• Manželství 

   Zemánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Resumé Manželství Tato diplomová práce si klade za cíl popsat právní institut manželství od jeho vzniku až po jeho zánik podle platné právní úpravy a srovnat nejvýznamnější změny v této oblasti, které obsahuje nový občanský ...
  • Regulace aktivity lipoproteinové lipázy v cirkulaci 

   Zemánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Lipoproteinová lipáza (LPL) je klíčový enzym v metabolismu lipoproteinů. Enzym katalyzuje hydrolýzu triacyglycerolů (TG), které jsou součástí chylomikronů a lipoproteinů o velmi nízké hustotě (VLDL). V současné době však ...
  • Regulace metabolismu triacylglycerolů v cirkulaci v postprandiální fázi 

   Zemánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 3. 2018
   Increased triglyceride (TG) concentration has been generally accepted as a risk factor for ischemic heart disease and, therefore, lowering TG is therapeutic target that should reduce cardiovascular disease risk. Traditionally, ...
  • Regulace metabolismu triacylglycerolů v cirkulaci v postprandiální fázi 

   Zemánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   Zvýšená hladina triacylglycerolů (TG) je v současné době uznávána jako rizikový faktor ischemické choroby srdeční a její snížení je terapeutickým cílem, který vede ke snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Tradičně ...
  • Stres endoplazmatického retikula a jeho význam pro rozvoj zánětu tukové tkáně 

   Zemánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
   Endoplazmatické retikulum (ER) je buněčnou organelou, kde dochází ke skládání proteinů, které jsou poté transportovány do různých míst v buňce nebo sekretovány. Je také zodpovědné za syntézu triglyceridů. Porucha metabolické ...
  • Study of links between biogenic VOC emissions and concentration of tropospheric ozone 

   Zemánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 11. 2010
   Název disertační práce: Studium vazeb mezi biogenními emisemi VOC a koncentracemi přízemního ozonu Kateřina Zemánková, 2010 Školitel: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. Katedra meteorologie a ochrany prostředí, Matematicko-fyzikální ...
  • Study of links between biogenic VOC emissions and concentration of tropospheric ozone 

   Zemánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Title of dissertation: Study of links between biogenic VOC emissions and concentration of tropospheric ozone Kateřina Zemánková, 2010 Dissertation directed by: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. Dept. of Meteorology and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV