• Analýza faktorů ovlivňujících export České republiky a Německa 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   V této práci jsme analyzovali faktory exportu České republiky a Německa pomocí gravitačního modelu obchodu, k čemuž jsme použili panelová data z let 1995-2013. K odhadnutí našeho modelu jsme v návaznosti na literaturu užili ...
  • Efektivní strategie formování právního vědomí u studentů středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Předložená disertační práce zkoumá právní vědomí studentů středních škol, zejména gymnazistů, a způsoby, jakými je možné ho kultivovat. Jedná se o téma, které se nachází ve stínu pozornosti právních vědců, byť mnozí právní ...
  • Enantioselektivní syntéza spirocyklických sloučenin 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá přípravou enantiomerně a diastereomerně čistých spirosloučenin za využití asymetrické organokatalýzy. První část práce se soustředí na enantioselektivní syntézu spirosloučenin organokatalytickou ...
  • Farmakovigilance v toxikologickém informačním středisku. 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 2. 2017
   Celosvětově počty otrav léky stoupají exponenciálně od 90. let minulého století. Toxikologické informační středisko (TIS) v Praze představuje cenný zdroj informací o trendech v otravách na území České republiky. Cíl Cílem ...
  • Impact of Sports Results on Czech Stock Market 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Tato práce analyzuje vliv výsledků sportu na český akciový trh. Jako sportovní výsledky jsme použili zápasy českých národních fotbalových a hokejových týmů v hlavních mezinárodních soutěží. Jako proxy pro český akciový trh ...
  • "Pražské jaro" v ústavních dějinách Československa 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Příprava chirálních sekundárních aminů využitelných jako organické katalyzátory 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá přípravou chirálních sekundárních aminů, které se využívají jako katalyzátory v řadě chemických transformacích vedoucích k enantiomerně čistým sloučeninám. Důraz této práce je kladen na ...
  • Testování interakce mek inhibitorů s cytochromem P 450 3A4 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Mgr. Michal Urban Školitel: Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. Název diplomové práce: Testování interakce MEK ...
  • Václav Havel a jeho talent k filosofování 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Práce se zabývá filosofickým talentem dramatika, politika a myslitele Václava Havla (nar. 1936). Zkoumá, jak se Havlův filosofický talent projevuje, kde všude našel své uplatnění a nakolik smysluplně byl využit. V první ...
  • Vliv exprese SERCA3 na buněčnou diferenciaci u prekurzorových B-buněk akutní lymfoblastické leukémie 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Michal Urban Školitel: Doc. PharmDr. Petr Pávek, PhD Název diplomové práce: Vliv exprese SERCA3 na buněčnou ...
  • Využití organokatalýzy založené na tvorbě H-vazeb v organické syntéze 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Over the last 20 years, asymmetric synthesis has seen considerable progress, particularly in the field of catalysis. In addition to enzyme catalysis and transition metal catalysis, organocatalysis, catalysis using small ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV