Now showing items 1-9 of 9

  • Adaptace dětí z menšinových skupin na podmínky základní školy v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá žáky-cizinci, kteří docházejí do české školy, konkrétně žáky 5. třídy. Jejím cílem bylo zaměřit se na různé aspekty, které se podílí na procesu adaptace žáka-cizince na prostředí české třídy. Šlo zde ...
  • Exploring the Relationship between Customer Experience and Bank Profitability 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   The thesis empirically examines the relationship between customer experience and bank profitability in Central Europe. It combines customer experience and financial data on 50 banks in the Czech Republic, Austria, Germany, ...
  • Hodnotový systém žáků mladšího školního věku na základě čtenářských preferencí 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá hodnotovým systém žáků 1. stupně základní školy vyplývajícího také z preferovaných čtenářských výběrů. V práci je charakterizován pojem hodnota prostřednictvím různých vědních disciplín a pojem ...
  • Mediální obraz filmového režiséra Karla Zemana v letech 1945-1989 v českých médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Diplomová práce se věnuje tvorbě Karla Zemana, významného československého filmového režiséra druhé poloviny 20. století, a jeho mediálnímu obrazu v dobových českých médiích. Karel Zeman patří ke klíčovým osobnostem poválečné ...
  • Postoj bezdětných žen k mateřství 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
  • Problémy trestního soudnictví nad mládeží 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Problémy trestního soudnictví nad mládeží Ve své diplomové práci se zabývám problematikou trestního soudnictví nad mládeží. Rešeršní analytickou metodou se snažím popsat kriminalitu mládeže, její příčiny, vývoj trestání ...
  • Tadeusz Kantor a Divadlo smrti 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou polského avantgardního umělce Tadeusze Kantora. Zaměřuje se na poslední období jeho autorské divadelní tvorby (nazvané Divadlo smrti), konkrétně na inscenace Mrtvá třída a Wielopole, ...
  • Vliv biologické ochrany rostlin na produkci sekundárních metabolitů Papaver somniferum IV. 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Veselá T.: Vliv biologické ochrany rostlin na produkci sekundárních metabolitů Papaver somniferum IV. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, Hradec ...
  • Vznik a prvotní vývoj sakrálního centra při chrámu Sv. Mikuláše (dnes Sv. Jiljí) v královském městě Nymburk 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Resumé: Vznik a prvotní vývoj sakrálního centra při chrámu Sv. Mikuláše (dnes Sv. Jiljí) v královském městě Nymburk Studie je založena na interdisciplinární metodice, na práci s písemnými a nepsanými prameny vztahujícími ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV