obrdlíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   Tato práce se pokouší přiblížit obecné rysy a specifika keltské křesťanské spirituality v souvislosti se sociálním uspořádáním, předkřesťanským duchovním dědictvím a také spojením keltských prvků s latinskou kulturou. ...
  • Nová hnutí v církvi a postmoderní spiritualita 

   Noska, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 8. 2008
   Growth of the postmodern spirituality is caused by the transformation of our society from modern to postmodern one or from industrial to information type that has begun in the middle of the 20th century and continues to ...
  • Pastorační práce v nemoci a umírání 

   Martelliová, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 8. 2006
   Bakalářskou práci jsem rozdělila do několika kapitol. V první jsem se pokusila vyjádřit biblické zakotvení pastorační služby, jednotlivé definice a východiska. V další kapitole se zabývám potřebami, na které pastorační ...
  • Současná mužská spiritualita v pojetí Richarda Rohra 

   Knězů, Vojtěch (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Uncertainty of the world, pressure of the consuming society, inappropriate emphasis on success, and other factors lead many western people to the sense of meaninglessness. It is also evident from life of men who are not ...
  • Spiritualita Svatopluka Karáska 

   Barták, František (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá spiritualitou českého evangelického faráře Svatopluka Karáska. Záměrem práce je vytvořit dosud nezmapovaný konzistentní obraz postojů a názorů této osobnosti, která je představitelem českého ...
  • Spiritualita u vážně nemocných a umírajících pacientů 

   Špaček, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   Tato práce se soustředí na téma spirituality zejména ve vztahu k problematice umírání a smrti v naší společnosti. Jejím hlavním cílem je poskytnout úvod do spirituality pro zdravotnické profesionály - především lékaře - a ...
  • Vývoj spirituality celibátu s důrazem na současné přístupy 

   Flachowsky, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Práce pojednává o spiritualitě celibátu v Římskokatolické církvi se zaměřením na kněžské povolání. Po uvedení do základní problematiky pojmů spiritualita a celibát následuje přehled vývoje důrazů na význam celibátu v ...
  • Vývoj spirituality Pražského společenství Kristova 

   Talpa, Lukáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 8. 2009
   Tato diplomová práce představuje spiritualitu evangelikálních církví, jmenovitě pak jednoho ze zástupců těchto církví, Pražského společenství Kristova. V úvodu práce je charakterizována spiritualita a vlivy, které prožívání ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV