Now showing items 1-11 of 11

  • Doma na sídlišti? Lokální identita a identifikace s místem na pražském Jižním Městě 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   At home at a large housing estate? Local identity and place identification at the Southern Town in Prague The aim of this thesis is to examine hitherto neglected question of the place identification of the inhabitants of ...
  • Doma na sídlišti? Lokální identita a identifikace s místem v odlišných typech městského prostředí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Martin Veselý At home at the large housing estate? Local identity and place identification in different types of urban environment The thesis is concerned with the question of local identity and place identification in ...
  • Jednostranné započítanie 

   Defence status: RECOGNIZED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 2. 2020
   Předmětem diplomové práce je právní institut jednostranný zápočet a srovnání jeho úpravy z vícera úrovní; komparace právní úpravy v občanském a obchodním zákoníku, srovnání s úpravou českou, která v roce 2012 po rekodifikaci ...
  • Majetková struktura obyvatel královských měst v Čechách a na Moravě v 15. a 16.století (na příkladu města Olomouce) 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Neparametrické testování nezávislosti trajektorií zvířat 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   V této práci předpokládáme pozorování trajektorií dvou objektů, které se potenciálně vzájemně ovplyvňují, a chceme navrhnout způsob, jak otestovat jejich nezávislost. For- mulujeme základní definice bodových procesů a ...
  • Poissonovo rozdelenie s nadbytočnými nulami 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Táto práca sa zaoberá Poissonovým rozdelením s nadbytočnými nulami. Ako prvé je zavedený model Poissonovho rozdelenia a jeho zovšeobecnenie na model s nadbytočnými nulami. Sú odvodené základné vlastnosti takto rozšíreného ...
  • Retardace, kolaborace a aktivismus armádních elit v Protektorátu Čechy a Morava 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 4. 2014
   4 Abstrakt: Disertační práce se zabývá studiem fenoménu politického aktivismu, retardace a programové kolaborace armádních elit v Protektorátu Čechy a Morava. Cílem práce je probádat a "zmapovat" veřejný a politický ...
  • Revitalizace post-těžebních ploch 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Tato práce uvádí základní fakta o rekultivacích a jiných metodách, jako je revitalizace nebo přirozená obnova. Rekultivace je způsobem rychlé obnovy rostlinného krytu, ale je značně nákladný a v mnoha případech škodí ...
  • Role sekundárních metabolitů v patogenezi hub 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 9. 2022
   The ability of fungal pathogens to induce infection and later survive in its host is dependent on virulence factors. Often these factors are based on primary metabolites (hydrophobins, proteases, phospholipases, catalases ...
  • Sukcese vegetace a vývoj půd na výsypkách po těžbě hnědého uhlí 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Na 36 plochách hnědouhelných výsypek byla hodnocena diverzita rostlin a vybrané půdní parametry, které byly následně analyzovány a vyhodnoceny. Výsypky různého sukcesního stáří se nacházely ve východní části hnědouhelného ...
  • Vybrané aspekty testamentární praxe v pozdním středověku (na příkladu měst Olomouce a Plzně v letech 1350-1469) 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   This work is divided into four chapters. The first chapter covers with the ways leading to the salvation of the soul. Especially with the question of the dogma of purgatory and the ways, how can - according to Thomas Stitny ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV