• Analýza lavinové situace v Krkonoších za období 1999 -2009 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Název: Analýza lavinové situace v Krkonoších za období 1999- 2009 Cíle práce: Vyhodnocení počasí a terénních podmínek v české části Krkonoš a z toho vyplývající vzniklé lavinové situace. Metody: Analýza textu a dokumentů ...
  • Analýza problematiky pořádání Olympijských her 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Název: Analýza problematiky pořádání olympijských her. Cíl: Cílem diplomové práce je popsat fungování olympijského hnutí, vývoj velikosti olympijských her, vývoj olympijského marketingu, procesu kandidatury na pořádání ...
  • BBC Radio 7 - veřejná služba dětskému posluchači 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Bakalářská práce mapuje dětské vysílání na sedmém digitálním rozhlasovém okruhu veřejnoprávního vysílatele British Broadcasting Corporation BBC Radia 7. Představuje BBC Radio 7 obecně jako novou digitální stanici vysílající ...
  • Charakteristické funkce nekonečně dělitelných rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Fan art v oficiální propagaci počítačových her 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   S rozvojem Internetu, Webu a nových digitálních technologií publikum hraje aktivnější roli v přetváření a usměrňování toku mediálních obsahů. Fanoušek, jako odborný a zasvěcený konzument, stanul v centru pozornosti mediálního ...
  • Komunikace v týmu Klatovské nemocnice 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Název: Komunikace v týmu Klatovské nemocnice. Cíl: Cílem bakalářské práce je prezentovat zjištěné názory pracovníků a vrcholového manažera dané organizace na současný stav komunikačního procesu zaměřeného na předávání ...
  • Lignée protestante et Jean Calvin : la question du salut 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
  • Lula - muž ze sertaa, který dosáhl Brasílie 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   This bachelor thesis portrays Luiz Inácio Lula da Silva, a Brazilian ex-president and tries to find answers to two suppositions stating that "Bolsa Família led to Lula's popularity and his reelection in 2006" and "Mensalão ...
  • Mediální rubrika časopisu Týden 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Porovnání diverzity volně žijících a symbiotických řas u lišejníkových symbióz 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   This work discusses the diversity of free-living lichen photobionts belonging to the class Trebouxiophyceae (Chlorophyta). The introduction summarises the change in perspective on the possibility of existence of free-living ...
  • Práce s pohádkou v mateřské škole: Pohádka o perníkové chaloupce 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Diplomová práce na téma "Práce s pohádkou v mateřské škole: Pohádka o perníkové chaloupce" se v teoretické části zabývá pohádkami, čtenářskou pregramotností a specifiky dítěte předškolního věku. Cílem praktické části je ...
  • Přehled fosilních mechorostů křídy a terciéru Českého masivu 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se dosud popsaných a publikovaných nálezů mechorostů z období křídy a terciéru na území Českého masivu. Obsahuje kapitolu se současnými poznatky ohledně taxonomie a životních ...
  • Rekognice 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Rekognice Rekognice jako samostatná kriminalistická metoda slouží k identifikaci osob, věcí či zvířat v souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí. Zároveň je ale také procesním úkonem upraveným v samostatném oddílu ...
  • Rodičovská perspektiva poruch autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Cílem bakalářské práce je zmapovat, jak dítě s poruchou autistického spektra ovlivňuje život jeho rodičů a vnímání této problematiky rodiči autistických dětí. Teoretická část se zabývá poruchami autistického spektra, jejich ...
  • Shlukové bodové procesy v pojistné matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Název práce: Shlukové bodové procesy v pojistné matematice Autor: Veronika Veselá Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. Abstrakt: V této práci se ...
  • Státní symboly 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
  • Systematická revize fosilních makroskopických zbytků mechorostů popsaných z terciéru Českého masivu 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Fosilní záznam mechorostů je podstatně chudší než záznam ostatních suchozemských rostlin. Tento fakt může být způsoben nízkým fosilizačním potenciálem, neúplným zachováním nedovolující podrobné studium, nebo neschopností ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV