• Přirozená komunikace s koněm a možnosti interakce koně a člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   NÁZEV: Přirozená komunikace s koněm a možnosti interakce koně a člověka AUTOR: Bc. Lenka Volfová KATEDRA Katedra biologie a environmentálních studií VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce ...
  • Příprava a charakterizace nanočástic fotokatalyticky aktivního TiO2 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Bakalářská práce Příprava a charakterizace nanočástic fotokatalyticky aktivního TiO2 Lenka Volfová 2015, ABSTRAKT Tato práce se zabývá přípravou nanočástic fotokatalyticky aktivního TiO2, jejich charakterizací a studiem ...
  • Specifika přístupu pedagogů k sociálně znevýhodněným dětem 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 5. 2015
   Cílem této diplomové práce je komplexně zmapovat názory pedagogů ve vztahu ke vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí. K dosažení tohoto cíle byli za pomoci dotazníku osloveni učitelé přípravných ročníků, prvních a ...
  • Vliv chudoby na chování dítěte s důrazem na sociálně vyloučené lokality v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • Zavádění etické výchovy do školního kurikula 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   V teoretické části se věnuji problematice zavádění relativně nového vzdělávacího oboru etická výchova do vzdělávání. Zdůrazňuji klíčový význam etiky ve společnosti a popisuji charakteristiku předmětu etická výchova. Zabývám ...
  • Železem funkcionalizované nanočástice oxidu titaničitého 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Diplomová práce Železem funkcionalizované nanočástice oxidu titaničitého Lenka Volfová 2017, ABSTRAKT Železem funkcionalizovaný TiO2 byl připraven z vodných roztoků titanylsulfátu s přídavkem dusičnanu železitého pomocí ...
  • Železem funkcionalizované nanočástice oxidu titaničitého 

   Defence status: RECOGNIZED
   Volfová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 2. 2022
   Diplomová práce Železem funkcionalizované nanočástice oxidu titaničitého Lenka Volfová 2017, ABSTRAKT Železem funkcionalizovaný TiO2 byl připraven z vodných roztoků titanylsulfátu s přídavkem dusičnanu železitého pomocí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV