• Pronominální reduplikace předmětu v současné španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Ziková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Pronominální reduplikace je v této práci chápána jako projev shody slovesa s předmětem prostřednictvím klitika. Práce vychází z analogie mezi podmětem a předmětem, u obou větných členů lze mluvit o shodě. Předmět se tak ...
  • Regulace metabolismu cholesterolu v hepatocytu 

   Defence status: DEFENDED
   Ziková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Cílem této bakalá ské práce je shrnout současné poznatky o metabolismu cholesterolu a jeho regulaci v játrech. První část popisuje transport cholesterolu mezi tkán mi, který je zajiš ován lipoproteiny. Druhá část práce se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV