• Princip komplementarity v Římském statutu 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 11. 2018
   Princip komplementarity v Římském statutu Předložená disertační práce se věnuje analýze ne/fungování principu komplementarity v rozhodovací praxi Mezinárodního trestního soudu a klade si rovněž za cíl posoudit, zda očekávání ...
  • Příkaz nadřízeného jako okolnost vylučující protiprávnost v mezinárodním trestním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   ZÁVĚR Snahou autorky této práce bylo ukázat, že pokus dovolat se příkazu nadřízeného jako okolnosti vylučující odpovědnost není v historii ničím novým ani ojedinělým a další takové pokusy na sebe jistě nenechají dlouho ...
  • Strategická společenská odpovědnost firem 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Diplomová práce se věnuje strategické společenské odpovědnosti firem a s ní souvisejícímu konceptu vytváření sdílené hodnoty (tzv. creating shared value). Analyzuje rozdíl mezi strategickou CSR a klasickou firemní filantropií, ...
  • Textilní produkce v kušánské Střední Asii 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
   Samotný název mé diplomové práce, Textilní produkce kušánské Střední Asie, vymezuje v jedné krátké větě objekt, oblast i časové údobí, které hodlám sledovat. Z hlediska tématického členění, by se práce dala rozdělit do ...
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce - Podporované zaměstnávání lidí s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 11. 6. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV