• Algebraické křivky v historii a ve škole 

   Fabián, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   NÁZEV: Algebraické křivky v historii a ve škole AUTOR: Bc. Tomáš Fabián KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. ABSTRAKT: Práce obsahuje sérii úloh určených pro ...
  • Algebraické křivky v historii a ve škole 

   Fabián, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
   NÁZEV: Algebraické křivky v historii a ve škole AUTOR: Bc. Tomáš Fabián KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. ABSTRAKT: Práce obsahuje sérii úloh určených pro ...
  • Analýza chyb v rozboru geometrické konstrukce. 

   Kozubek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 9. 1. 2018
   Tématem této diplomové práce je analýza chyb, které mohou vznikat v průběhu rozboru úloh řešených pomocí geometrických konstrukcí. Rozbor konstrukce je zde popsán jako zásadní část hledání vhodné strategie řešení. V rámci ...
  • Didaktika výuky hyperbolických funkcí pro střední školy 

   Kokeš, Dalibor (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Hyperbolické funkce a jejich inverze se v českých středoškolských kurzech matematiky probírají jen velmi zřídka. Je to škoda: toto učivo skýtá možnost zopakovat metody a dovednosti probírané u funkcí polynomických, ...
  • Évariste Galois a jeho teorie 

   Richter, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   NÁZEV: Évariste Galois a jeho teorie AUTOR: Lukáš Richter KATEDRA: Katedra matematiky a didaktiky matematiky VEDOUCÍ PRÁCE: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. ABSTRAKT: První část bakalářské práce pojednává o životě významného ...
  • Formování dedukce ve starořecké matematice 

   Drholcová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Gauss a konstruovatelnost pravidelných mnohoúhelníků pomocí kružítka a pravítka 

   Sedláčková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   1 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vybranými euklidovskými konstrukcemi pravidelných mnohoúhelníků a shrnuje jejich historický vývoj. Zaměřuje se zejména na matematika, který je s tímto tématem neodmyslitelně spjat, ...
  • Geometrická analýza kompozic výtvarných (malířských) děl 

   Bláhová, Erika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Geometrie anamorfického malířství v období manýrizmu 

   Koudelová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato práce se zabývá geometrií malířství renesance a manýrismu. Je rozdělena do dvou kapitol, ve kterých se čtenář seznámí s historií a geometrií renesance a manýrismu a vztahem mezi geometrií a didaktikou matematiky. V ...
  • Historie čísla PI 

   Bernátová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Má bakalářská práce "Historie čísla " má za cíl informovat o vývoji této konstanty. Snažila jsem se postupovat chronologicky od počátků v Egyptě přes starověké Řecko, středověk, renesanci až po novověk a počítačový svět. ...
  • Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky 

   Zavřel, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Bakalářská práce Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky se snaží nějakým způsobem integrovat poznatky a příklady z historie logiky do celku matematiky, především s ohledem k vyučování. Úvodní exkurzní ...
  • Konstrukce křivek u DESCARTA 

   Fabián, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato práce se zabývá studiem konstrukcí algebraických křivek pomocí mechanických nástrojů navržených René Descartem. V práci je obsažen stručný Descartův životopis, je nastíněna Descartova vědecká metoda a je ukázán Descartův ...
  • Konstruovatelnost pravítkem a kružítkem 

   Chrenčíková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice konstrukcí pravítkem a kružítkem. Jejím cílem je představení důkazu nemožnosti duplikace krychle, trisekce úhlu a konstrukce pravidelného sedmiúhelníku za použití pouze pravítka ...
  • Modely Lobačevského geometrie a možnosti jejich využití na střední škole 

   Kosina, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Diplomová práce Modely Lobačevského geometrie a možnosti jejich využití na střední škole se zabývá jednou z neeukleidovských geometrií, Bolyai - Lobačevského geometrií. V první kapitole popisuje historický vývoj neeukleidovských ...
  • Paralely ve vývoji logického myšlení žáka a v dějinách logiky 

   Zavřel, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   4 Abstrakt Diplomová práce Paralely ve vývoji logického myšlení žáka a v dějinách logiky se zabývá aplikací metody genetické paralely v oblasti logiky. Na vybraných logických zákonitostech ukazuje a srovnává jejich ...
  • Počátky řecké matematiky - Thalés, Pythagoras a Eukleidés 

   Ebelová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Název práce: Počátky řecké matematiky - Thalés, Pythagoras a Eukleidés Autor práce: Gabriela Ebelová Katedra: Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí práce: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. Práce se zabývá novým ...
  • Porovnání axiomatických systémů geometrie u Euklida a Hilberta z hlediska didaktiky matematiky 

   Tavačová, Adela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Název práce: Porovnání axiomatických systémů geometrie u Euklida a Hilberta z hlediska didaktiky matematiky Autor: Adela Tavačová Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. Cílem této práce je zpracování vývoje ...
  • Porovnání první knihy Euklidových Základů s Proklovým komentářem 

   Svobodová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
  • Současné podoby vědeckého realismu 

   Zach, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Tématem diplomové práce je vědecký realismus v rámci naturalizované filosofie vědy. Cílem je tuto pozici vysvětlit a ukázat, že bez přijetí realismu nedává vědecká praxe žádný smysl. Za tímto účelem je argumentace nejprve ...
  • Strukturální matematika na střední škole 

   Beran, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Co vlastně můžeme rozumět "strukturální matematikou"? Matematické struktury byly konceptem, který ovládal obrazy matematiky dvacátého století. Následovala snaha přenést dílo Nicolase Bourbakiho a jeho současníků do ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV