• Nonlinear stability of steady states in thermomechanics of viscoelastic fluids 

   Defence status: DEFENDED
   Dostalík, Mark (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 10. 2021
   V práci studujeme nelinární stabilitu stacionárních řešení parciálních diferenciálních rovnic, které řídí termomechanickou evoluci viskoelastických tekutin; materiálů, které vykazují viskózní i elastickou odezvu při ...
  • Paul Yorck von Wartenburgs Auffassung von Geschichtlichkeit 

   Defence status: DEFENDED
   De Melo Coan, Isadora Cristina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 1. 10. 2021
   Paul Yorck von Wartenburgs Auffassung von Geschichtlichkeit Zusammenfassung Ziel dieser Forschung ist es, die Auffassung von Geschichtlichkeit des Grafen Paul Yorck von Wartenburg - wahrscheinlich hauptsächlich wegen seiner ...
  • Wildfires in polluted areas: mineralogical transformations and remobilization of metal(loid)s 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 30. 09. 2022
   Tuhý, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Požáry se podílejí na globálních emisích stopových prvků. Tato doktorská práce se zabývá oblastmi Afriky, které jsou silně znečištěné těžbou a hutnictvím kovů, a navíc jsou často vystavené požárům. Experimentální vzorky ...
  • Zástavní právo k nemovitým věcem. 

   Defence status: DEFENDED
   Nachtigall, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Zástavní právo k nemovitým věcem Cílem práce je podat zevrubný rozbor klíčových aspektů institutu zástavního práva, jakož i současné právní úpravy dané problematiky. Díky zaměření na specifický předmět zástavy, tj. nemovité ...
  • Mimosmluvní instituty užití autorského díla 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Tématem mé práce je rozbor mimosmluvních institutů užití autorského díla, tedy možností, kdy lze užít dílo bez uzavření smlouvy s jeho autorem. Vlastní text práce je rozdělen do čtyř kapitol. Po stručném uvedení tématu ...
  • The role of microRNA in physiology and pathology 

   Defence status: DEFENDED
   Janáková, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Barbora Hanousková Školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Název disertační práce: Úloha mikroRNA ve fyziologii a ...
  • Compliance managment systém jako nástroj exkulpace z trestní odpovědnosti právnické osoby 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Compliance managment systém jako nástroj exkulpace právnické osoby z trestní odpovědnosti Abstrakt Ačkoli se oblast compliance v českém právním prostředí relativně rychle vyvíjí, stále zde vyvstává řada nejasností zejména ...
  • Právo módního průmyslu 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Právo módního průmyslu Abstrakt Hlavním úkolem této práce je seznámit čtenáře s poměrně novým průřezovým odvětvím práva, kterým je právo módního průmyslu neboli Fashion law. Ač je v angloamerické právní kultuře již zavedeným ...
  • Umělá inteligence a právo duševního vlastnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Přibyl, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Umělá inteligence a právo duševního vlastnictví Tato diplomová práce pojednává o vztahu umělé inteligence a práva duševního vlastnictví. Hlavním cílem této práce je poskytnout jejímu čtenáři ucelený přehled o problematice ...
  • Kriminologické aspekty kriminality páchané právnickými osobami 

   Defence status: DEFENDED
   Tichonov, Alexandr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   1 Kriminologické aspekty kriminality páchané právnickými osobami Abstrakt Předmětem této práce je problematika kriminologických aspektů kriminality páchané právnickými osobami, a samotného pojetí právnické osoby jako ...
  • Kriminologické aspekty kybernetické kriminality 

   Defence status: DEFENDED
   Gemeri, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Kriminologické aspekty kybernetické kriminality Abstrakt (CZ) Práce se věnuje specifickým aspektům kybernetické kriminality páchané na bankovních a nebankovních poskytovatelích finančních služeb na českém trhu. Metodou ...
  • Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware 

   Defence status: DEFENDED
   Oborák, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Předmětem této diplomové práce je šíření ransomware, které je aktuálně jednou z nejzásadnějších globálních kybernetických hrozeb. Ransomware je škodlivý kód, který při své aktivaci v počítačovém systému zpravidla zablokuje ...
  • Dílo audiovizuální a díla a výkony audiovizuálně užité 

   Defence status: DEFENDED
   Velflová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Dílo audiovizuální a díla a výkony audiovizuálně užité Abstrakt Cílem diplomové práce na téma díla audiovizuálního a děl a výkonů audiovizuálně užitých je vymezení stěžejních institutů české právní úpravy audiovize. Především ...
  • Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov 

   Defence status: DEFENDED
   Piala, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov Témou tejto práce sú obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov. V rámci prvej kapitoly sú vysvetlené základné pojmy z informatiky, ktoré majú pomôcť ...
  • Dovolání 

   Defence status: DEFENDED
   Engelmann, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   1 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na rozbor dovolání v trestním řízení. Jedná se o mimořádný opravný prostředek, který byl do českého trestního řádu zaveden s účinností od 1. 1. 2002. Samotná práce je rozdělena do 6 ...
  • Obhajoba obhájcem v hlavním líčení 

   Defence status: DEFENDED
   Juráň, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Diplomová práce poskytuje čtenáři praktický přehled výkonu práv a povinností obhájce ve fázi hlavního líčení. Cílem práce je kromě komplexního vymezení práv a povinností obhájce ve vztahu k fázi hlavního líčení také vytyčení ...
  • The Shield of Achilles: Minoan Representational Conventions in Early Greek Poetry and Thought 

   Defence status: DEFENDED
   Valentinová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Předkládaná práce se zabývá Homérovým popisem Achilleova štítu (Ílias 18.478-608) a mínójskou freskovou malbou, zejména miniaturními freskami z Knóssu, takzvanými vyobrazeními posvátného háje a tance (Sacred Grove and Dance ...
  • Optional Activities in Scheduling 

   Defence status: DEFENDED
   Vlk, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Rozvrhování přiděluje omezené zdroje na aktivity tak, aby byly splněny určité pod- mínky a optimalizovány konkrétní cíle. Aktivity, které mají být provedeny, jsou obvykle známé nebo jsou určeny předem ve fázi plánování. ...
  • Studium vlivu povrchově aktivních látek na parametry polymerních nanočástic 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Katarína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 30. 9. 2021
   Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutickej technológie Školiteľ: PharmDr. Ondřej Holas, PhD. Poslucháč: Katarína Kostíková Názov diplomovej práce: Štúdium vplyvu povrchovo ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV