• Charged particles in spacetimes with an electromagnetic field 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The subject of study of this thesis is the Kerr-Newman-(anti-)de Sitter space- time, a rotating and charged exact black-hole solution of the Einstein-Maxwell equations with a non-zero cosmological constant. In the first ...
  • Charged particles in spacetimes with an electromagnetic field 

   Defence status: RECOGNIZED
   Veselý, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 4. 2022
   Předmětem studia této práce je Kerrův-Newmanův-(anti-)de Sitterův prostoro- čas, rotující a nabité přesné černoděrové řešení Einsteinových-Maxwellových rov- nic s nenulovou kosmologickou konstantou. V první části práce ...
  • Financování sportovních svazů sdružených v ČSTV 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
  • Problematika řešení a možnosti využití bezdrátových technologií při realizaci počítačových sítí v podmínkách ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   T a t o diplomová práce seznamuje s j e d n o t l i v ý m i typy technologií pro b e z d r á t o v ý přenos dat v lokálních počítačových sítích. P o o d h a l u j e výhody a n e v ý h o d y j e d n o t l i v ý c h bezdrátových ...
  • Příspěvek k propagandě Britského impéria ve filmu v letech 1918-1939 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   Předmětem bakalářské práce je analýza propagandy britského impéria ve filmu v letech 1918-1939. Po první světové válce hrálo sice oslabené, ale stále více se rozpínající britské impérium jednu z rozhodujících rolí na světové ...
  • Slupkové zdroje a interpretace extremálně nabitých prostoročasů 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Předmětem studia této práce je tzv. ECS prostoročas, který vznikl rozšířením Majumdarova- Papapetrouova řešení pro nekonečnou extremálně nabitou přímku (angl. extremally-charged string, proto ECS). První část práce je ...
  • Svědomí a jeho poruchy 

   Veselý, Jiří (1965)
  • Užitky fotbalového utkání pro diváky 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Název: Užitky fotbalového utkání pro diváky Cíle: Hlavním cílem práce je popsat a analyzovat fotbalové utkání jako produkt nabízený přímým divákům na stadionu AC Sparty Praha v sezóně 2010/2011 a následně prostřednictvím ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV