• Alexandr Meň - pastýř a misionář pravoslavné víry 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
  • "Charta 77 versus věřící, církve a náboženská práva v ČSSR v letech 1977-1989" 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Tato diplomová práce se snaží z rozličných hledisek najít a popsat souvislosti mezi Chartou 77 a církvemi, věřícími a porušováním náboženských práv. Seznamuje s reakcemi různých církví na vznik Charty 77. Snaží se zamyslet ...
  • Foraminifery spodního devonu pražské pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   První části pojednávají o systematice, obecné biologii foraminifer, morfologii jejich schránky, která je důležitá pro jejich systematické zařazení, a nakonec o ekologii. Následující část se týká charakteristiky devonu s ...
  • Foraminifery spodního devonu pražského souvrství 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Foraminifery spodního devonu jsou nepříliš prozkoumanou skupinou známou jen z několika lokalit na světě. Není u nich vyřešena taxonomie, ale ani další využití této skupiny. Jednou z velice bohatých oblastí je Barrandien v ...
  • Mimořádné náboženské prožitky a otázka psychopatologie 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Diplomová práce reflektuje různé přístupy k hodnocení mimořádných náboženských prožitků. Cílem je porovnat různé přístupy k chápání a hodnocení mimořádných náboženských prožitků, a tím poskytnout podněty pro další uvažování ...
  • Motivace k setrvání v manželství u partnerů osob po poranění mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Tato diplomová práce pojednává o situaci manželů osob, kteří utrpěli poranění mozku. Po poranění mozku se mohou objevit vedle fyzických následků i různě závažné psychické změny. Tyto následky zasahují nejen samotného člověka ...
  • Posuzování vlivu na životní prostředí - komparace české a australské právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Tato práce shrnuje právní úpravu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí jednak v České republice a jednak v Australském společenství. Obě země v nedávné době přijaly nebo jsou v procesu implementace novelizace tohoto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV