• Biodegradabilní plasty v systému nakládání s odpady 

   Šalanda, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Plasty jsou v současné době široce rozšířeným materiálem. Jejich nevýhodou je ale špatná ekologická udržitelnost. Od 70. let jsou proto hledány materiály nové, které by je dokázaly nahradit. Jako nejúspěšnější se jeví ...
  • Biodegradace lehčených polyuretanů v půdě a následná analýza produktů rozkladu 

   Pražanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   According to the Waste Framework Directie 2008/98/ES and the Czech law on waste 185/2001 Sb., waste preienton is the main priority in waste management. Using biodegradable plastcs seems to represent a suitable approach in ...
  • Charakteristika worm tea - kapalného produktu vermikompostování a perspektivy jeho následného využití 

   Klubalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Jedním ze způsobů snížení množství skládkovaného bioodpadu je vermikompostování, jehož produktem je, mimo jiné, i worm tea. Tato diplomová práce se zabývá složením a možnostmi využití worm tea, který je kapalným produktem ...
  • Komunitní vermikompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

   Klubalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Metoda vermikompostování prochází v poslední době velkým rozmachem. Lidé žijící v bytech mohou sami zpracovávat bioodpad, který vyprodukovali. Kromě toho, že tak nepatrně snižují podíl komunálního biologicky rozložitelného ...
  • Potenciál pro separovaný sběr použitého kuchyňského oleje v ČR 

   Dalecká, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Used cooking oil is currently a very little solved topic in area of handling municipal waste. It has not been deal with this in legislative yet so it is really important to look for solution how to collect used cooking oil ...
  • Přepracování fermentačních zbytků z bioplynové stanice na alternativní palivo metodou biosušení 

   Rákosník, Vítězslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Biogas represents one of the renewable sources of energy, which has been growing on use rapidly over the past decades. Biogas is produced during anaerobic digestion of organic material in biogas plants and it is most ...
  • Stanovení biologické rozložitelnosti nových typů lehčených polyurethanů 

   Tošovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Práce se zabývá biologickou rozložitelností (biodegradací) nových typů lehčených polyurethanů, které byly připraveny za účelem využití v zemědělské krajině. Rešeršní část shrnuje využití a principy biodegradace polyurethanů, ...
  • Využití modifikovaného biocharu pro záchyt amoniaku z odpadního vzduchu 

   Kozlíková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   V mé práci jsem se zabývala porovnáním různých typů pevných materiálů na bázi biocharu, které by mohly sloužit jako náplň do filtrů na záchyt amoniaku. Pro testování nejvhodnějšího materiálu byly použity 3 vzorky biocharu ...
  • Využití pasívních vzorkovačů při identifikaci reziduí antibiotik v přečištěných odpadních vodách 

   Kostříková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   With the increasing number of people on the planet, increases the consumption of antibiotics as well. A very big part of these antibiotics are transfered back into the environment in form of either their residues or ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV