• Geochemie a petrologie plagiogranitů jílovského pásma 

   Defence status: DEFENDED
   Santolík, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   This thesis is focused on the study of the subvolcanic rocks from the northern part of the Jílové belt. The Jílové belt is a strip of magmatic rocks belonging to the Davle Volcanic Complex situated in the center of the ...
  • Geochemie diferenciovaných magmatických komplexů (Kdyně, Drahotín, Mutěnín) 

   Defence status: DEFENDED
   Krňanská, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Geochemie hornin svrchního pláště lokality Mohelno-Biskoupky 

   Defence status: DEFENDED
   Kovács, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Tektonicky přemístěné (orogenní) a abysální (oceánické) plášťové horniny umožňují bližší pohled na kompozici a procesy probíhající ve svrchním plášti, a tak doplňují informace zprostředkované plášťovými xenolity. V rámci ...
  • Geochemie plášťových xenolitů Českého středohoří 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   České středohoří tvoří nejdůležitější a v minulosti nejaktivnější část oherského riftu v severních Čechách. Je tvořeno vulkanickými horninami třetihorního stáří obsahující plášťové xenolity, které nám poskytují informace ...
  • Geochemie stopových prvků a izotopů Re-Os pyroxenitů svrchního pláště, Český masiv 

   Defence status: DEFENDED
   Haluzová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Plášťové pyroxenity představují velmi důležitou součást plášťových hornin, protože umožňují bližší pohled na celkové složení a heterogenitu svrchního pláště. Studované pyroxenity z lokalit Bečváry (Kutnohorské krystalinikum), ...
  • Highly siderophile element and Re-Os isotopic geochemistry of carbonatites and associated alkaline rocks from selected occurrences in India 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Ladislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Karbonatity jsou horniny extruzivního a intruzivního typu, které obsahují minimálně 50 % karbonátových minerálů, pocházejících převážně ze svrchního pláště. Reprezentují potencionální ekonomický zdroj, jakožto zdroj prvků ...
  • Petrogenesis and evolution of the Davle Volcanic Complex 

   Defence status: DEFENDED
   Santolík, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   Davelský vulkanický komplex (DVC), který je součástí tepelsko-barrandienské jednotky Českého masivu, představuje vulkanický oblouk neoproterozoického až kambrického stáří, zformovaný během kadomské akreční orogeneze na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV