• Bayesovská faktorová analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Bayesian factor analysis - abstract Factor analysis is a method which enables high-dimensional random vector of measurements to be approximated by linear combinations of much lower number of hidden factors. Classical ...
  • Estetické hodnocení jaderné elektrárny Temelín 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá problematiku estetického vnímání Jaderné elektrárny Temelín. Kulturologické zaměření práce kombinuje estetické, historické a krajinně ekologické přístupy. Teoretická část začíná definicí ...
  • Helquats - modular synthesis and properties of new helical dications. 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   Charles University Faculty of Science Department of Organic and Nuclear Chemistry Mgr. Jan Vávra Helquats - Modular synthesis and properties of novel helical dications PhD. Thesis Synopsis Supervisor: Mgr. Filip Teplý, ...
  • Hrozba státního bankrotu jako hlavní součást předvolební mediální agendy v Ćeské republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Václav Bělohradský konstatoval (Právo, 3. července 2010), že "'Řecko' byla jedna z největších volebních lží v politických dějinách této země." Cílem této bakalářské práce je prozkoumat, jakou roli hrála v údajné "volební ...
  • Jaderná elektrárna Temelín v krajinném, estetickém a kulturním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 4. 2009
   Tato práce se zabývá Jadernou elektrárnou Temelín a jejím estetickým, sociálním, kulturním a krajinným kontextem. Práce se dá rozdělit na teoretickou a praktickou v, cast. V teoretické části je defmováno estetické paradigma, ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci TEP levého kolenního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci TEP levého kolenního Cíle: Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o po implantaci TEP levého kolenního kloubu. Kazuistika ...
  • Montážní princip v kompozici prozaického literárního díla 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Práce zkoumá specifika různých pojetí montážního (kompozičního) principu v odborných literárněvědných pracích a na tomto teoretickém základě se odvažuje vlastní klasifikace jevu. Dále jsou analyzována vybraná prozaická ...
  • Odhad osobnosti ze záznamů tance a chůze (získaných pomocí technologie Motion Capture) 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Judgement of personality based on recordings of dance and gait (obtained using Motion Capture) This study raises the question if it is possible to assess personality traits based on body movement while dancing and walking ...
  • Ohlédnutí za Jitkou Ortovou 

   Vávra, Jan; Lapka, Miloslav; Sokolíčková, Zdenka (2015)
  • Sémioprostor Self v diskurzu webových stránek SuicideGirls.com a facebookové skupiny Suicide Girls Czech 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   (abstrakt) Erotickou stranku SuicideGirls.com lze chapat v kontextu tzv. striptyzove kultury, jak sociolog Brian McNair v roce 2002 pojmenoval trend medialnich obsahů a formatů (napřiklad reality show) otevřeně artikulovat ...
  • Souvislost osobnostního profilu a tělesného postoje 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 18. 3. 2008
  • Testy homoskedasticity v lineárním modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Tato práce se zabývá testováním předpokladu homoskedasticity v lineárním modelu, neboli předpokladu o konstantním rozptylu chyb tohoto modelu. Takových testů existuje celá řada, ale ne všechny se dají aplikovat na konkrétním ...
  • Vzdělávání a Gestalt terapie 

   Vávra, Jan (2003)
   Ve své práci jsem se rozhodl zabývat tématem vztahu vzdělávání a Gestalt terapie. Téma mi je osobně blízké, protože souběžně se studiem andragogiky procházím výcvikem v Gestalt terapii. Většina prací zabývajících se Gestalt ...
  • Zrození post - uhlíkové společnosti? (kulturni změna očima lokální komunity) 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   Jan Vávra Birth of "post-carbon" society? Culture change through eyes of local community. FACU - Cultural studies, PhD thesis abstract The thesis was written in the collaboration with the international 7th FP EU research ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV