• Analýza současného neviditelného webu 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Cílem práce je popsat a částečně analyzovat současné prostředí tzv. neviditelného webu. Jsou zde definovány základní pojmy a jednotlivé druhy webu s důrazem na jejich zpracovatelnost ve vyhledávacích nástrojích. Část je ...
  • Bilance biogennich prvků rekultivovalých a nerekultivovaných výsypek 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Těžba nerostných surovin vede k devastaci krajiny a cílem rekultivačních snah je proto obnova ekosystémů. Náš výzkum probíhal na hnědouhelných výsypkách Sokolovska, kde jsme porovnávali dvacetileté plochy ponechané spontánní ...
  • Etická tkáň v paliativní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   Bakalářská práce "Etická tkáň v paliativní medicíně" si dává za cíl zmapovat oblasti, které jsou relevantně spojené v paliativní péči a medicíně se smrtí, umíráním, péčí o umírající, o dlouhodobě nemocné a to z hlediska ...
  • Marketingové plánování ve školních jídelnách s bezobjednávkovým systémem 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým plánováním ve školních jídelnách s bezobjednávkovým systémem. Cílem práce je analyzovat faktory, které ovlivňují docházku a výběr klientů. Práce vychází z analýzy dat získaných ...
  • Mykorhizní symbióza rostlin na stanovištích kontaminovaných PAH 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
  • Nauka dzogčhen v souvislosti s životní cestou 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Diplomová práce "Nauka dzogčhen v souvislosti s životní cestou" se zabývá konkrétní provázaností teorie životní cesty s aplikací na nauku dzogčhen. Cílem práce je zkoumání vlivu nauky dzogčhen na životní cestu jednotlivců. ...
  • Nauka dzogčhen v souvislosti s životní cestou 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce "Nauka dzogčhen v souvislosti s životní cestou" se zabývá konkrétní provázaností teorie životní cesty s aplikací na nauku dzogčhen. Cílem práce je zkoumání vlivu nauky dzogčhen na životní cestu jednotlivců. ...
  • Variabilita mitochondriální DNA u populací střední Evropy. 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit genetickou diverzitu mtDNA populací střední Evropy a posoudit, zda a jak souvisí s geografickými vzdálenostmi či jazykovou příslušností jednotlivých populací. Pro tento účel byly ...
  • Vývoj vztahu ke zdravotnické profesi u žáků SZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Monika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Cílem této práce je popsat vztah žáků SZŠ k profesi zdravotnický asistent a jeho vývoj v průběhu studia. Teoretická část vymezuje obsah pojmu vztah, definuje základní činitele ovlivňující vztah k práci, specifikuje období ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV