• Co o nás řekl Charlie? Analýza mediálního diskurzu po teroristickém útoku na Charlie Hebdo. 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá kvalitativní analýzou mediálních diskurzů spojených s teroristickým útokem na členy redakce francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo, který se odehrál 7. ledna 2015 v Paříži. V rámci ...
  • Hodnocení individualizovaného přístupu žáků se specifickými poruchami učení na druhém stupni základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Internetová komunikace tanečního studia Demo 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Název: Internetová komunikace tanečního studia Demo Cíle: Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu internetové prezentace začínajícího tanečního studia Demo a následné vytvoření propagační kampaně pomocí vybraných nástrojů ...
  • Marketingový výzkum image sportovních značek 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 6. 5. 2015
   Název: Marketingový výzkum image sportovních značek Cíle: Cílem šetření je identifikovat image pěti nejznámějších sportovních značek na českém trhu z pohledu pražské generace Y, jejíž věková hranice je vymezena dle Bergha ...
  • Mediální (re)konstrukce kolektivní paměti: Říjen a Listopad - opora současné české národní identity. 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem vztahu masových médií, kolektivní paměti a národní identity. Kolektivní paměť i národní identitu chápu v souladu s teorií sociálního konstruktivismu jako sociální konstrukty. Masová ...
  • Na základě čeho se státy rozhodují intervenovat či neintervenovat? Případ Libye a Sýrie 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 23. 6. 2017
   Diplomová práce na téma Na základě čeho se státy rozhodují intervenovat či neintervenovat? Případ Libye a Sýrie je zaměřena na zanalyzování motivů, jež vedou státy k rozhodnutí vojensky (ne)intervenovat na území cizího ...
  • Native Art as a Source of Cultural Memory. Case Study of Māori Toi moko 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá navrácením Toi moko (tetovaných a mumifikovaných maorských hlav) ze zahraničních institucí zpět do země jejich původu, na Nový Zéland. Toi moko nepředstavují pouze lidské ostatky, ale také ...
  • Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení Tato diplomová práce popisuje insolvenční řízení z pohledu insolvenčního správce. Zabývá se nejen postavením insolvenčního správce při již probíhajícím insolvenčním ...
  • Protikorupční politika a politické strany v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   The bachelor thesis on the topic of "Anticorruption Policy and Political Parties in the Czech Republic" is focused on evolution of anticorruption policy of three political parties ODS, TOP 09 and VV, which gained a confidence ...
  • Umění jako forma komunikace u dětí s více vadami 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
   Název: Umění jako forma komunikace u dětí s více vadami (návrh koncepce nového pedagogického předmětu využívajícího uměleckou tvořivost) Cíle práce: Uvést do problematiky postižení více vadami a prezentovat využití uměleckých ...
  • Využití SWOT analýzy při personálním plánování v DDM a SVČ v Pardubickém kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá aplikací SWOT analýzy při personálním plánování v Domech dětí a mládeže a Střediscích volného času v Pardubickém kraji. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu řízení lidských zdrojů, včetně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV