• Centrální banka, její postavení a činnost 

   Veselý, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 1. 2015
   Hlavním cílem této práce je popsat fungování centrálních bank, historický vývoj České národní banky, její organizační strukturu a vnitřní rozhodovací mechanismy, činnosti, které vykonává, její účel, funkci a cíle a její ...
  • Centrální banka, její postavení a činnost 

   Veselý, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Hlavním cílem této práce je popsat fungování centrálních bank, historický vývoj České národní banky, její organizační strukturu a vnitřní rozhodovací mechanismy, činnosti, které vykonává, její účel, funkci a cíle a její ...
  • Hybridní režim a demokracie v Peru - režim Alberta Fujimoriho 

   Veselý, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce "Hybridní režim a demokracie v Peru - režim Alberta Fujimoriho." se bude zabývat režimem Alberta Fujimoriho v Peru z hlediska teorií hybridních režimů, teorie "neopopulismu" a teorie "autopuče". Teoretický ...
  • Předpoklady odstoupení od smlouvy v obchodněprávních vztazích 

   Veselý, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   56 4. Závěr Cíl práce. Již v úvodu této práce byl vytyčen cíl, jenž spočíval ve zkoumání stávající právní úpravy předpokladů odstoupení od smlouvy obsažené v obchodním zákoníku v obecných ustanoveních o obchodních závazkových ...
  • Rozhodčí řízení v České republice 

   Veselý, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   57 12. Závěr I přes svou dlouhou historii je u nás rozhodčí řízení stále institutem rozvíjejícím se a získávajícím teprve svou popularitu. Velkého pokroku bylo dosaženo zejména přijetím zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím ...
  • Vývoj technologie gymnastického nářadí a její vliv na rozvoj jednotlivých disciplín ve sportovní gymnastice a na školách 

   Veselý, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   G y m n a s t i k a , stejně j a k o každý sport, prošla od dob svého vzniku zajímavým vývojem. Ve svých počátcích šlo vlastně o c v i č e n í , které mělo mládež utužovat a p ř i p r a v o v a t ji pro obranu v l a s t i ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV